Gebruik uw facilitair dienstverlener voor Capital Projects

Veranderingen in de markt en in de organisatie vragen ook aanpassingen aan de kapitaalgoederen van een organisatie. Dit vereist een gestructureerde, projectmatige aanpak door een team dat op wereldschaal flexibiliteit, transparantie, consistentie en risicomanagement verzorgt. In dit artikel gaan we in op de toegevoegde waarde van uw Facility Management dienstverlener voor het uitvoeren van Capital Projects.


Wat zijn Capital Projects?

Capital Projects zijn projecten gerelateerd aan de kapitaalgoederen van een organisatie. Deze projecten gaan bijvoorbeeld over energiebesparende aanpassingen aan een gebouw. Of over aanpassingen die de levenscyclus van een gebouw verlengen en de functie (van onderdelen) van het gebouw verbeteren. Ook het opknappen van kantoren of het soepel verplaatsen van werkplekken binnen een organisatie zijn voorbeelden van Capital Projects. In veel gevallen zijn deze projecten zorgvuldig en ruim van tevoren gepland.

Sommige projecten zijn een reactie op een onmiddellijke en vaak onverwachte behoefte. Denk hierbij aan noodreparaties aan gebouwen of compliancy.

Hoe worden Capital Projects beheerd?

Een Capital Projects projectteam is verantwoordelijk voor complexe projecten met een hoger risico en hogere waarde. Voor deze projecten zijn verschillende professionele diensten en aannemers nodig. Ze beheren ook kleinere projecten waarvoor technische mensen en operators vanuit Facility Management nodig zijn. Facility Management projecten die uitgevoerd worden door operators, zijn meestal lager in risico en financiële waarde.

Het laten uitvoeren van Capital Projects door de facilitaire dienstverlener heeft een aantal concrete voordelen. Deze voordelen hebben bovendien onderling een nauwe relatie.

1) Flexibiliteit en snellere reactie

Het is een groot voordeel om een facilitaire dienstverlener te hebben die snel reageert en flexibele antwoorden biedt op veranderingen in vastgoedstrategieën en klantbehoeften. Dit verkort de tijd die nodig is om scope en kosten van een project aan te passen. Zekerheid en transparantie gaan hiermee omhoog. Door minder aansturing stijgt de efficiëntie en gaat de oplostijd omlaag.

2) Meer transparantie en kostenbeheersing

Een facilitaire dienstverlener die de Capital Projects doet, kan vooraf inzicht geven in de kosten. De gegevens waar de projectkosten op worden gebaseerd, zijn actueel en op tijd. Daardoor zijn projectkosten precies te volgen en is de rapportage op orde. Met aanzienlijke lagere projectkosten tot gevolg.

3) Wereldwijde samenhang

Een projectteam voor Capital Projects binnen FM levert een hogere consistentie op in projectinitiatie, oplevering van (deel)producten, projectvoortgang en rapportage. Ook ontstaat er meer samenhang in het wereldwijde portfolio van de opdrachtgever.

4) Beheren en verminderen van risico's

Met Capital Projects als onderdeel van het facilitair bedrijf worden risico’s beter beheerd en verminderd. Met de kennis en ervaring uit het facilitair bedrijf voldoen Capital Projects aan alle commerciële, gezondheids- en veiligheidseisen. Risicobeheer wordt zorgvuldig gepland, zodat alle projecten plaatsvinden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en het facilitair bedrijf om downtime en negatieve effecten op de productiviteit op de werkplek te minimaliseren.


De toegevoegde waarde van IFM

Capital Projects is onderdeel van de integrale facilitaire dienstverlening van ISS. Met Integrated Facility Management beschikt u over alle benodigde facilitaire diensten zonder de bijbehorende aansturing. Zowel de diensten als het management en de aansturing op locatie worden door het facilitaire bedrijf van ISS gedaan. Daarbij maken we gebruik van onze eigen medewerkers. U blijft in de regie en daarmee kan het facilitair bedrijf snel meebewegen met ontwikkelingen in uw organisatie.

Lees meer over Capital Projects