Ga voor schone binnen- en buitenlucht

Een gezonde leer-, werk- en leefomgeving staat of valt bij een gezonde luchtkwaliteit, zowel buiten als binnen. Een duurzame en gezonde werk- en leefomgeving vereist schone lucht. Schone lucht van buiten naar binnen halen, is steeds vaker niet meer mogelijk. In dit artikel gaan we in op luchtkwaliteit en de invloed van luchtkwaliteit op de werkplek(beleving).

Er is veel om onze luchtkwaliteit te doen op dit moment. Daardoor kan de indruk worden gewekt dat de luchtkwaliteit in Nederland is verslechterd. Dat klopt niet. Volgens het RIVM is de lucht nu schoner dan ooit. Ook de uitstoot van CO2 daalt en zit nu op het niveau van 1990. Toch wil dit nog niet zeggen dat de volksgezondheid daarmee volledig wordt beschermd. Ook bij lage concentratieniveaus zijn onder andere stikstofoxiden en fijnstof nog schadelijk voor de gezondheid. Vandaar dat deze concentratieniveaus verder omlaag moeten.

Luchtkwaliteit in scholen, op kantoor en thuis

Doordat we meer CO2 uitstoten dan de natuur kan opnemen, is er nog steeds sprake van een toename van de concentratie CO2 in de buitenlucht. Van 316 parts per milion (ppm) in het eerste jaar van onderzoek (in 1959) naar meer dan 400 ppm in 2015. Een toename van 27%. Helaas leidt deze toename ook tot een grotere behoefte aan ventilatie in onze scholen, kantoren en huizen om de CO2 grenswaarde van ongeveer 1200 ppm niet te overschrijden.

De ventilatie paradox

Natuurlijke ventilatie staat steeds meer onder druk. Voorheen konden we een raam open zetten of vond ventilatie plaats via kieren. Nieuwe gebouwen moeten zeer energiezuinig zijn en worden heel goed geïsoleerd. Soms mogen ramen ook niet meer open. Dat heeft een negatief effect luchtkwaliteit binnen. We moeten ons realiseren dat de buitenlucht bijna altijd schoner, en daardoor gezonder, is dan de lucht binnen. Als een raam al open kan, dan kost het extra geld om de ruimte gekoeld of verwarmd te houden.

Het oplossen van het ventilatieprobleem

Voor het creëren en behouden van goede luchtkwaliteit binnen is ventilatie noodzakelijk. Er is veel buitenlucht nodig om de luchtkwaliteit binnen op peil te houden. In een ruimte met 30 personen moet 2250 m3(!) aan buitenlucht per uur worden ingebracht om de CO2 concentratie op 600 ppm te houden. Een raam openen, is dan niet voldoende.

Schone lucht met schone energie

Als we onze huizen en kantoren gezond willen houden, is mechanische ventilatie essentieel. En we moeten bereid zijn te investeren in duurzame energie die daarvoor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door ventilatie toe te passen die gaat werken als de grenswaarden van de CO2 concentratie worden overschreden. Als deze mechanische ventilatie werkt op energie uit de zonnepanelen op het dak of windenergie, dan creëert u een schoon binnenklimaat met schone energie.


Persoonlijke werkplekbeleving

Wat voor lucht geldt, is ook van toepassing op geluid, licht en ergonomie. De workplace experience moet opgezet zijn rond de medewerker en bijdragen aan een duurzame relatie met nieuw talent en ervaren medewerkers. Elke generatie moet zich goed voelen in de werkomgeving. Binnenklimaat moet afgestemd zijn op de individuele wensen. Dat lijkt onmogelijk. Met nieuwe duurzame ontwikkelingen in het vooruitzicht én zones op basis van activiteit en dus geluidsniveau, temperatuur en licht, ondersteunt door sensortechnologie en intuïtieve apps zijn de mogelijkheden voor werkgevers en medewerkers bijna eindeloos.

Lees meer over Integrated FM (IFM)


Dit artikel verscheen eerder in uitgebreidere vorm op het kennisplatform Smart Workplace.