De invloed van FM op de mentale gezondheid van medewerkers?

De laatste decennia hebben werkomgevingen meerdere evoluties ondergaan. Deze veranderingen in technologie, communicatie en infrastructuur bieden extra mogelijkheden tot samenwerking en professionele ontwikkeling. Daar staat tegenover dat deze veranderingen invloed hebben op de geestelijke gezondheid van medewerkers. Dat aspect is op de achtergrond geraakt. In dit artikel gaan we in op hoe Facility Management een werkomgeving kan neerzetten die de geestelijke gezondheid stimuleert.


Geestelijke gezondheid en productiviteit

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen de geestelijke gezondheid en de productiviteit van medewerkers. We sommen een aantal bevindingen op:

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat in dat productiviteitsverlies door psychische stoornissen jaarlijks ongeveer één biljoen dollar kost. Depressie en angst zijn de twee meest voorkomende psychische stoornissen en pesten en intimidatie zijn de meest genoemde oorzaak.
  • Uit een enquête onder 2.000 werkende Britse volwassenen bleek dat slechts 14% die bereid is om te praten over veelvoorkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Een schril contrast met de bereidheid te praten over de fysieke werkomstandigheden (gemiddeld 42%).
  • Uit recent onderzoek van werkplekconsultant Peldon Rose bleek dat 26% van de medewerkers vindt dat hun organisaties niets doen om de medewerkers te helpen met stress op de werkplek om te gaan. Wat kan Facility Management doen om dit te verhelpen of terug te dringen?
Er zijn veel factoren die de geestelijke gezondheid van medewerkers beïnvloeden. Een aantal voorbeelden zijn organisatorische problemen, slechte communicatie en slecht leidinggeven, beperkte deelname aan besluitvorming, lange of onbuigzame werktijden en gebrek aan teamgevoel. Pesten en psychologische intimidatie zijn ook bekende oorzaken van aan werk gerelateerde stress en gerelateerde psychische problemen.

Ruimte toewijzen

In de Peldon Rose-enquête gaf 49% van de medewerkers aan dat ze een yoga- en meditatieruimte en 50% dat zij sportfaciliteiten wilden om stress op de werkplek aan te pakken. Met de kennis en ervaring van Facility Management konden ze een ruimte met geschikte ventilatie, ruimte en verlichting toewijzen voor yoga- en meditatielessen. Ze zouden ook de middelen en kennis hebben om dergelijke evenementen breder in de organisatie te houden.

Goede communicatie

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn vaak het vergeten gezondheids- en veiligheidsprobleem. Communicatie is daarbij belangrijk. Zowel tussen personeel en management en ook tussen collega's en in teams moeten gesprekken plaatsvinden over geestelijke gezondheid. Facility Management heeft een uitstekende positie om deze gesprekken te beïnvloeden. Zij kan het geestelijke gezondheidsbeleid op de werkplek afdwingen dat door de organisatie is voorgeschreven, maar niet wordt opgevolgd. Een technologiebedrijf in de VS heeft bijvoorbeeld een ‘vriendelijkheidsbeleid’. Dat is er op gericht om ervoor te zorgen dat alle medewerkers goed worden behandeld. Uiteraard beïnvloedt dit de cultuur in de hele werkomgeving op positieve wijze.

Werkplekken op maat

De meeste mensen geloven dat hun werkplekomgeving belangrijk is voor hun geestelijke gezondheid en welzijn. Toch geeft de helft van de respondenten in de Peldon Rose-enquête aan dat hun werkomgeving geen positief effect heeft op hun geestelijke gezondheid (51 procent) en welzijn (49 procent).

Facility Management kan er voor zorgen dat mensen zich goed voelen op het werk door ervoor te zorgen dat de werkplekken passen bij de medewerkers. Met bijvoorbeeld cubicles kunnen medewerkers werken met minder last van omgevingsgeluid en daardoor minder stress. Dit geeft medewerkers ook wat rust en privacy als hun werkzaamheden dit verlangen.

Hechter samenwerken met HR

Een hechtere samenwerking tussen Facility Management en HR-teams beidt mogelijkheden om de werkomgeving fysiek los te laten. Een mooi voorbeeld is dat van Communicatiebureau Heldergroen in Haarlem. Om te stimuleren dat medewerkers hun werk loslaten, worden de bureaus om 18:00 uur naar het plafond getakeld. Zo wordt voorkomen dat medewerkers tot laat werken en kan de ruimte worden ingezet voor spelletjes, sportactiviteiten of feestjes (video).

Innovatie, Health & Wellbeing en Experience

Bij ISS is medewerkerstevredenheid bij opdrachtgevers leidend. We evalueren doorlopend zodat we ook doorlopend kunnen bijstellen. Met een momentopname weten we één ding zeker: als het fout zit, is er weinig mogelijkheid meer om dit te herstellen.

ISS heeft bij een aantal opdrachtgevers Experience Managers op de werkvloer staan die als floor host alle werkplekvragen en -uitdagingen oppakken. Zij zijn de oren en ogen van de dienstverlening en vangen op waar de behoeften liggen. Bij een aantal opdrachtgevers worden de Experience Managers geflankeerd door een Innovation Manager en een Health & Wellbeing Manager. Zij gaan met de terugkoppeling aan de slag en op zoek naar oplossingen voor de uitdaging van de medewerkers. Om innovatie te stimuleren en te versnellen, houden we startup challenges. Innovators, disruptors en accelerators gaan met de actuele uitdagingen van corporates aan de slag en pitchen een concrete oplossing. Als de pilot slaagt, dan kan de innovatie op Workplace Experience of Health & Wellbeing breder bij die opdrachtgever of bij andere opdrachtgevers worden ingezet.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt op strategisch niveau met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!