Gastgericht leren: de student centraal

Ze komen binnen als jonge honden die het facilitaire vak leuk vinden. Na vier jaar verlaten ze de opleiding als professionals. Klaar voor een internationale carrière. Lector Pieter le Roux vertelt over de visie van NHTV Breda op het facilitaire vak. ‘We maken hier het hospitality-idee tastbaar.’

Tekst: Pauline Mulder - Fotografie: Rogier Veldman

20190123 ISSNL - Pieter le Roux docent Breda University of Applied ScienceBij de start van studiejaar 2018-2019 heeft NHTV een nieuwe naam gekregen. De hogeschool heet sinds september 2018 Breda University of Applied Science. 'Naast de naam verandert ook de locatie', vertelt lector Pieter le Roux. De academie voor International Facility Management verhuist naar het voormalig klooster aan de Monseigneur Hopmansstraat in Breda. Op termijn worden álle opleidingen op één campus ondergebracht en worden er ongeveer 7.000 studenten gehuisvest.

Intrinsieke motivatie

De nieuwe, internationale naam past zeker ook bij de opleiding International Facility Management, aldus Le Roux. ‘Want dat internationale karakter onderscheidt ons van andere facilitaire opleidingen’, licht hij toe. ‘De voertaal is hier sinds 2007 volledig Engels. In het tweede jaar moet elke student 24 weken op stage in het buitenland. We bereiden studenten voor op een internationale, facilitaire carrière. Dat betekent dat de intrinsieke motivatie van studenten die voor ons kiezen, groot moet zijn.

Wat ons bovendien onderscheidt van andere opleidingen is het brede karakter van Breda University of Applied Sciences. Als we straks op één campus zitten met de andere opleidingen, kunnen we die kracht in de volle breedte benutten. Door te schakelen met de andere domeinen, versterken we elkaar. Een voorbeeld? Een student van ons die een opdracht moet doen over Workplace Management kan gebruikmaken van virtuele toepassingen. Studenten van de opleiding Creative Media and Game Technologies bijvoorbeeld zouden daar bij kunnen ondersteunen. Dat is het mooie van zoveel opleidingen onder een dak.’

Hospitality

20190123 ISSNL - Studenten aan Breda University of Applied ScienceEenmaal op een comfortabele zitbank in de lobby van de school vraagt een jonge receptioniste wat we willen drinken. ‘Zij is een eerstejaars student’, legt de docent uit. ‘Elke eerstejaars draait een semester mee met “operations” en leren in de praktijk waar het om gaat bij facility management. Ze krijgen op deze manier direct te maken met de vraag: hoe ontvang ik een gast en waar heeft hij of zij behoefte aan? Want dat is waar het om draait bij gastvrijheid: dat je een bezoeker die naar jouw organisatie komt, vanaf het eerste moment een fijne ervaring kunt geven. Dat begint al bij de voorbereiding op de reis: de eerste stap in de customer journey. In het tweede jaar krijgen studenten meer managementtaken. Alles draait daarbij om de vraag hoe je omgaat met de klant en hoe je kunt anticiperen op zijn behoeften. We willen in de eerste jaren hier op school het hele hospitality-idee tastbaar maken.’

Gebruiker centraal

Bij het tastbaar maken van het hospitality-idee hoort ook het inrichten van een gebouw. Een discipline die Le Roux na aan het hart ligt. In mijn lessen draait het altijd om de vraag: hoe beheer ik mijn corporate real estate zo optimaal mogelijk, zodat de gebruiker de kernprocessen zo goed mogelijk kan uitvoeren? Daarbij staat altijd die gebruiker centraal: wat wil die eigenlijk, waar heeft hij behoefte aan? Het draait om vragen als: wat doet iemand dagelijks, wat heeft hij nodig? Maar om te beginnen: wat is de cultuur van een bedrijf?

Er is geen werkplekconcept dat voor álle organisaties werkt. De cultuur van elk bedrijf verschilt immers. Bovendien is het belangrijk om na te denken over vragen als: wat doen mensen de hele dag op kantoor, wat is hun rol? En wat hebben ze nodig om hun werk te kunnen doen? Welke type werkplekken moeten er zijn, welke overlegplekken en welke ondersteunende ruimtes...? Die moeten bijdragen aan de kernactiviteiten van een organisatie. Studenten krijgen zo al snel inzicht in de complexiteit van workplace management. En ze leren bij ons om besluitvorming daarover degelijk te onderbouwen.’

Digitalisering in FM

De nieuwe campus biedt meer technologische mogelijkheden. ‘Net als in het facilitaire vak’, aldus Le Roux. ‘Dat is nou eenmaal de toekomst. Verdere digitalisering is niet te stoppen en onlosmakelijk verbonden met het facilitaire vak. Maar dat neemt niet weg dat de menselijke component behouden blijft. Sterker nog: de menselijke rol wordt waarschijnlijk nog belangrijker. Kijk, je kunt hier aan de receptie een robotzuil neerzetten, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat die hetzelfde te bieden heeft als een mens. Hoe je het ook wendt of keert: de gebruiker blijft natuurlijk een mens en wil ook als mens behandeld worden. En daar leiden we hier dagelijks de beste mensen voor op. Mensen die snappen waar het om draait: de gast.’


Dit is een aangepaste en kortere versie van het artikel over in het jaarmagazine 'Visie op...'. Dit jaar staat het magazine in het teken van Gastgerichtheid. Meer lezen over gastgerichtheid? Lees ons gratis magazine 'Visie op Gastgerichtheid'! Bestel deze via onderstaande knop.

Vraag het magazine gratis aan!


Wie is Pieter le Roux?

Pieter le Roux - lector CRE-FMPieter le Roux is geboren in Zuid-Afrika. Hij studeerde af aan de faculteit Bouwkunde van de Universiteit van de Vrijstaat en begon zijn carrière als architect-in-opleiding. In Japan haalde hij zijn master op het gebied van Facility Management van de Environmental & Life Sciences Division binnen de afdeling Engineering aan de Toyohashi University of Technology (TUT). In 2007 werd Le Roux senior onderzoeker bij het Centrum voor Mensen en Gebouwen in Delft. Daar legde hij zich toe op onderzoek en implementatie van nieuwe manieren van werken. Momenteel werkt Le Roux als universitair docent Operations Management aan de Academie voor Hotel- en Facility Management (AHFM) van de Breda University of Applied Sciences, waar hij doceert in Corporate Real Estate en Facility Management en een docent is voor de minor Hospitality Innovation & Imagineering die wordt uitgevoerd in samenwerking met de Haaga Helia University in Helsinki, Finland.