Facility Manager 3.0 - De eerste stap in de nieuwe rol

In het vorige artikel hebben we vooral gekeken naar de huidige rol van de Facility Manager. Dat die rol langzamerhand verandert, werd al duidelijk. De omgeving van een organisatie verandert in hoog tempo. We zien een toenemende diversificatie van doelgroepen, diensten en manieren van werken. Dat vraagt ook een aangepaste rol van de Facility Manager. Daarbij maakt de Facility Manager zich sterk voor de gast van de werkplek en zorgt altijd voor de beste guest experience. In dit artikel lopen we de eerste stap in de nieuwe rol van de Facility Manager 3.0 door en geven we aanzet naar de tweede stap.

Lees het eerste deel over de nieuwe rol van de Facility Manager eerst!

Facility Managers ontwikkelen zich in toenemende mate. Voorheen waren Facility Managers vooral specialisten op het gebied van compliance met wet- en regelgeving, en pure dienstverleners. Nu worden expert van workplace experiences waarin de volledige customer journey wordt meegenomen. Als gevolg van die ontwikkeling zien we dat bedrijven als Airbnb, Ericsson en Decker Brands nieuwe functies in het leven roepen. Denk hierbij aan functies als Chief Workplace Officer of Chief Employee Experience Officer. Hiermee doen ze recht aan de nieuwe verantwoordelijkheden van de Facility Manager 3.0.

De eerste stap naar Facility Manager 3.0

Hoe zorgt u binnen uw organisatie er voor dat de werkplek de beste employee experience biedt en een prettige organisatiecultuur mogelijk maakt? Het realiseren van de functie van Chief Workplace Officer vereist een duidelijke organisatiestructuur die deze nieuwe rol van de Facility Manager 3.0 ook ondersteunt. Vanuit de organisatie heeft u de volgende verantwoordelijkheden:

  • Inzicht in de nieuwe verantwoordelijkheden, missie en functie:sommige verantwoordelijkheden zijn nieuw, andere zijn al bekend. De echte uitdaging is de verschillen begrijpen en daar naar handelen.
  • Een nieuwe kijk op de structuur:beschikt uw organisatie over voldoende specialisten en business partners? Is er een goed overzicht van de vaardigheden die het Facility Managementteam in de toekomst moet beheersen?
  • Nieuwe technologie:organisaties moeten datatechnologie in huis halen waarmee ze meer inzicht krijgen in hun medewerkers en hun beleving. Dit helpt de Facility Manager om een goede invulling te geven aan de nieuwe functie. Ga daarom na of uw organisatie u als Facility Managers deze informatie kan bieden.
  • De reikwijdte van Facility Management uitbreiden: organisaties moeten aan de slag met ontwikkelingsprogramma’s die specifiek zijn afgestemd op de ondersteuning van Facility Management professionals in hun nieuwe functie. Ook moeten die programma’s ervoor zorgen dat Facility Managers hun capaciteiten kunnen uitbreiden om zo aan de nieuwe maatstaven te kunnen voldoen. Het kan zinvol zijn om daarbij in twee richtingen te werken. Van Facility Management naar de werkvloer en van de werkvloer naar Facility Management.

Wat is de volgende stap?

De volgende stap in de ontwikkeling naar een Facility Manager 3.0 is Facility Management te integreren in de strategie van een organisatie. De centrale vraag is hoe diensten en voorzieningen bijdragen aan hogere omzet, groter marktaandeel en een betere concurrentiepositie.

Facility Management heeft met de eerstelijns medewerkers voelsprieten in de gehele organisatie. Dat zorgt er in potentie voor dat een Facility Manager uitstekend op hoogte is van wat er binnen een kantooromgeving gebeurt. Zowel vanuit het perspectief van de facilitaire operatie (de aanbieder) als vanuit het perspectief van de gasten in de kantooromgeving (de afnemer).

De Facility Manager 3.0 integreert deze informatie tot een advies aan de directie. Een advies dat steeds meer en steeds vaker samen met HR wordt gevormd en gepresenteerd. Kennisdeling tussen deze domeinen wordt een vereiste. De Facility Manager 3.0 is iemand die de silo's afbreekt en vanuit verschillende disciplines een plan maakt en uitvoert voor de groep die er toe doet in een organisatie: de gast van de kantooromgeving.


Creëer een goede employee experience die alle doelgroepen op de werkplek boeit, bindt en betrekt. Lees hoe u dat doet in ons gratis whitepaper 'War on Talent'.