Eén op vijf werkplekken niet gericht op medewerker

Uit het recentste onderzoek van Leesman blijkt dat 'maar' één op de vijf nieuwe werkplekken niet tegemoetkomt aan de behoeften van de medewerkers. In dit artikel gaan we kort in op het onderzoek en de resultaten. Het complete onderzoek is terug te vinden bij onze partner Smart Workplace.


Leesman vroeg naar de mening van 84.158 medewerkers werkzaam in 346 gebouwen na een verhuizing of renovatie. Hierdoor kon Leesman onderzoeken wat ervoor zorgt dat werkplekveranderprojecten slagen of juist mislukken.

Afwijkend van Mckinsey

De uitkomsten betwisten de vaak genoemde statistiek van McKinsey die stelt dat “70% van de verandermanagementprojecten faalt”. Want wat blijkt, volgens de respondenten biedt 41% van de nieuwe werkomgevingen een exceptionele guest experience, heeft 40% zijn potentieel nog niet gemaximaliseerd en stelt slechts 19 procent de medewerkers teleur.

Het onderzoek onthult verder dat 67% van de respondenten die werkzaam zijn in een nieuwe werkomgeving van mening is dat die omgeving hen in staat stelt om productief te werken. Andersom betekent dit ook dat een derde van de respondenten vindt dat zijn nieuwe werkomgeving hem niet in staat stelt om productief te zijn.

Samenwerken vs concentreren

Over het geheel genomen blijken werkplekveranderprojecten succesvol te zijn op het gebied van samenwerken. ‘Geplande vergaderingen’ scoren 87% tevredenheid, ‘informele sociale interactie’ 84% en ‘toegankelijkheid van collega’s’ 72%.

Nieuwe werkplekken schieten daarentegen tekort in het ondersteunen van individueel geconcentreerd werken. De medewerkerstevredenheid over ‘privégesprekken’ in de nieuwe werkomgevingen behaalt slechts een score van 59%. De tevredenheid over het ‘geluidsniveau’ is, met een score van slechts 33% op de Leesman Index voor nieuwe werkomgevingen, het laagst.

Flexibele of vaste werkplekken

De data laten zien dat noch flexibele, noch vaste werkplekken het succes van een veranderproject garanderen. Het draait allemaal om het bieden van de juiste omgeving voor de juiste activiteiten. Werknemers met minder complexe rollen, bijvoorbeeld, ervaren minder vooruitgang bij werkplekveranderprojecten dan respondenten met meer complexe rollen.

Het Leesman-rapport toont aan dat een groeiend aantal organisaties begrijpt dat verschillende werknemers verschillende activiteiten hebben uit te voeren. Als gevolg hiervan creëren zij gevarieerdere werkplekken. De data laten echter ook zien dat organisaties bij het verwezenlijken van meer variatie het risico lopen dat dit ten koste gaat van werknemers die hun werk hoofdzakelijk alleen en geconcentreerd aan een bureau moeten doen.

Blijvend afstemmen op behoeften

Uit eerdere artikelen en uit bovenstaande samenvatting blijkt wederom de noodzaak om eerst een goed beeld te krijgen van wat medewerkers nodig hebben. Het mag geen verrassing zijn dat er verschillende behoeften zijn te definiëren. Voor elk 'type' guest is vervolgens een aparte journey te maken die leiden tot de beste guest experience voor elke groep. Dat vormt de basis voor het serviceconcept waarin ISS uw strategische doelstellingen koppelt aan de cultuur, de medewerkers en de dienstverlening die daaraan moet bijdragen. Dat blijft een continue ontwikkeling die ook continue afstemming vereist tussen opdrachtgever en een workplace experience provider.

Bovenstaand artikel verscheen eerder bij onze partner Smart Workplace. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden van de website van Leesman.