Hoe creëert u een gezondheidscultuur op de werkplek?

De gezondheid van medewerkers staat volop in de schijnwerpers. Daarom vragen veel organisaties zich af hoe ze effectief kunnen aansturen op een gezondheidscultuur op de werkplek. We bespreken deze trend met de winnaar van de CoreNet Global Innovator and Excellence Awards: futuroloog, spreker en schrijver Rex Miller.

De huidige gezondsheidscultuur

Hoe zou u, met het oog op onderzoek, de huidige gezondheidscultuur binnen organisaties kenschetsen? Investeren ze er genoeg in?

Wat mij betreft investeren organisaties wel genoeg, maar niet doelgericht. Het aantal chronische aandoeningen is niet gedaald, de kosten zijn niet verminderd en de deelname aan initiatieven blijft steken op een gemiddelde van 10%. Organisaties moeten in ten minste vier deelgebieden hun pijlen op hoger rendement richten:

  1. Een gezond gebouw (aan de hand van FitWel of IWBI) biedt alle medewerkers passieve gezondheidsvoordelen. Vergelijk dat maar eens met actieve gezondheidsinitiatieven, waaraan slechts ongeveer 10% van de medewerkers deelneemt.
  2. Het is effectiever om met gedragseconomie het groepsgedrag te beïnvloeden dan om individueel gedrag proberen te veranderen.
  3. Als leiderschap niet persoonlijk is en als je zelf niet het goede voorbeeld geeft, kun je bezig blijven tot je een ons weegt.
  4. Geluk is de stuwende kracht achter gezondheid. Niet andersom

De juiste mensen

Wie is de juiste persoon voor deze taak?

Dat is iemand die een brug slaat tussen alle belanghebbenden: senior leidinggevenden, HR, arboteams, de ICT-afdeling, gezondheidsmedewerkers, het facilitair management en eindgebruikers.

Daarnaast zijn het de vooruitstrevende denkers die hun visie actief moeten uitdragen. De gezondheidscultuur moet niet worden opgedrongen, maar aangeboden aan de medewerkers. Anders gezegd: het mag nooit alleen maar gaan om het verminderen van kosten en risico’s, en het aantrekken en behouden van medewerkers. Dan zou de gezondheidscultuur enkel een middel zijn om de winstgevendheid te verhogen. Pas als de cultuur naadloos aansluit op de waarden van het bedrijf en maatschappelijk bewustzijn, krijgen medewerkers het gevoel dat de cultuur er echt voor hun welzijn is.

Aan de slag met een gezondheidscultuur

Wat zijn je beste tips voor organisaties, Facility Managers en HR-specialisten die in de gezondheidscultuur willen investeren?

  1. Maak gebruik van goede richtlijnen, zoals die van FitWell, het IWBI of Lead v4.
  2. Ga voor de eenvoudigste verbeterslagen: verlichting, eten, vochtigheidsniveaus, luchtkwaliteit en luchtstromen).
  3. Eerst experimenteren, dan implementeren.
  4. Stuur aan op een breed draagvlak voor samenwerkingen: stimuleer interesse, innovatie en deelname.
  5. Meten is weten: breng eerst de huidige situatie in kaart. Pas daarna gaat het om mogelijke verbeteringen op het gebied van behoud, betrokkenheid enzovoort.