De weg naar vrolijke en gezonde medewerkers

De arbeidsmarkt verandert snel en zal dat blijven doen. Waar voorheen de macht vooral bij de werkgever lag, verplaatst deze in toenemende mate naar de medewerker. Met name de kenniswerkers trekken de macht naar zich toe. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden om een werkplekbeleving te creëren die zorgt voor gezonde medewerkers. Wat heeft u als organisatie daarvoor nodig en wat vereist het van de dienstverlening op de werkplek?

Het karakter van een Workplace Experience Manager voor het creëren van een werkplek voor gezonde medewerkersDe jacht op talent, ook wel War on Talent, is nog nooit zo heftig geweest. Waar deze voorheen in Business & IT en de technische dienstverlening woedde, beginnen meerdere branches en sectoren de concurrentiedruk op de arbeidsmarkt te voelen. Die War on Talent wordt veroorzaakt door een tekort aan 'kennis en vaardigheden', verschuiving in generaties en de continue verandering in het werk wat we doen.


Download het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.


Aan de directies om een duidelijk plan te maken hoe een organisatie talent kan aantrekken, ontwikkelen en behouden. Dat plan moet verder gaan dan de standaard arbeidsvoorwaarden. In dit plan moeten concrete ideeën worden opgenomen over het opbouwen van een sterke en gezonde organisatiecultuur en een werkplek voor vrolijke en gezonde medewerkers. De organisatie heeft alle belang bij een werkplek waar medewerkers blij zijn en het leuk vinden om onderdeel van te zijn.

De werkplek voor vrolijke en gezonde medewerkers

De functionele, fysieke elementen van een werkplek dragen niet of nauwelijks bij aan de beleving. Dus ook niet aan vrolijke en gezonde medewerkers. Om een werkplekbeleving neer te zetten, is meer nodig dan een tafel, een stoel en wifi. Het gaat om het totaalpakket aan diensten dat past bij de eisen, wensen en behoeften. Het verschil in benadering van externe en interne groepen is opmerkelijk. Vanuit HR en marketing wordt al jaren gewerkt aan een zo positief mogelijk beeld van een organisatie. Dat staat in schril contrast met de manier waarop de bestaande medewerker en de werkplek compleet homogeen en functioneel wordt benaderd. Terwijl het eigenlijk net zo goed consumenten zijn. Met die gedachte is het heel natuurlijk om de wensen en behoeften van deze consument in kaart te brengen en daar een dienstenpakket op af te stemmen. In lijn met de activiteiten die de organisatie onderneemt om externe groepen te binden en te betrekken, draagt een experience manager bij aan het binden en betrekken van de interne groepen. Een Workplace Experience Manager zorgt voor een waardevolle werkplekbeleving voor iedereen die de locatie bezoekt.

De spelregels voor een Workplace Experience Manager zijn eenvoudig en leuk. Het draait allemaal om de gast, de gebruiker van de werkplek, de medewerker. Deze moet centraal staan in een naadloze dienstverlening die de medewerker begeleidt en ondersteunt gedurende het verblijf op de werkplek.
Een betrokken Workplace Experience Manager neemt alle aspecten mee in de afweging om iets aan te passen of te verbeteren. Daaronder vallen sowieso de fysieke omgeving waarin medewerkers of gasten verblijven en de tools en technologie die beschikbaar is en hun productiviteit ondersteunt en vergroot. Daarnaast is de Workplace Experience Manager continu op zoek naar verbeteringen om het beste uit medewerkers te halen.

Einddoel: vrolijke en gezonde medewerkers

Of het nu gaat om welzijns- en gezondheidsprogramma's, koffieproeverijen, een pop-up autowasstraat op de parkeerplaats, smoothies, of een a la carte restaurant. Het dient allemaal maar één doel: gemotiveerde, loyale, vrolijke en gezonde medewerkers.


De eisen aan onze werkplek veranderen! Wilt u weten hoe u zich daar op voorbereidt? Lees het gratis gratis white book ‘The Future of Work, Workforce and Workplace’!