Gedragsverandering op kantoor stimuleren met slimme werkplekken

Heeft u wel eens gedacht aan de werkplek als middel om gedragsverandering te stimuleren? Of als middel om de productiviteit van medewerkers te stimuleren? Of als middel om de proactief gedrag te bevorderen? De juiste werkomgeving kan dat. Dat vraagt wel een aantal vaardigheden van het management. En gedragsverandering op kantoor stimuleren met de juiste werkomgeving lukt alleen als u rekening houdt met een menselijke gewoonten. In dit artikel leggen we u uit waar u tegenaan loopt en hoe u deze bekende valkuil gemakkelijk kunt omzeilen. Na het lezen, kunt u succesvol gedragsverandering op kantoor stimuleren.

De productiviteit van medewerkers is één van de belangrijkste indicatoren voor het beoordelen van de efficiëntie van de organisatie. Routinematig gedrag en slechte gewoonten zijn de grootste bedreigingen voor de efficiëntie. Organisaties moeten werkplekstrategieën uitrollen die risico van slechte of ongepaste gewoonten beperken of wegnemen. Zo worden medewerkers gemotiveerd tot het gewenste gedrag en tot gedragsverandering in een kantooromgeving. De productiviteit en prestaties van medewerkers worden daardoor ook verbeterd.

Verandering roept weerstand op

We kunnen er lang of kort over zijn. Mensen hebben moeite met verandering. Het is niet zozeer dat mensen bang zijn om te veranderen. Het is meer dat ingesleten gedrag gezien wordt als het juiste gedrag. Wanneer we iets voor langere tijd doen, dan denken we (vaak onbewust) dat het de juiste manier is om dat zo te doen.

Daar staat tegenover dat verandering niet altijd weerstand oplevert. Een verandering wordt sneller geaccepteerd als de nieuwe situatie gemakkelijk is aan te nemen en gewaardeerd wordt. Een voorbeeld is gedrag dat betekenis geeft aan het individu doordat het nieuwe (gewenste) gedrag creativiteit, welzijn en gezondheid verbetert.

The Mental Rebuild® voor succesvol veranderen

Het concept The Mental Rebuild® is een manier om het volledige potentieel van menselijk gedrag te benutten en gedragsverandering op het werk in gang te zetten. In de basis daagt The Mental Rebuild mensen uit hun gedrag in gebouwen te veranderen en beter gebruik te maken van de werkplek. Zonder de fysieke ruimte aan te passen, passen medewerkers hun gedrag aan de nieuwe manier van werken aan.

Gedragsverandering op kantoor stimuleren met Mental Rebuilding kan op de volgende manieren:

  1. Daag medewerkers uit hoe zij denken dat kantoorruimte wordt gebruikt tijdens de werkdag.
  2. Overtuig medewerkers dat er meer manieren zijn om beter gebruik te maken van kantoorruimte. Dat kan met behulp van informatie over de bezetting in het kantoor. Hiermee wordt de beschikbare, ongebruikte ruimte inzichtelijk.
  3. Gemiddeld genomen is een werkplek 50% van de tijd bezet. Zorg dat medewerkers begrijpen dat door het delen van ruimte iedereen toegang heeft tot meer kantoorruimte in een deeleconomie.
  4. Maak de middelen inzichtelijk die hergebruikt kunnen worden voor de nieuwe manier van werken en de nieuwe werkprocessen beter ondersteunen. Uiteraard gebaseerd op de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.

Gedragsverandering op kantoor met The Mental Rebuild®

We nemen als uitgangspunt dat de gedragsverandering is gericht op het creëren van ruimte die gebruikt voor specifieke doeleinden. U wilt bijvoorbeeld ruimten creëren die samenwerking, innovatie en communicatie bevorderen. Een goed vertrekpunt is dan een inventarisatie van de bezetting van kantoorruimte.

The Mental Rebuild® helpt bij het omzetten van oude percepties van ruimte en zorgt voor een betere benutting van de huidige oppervlakte. De ongebruikte ruimte wordt omgezet naar productieve ruimte. The Mental Rebuild® geeft toegang tot meer middelen in termen van geld, samenwerking en collega's die nieuwe taken oppakken. Dit mentale proces benadrukt hoe mensen verandering stimuleren met ander gedrag. Gevolg hiervan is dat gedragsverandering de verdere ontwikkeling van nieuwe kansen op het gebied van ruimtegebruik in kantoren stimuleert.

Het is belangrijk om consequent de beschikbaarheid van kantoorruimte te volgen en data hierover te verzamelen. Deze informatie geeft inzicht in hoe de huidige capaciteit in de toekomst kan worden gebruikt. Het biedt organisaties bovendien nieuwe mogelijkheden in het gebruik van kantoorruimte, naast de al bestaande mogelijkheden.

In deze visual wordt schematisch weergegeven welke observaties u moet doen en welke gedragspatronen u inzichtelijk moet maken. Bij observaties bekijkt u gedurende de dag op welke manier werkruimte wordt gebruikt: 1. Is het leeg of in gebruik? 2. Als de ruimte in gebruik is, door hoeveel personen en om welke reden? Bij gedragspatronen kijkt u naar de volgende gedragingen: 1. In welke gedeelte van de organisatie en kantoorruimte is de meeste activiteit? 2. Waar zijn de populairste plekken? 3. Waar wordt er samengewerkt en kennis uitgewisseld? 4. Waar vinden de informele gesprekken en samenkomsten plaats?