Duurzame werkplek: geef medewerkers de ruimte die zij nodig hebben

Met het onderzoek van KRO’s Monitor onder 90 leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is er weer een nieuw wapenfeit om de traditionele kantoortuin ter discussie te stellen. In dit artikel roepen we werkgevers op om eerst na te denken over wat de behoefte is van medewerkers.


NRC-columnist Japke-d Bouma voert al enige jaren ‘een kruistocht’ tegen die vermaledijde kantoortuin. Dat het kosten efficiënt is om de beschikbare vierkante meters kantoorvloer maximaal vol zetten met bureaus, is ook al naar het land der fabelen verplaatst. Eigenlijk om exact dezelfde reden als Monitor en NOS belichten: een goede werkplek voorkomt stress en burn-out. Kosten van verzuim zijn gemiddeld € 250,00 per dag, per medewerker. Bij grotere organisaties kan dit overigens oplopen tot € 400,00 per dag.

Een norm voor stilteplekken?

Het NVAB roept op tot echt preventiebeleid met meer aandacht voor een gezonde inrichting van werkplekken. In het artikel van NOS en Monitor wordt gesproken over een norm voor stilteplekken. Een dergelijke norm is arbitrair en bekijkt de aanpak nog steeds vanuit het perspectief van beschikbare ruimte en aantallen medewerkers.

Geef medewerkers de ruimte die zij nodig hebben

Steve Longhorn, Wellbeing Lead bij ISS voor Accenture, benadrukt ook dat er naast een psychologisch risico ook een fysieke risico kleeft aan kantoortuinen. Hij legt uit: “in een werkomgeving met veel omgevingsgeluid gaan medewerkers dichter op hun scherm zitten. Hoe goed de individuele werkplek dan ook afgestemd is op de medewerker, maakt dan niet meer uit. Een rumoerige werkplek leidt tot het aannemen van een werkhouding die leidt tot fysieke klachten”.

Het perspectief moet eigenlijk 180 graden om, bepleit Steve: “Ga eerst na welke werkzaamheden de medewerkers verrichten, zorg dan voor passende werkplekken en richt daar de beschikbare ruimte op in.” Bij verschillende opdrachtgevers hebben we pilots gedraaid met verschillende werkplekken en zones. Dat laat zien dat we veel kunnen doen met inrichting, aankleding, licht, groen en klimaat.

Wat blijft, is het gedragscomponent van de medewerkers. Ander gedrag aannemen is lastig. Daarbij komt dat mensen geneigd zijn een vaste plek te kiezen. In een werkomgeving met verschillende werkplekken die passen bij verschillende activiteiten (Activity Based Working) moeten medewerkers zich mogelijke meerdere keren per dag verplaatsen. Los daarvan bestaat het risico dat medewerkers een ‘handdoekje leggen’ in een stiltewerkplek en die bezet houden.

De beste Workplace Experience

Een werkomgeving creëren waarin iedereen lekker werkt, ontmoet, kan ontwikkelt, leert, creëert, ontspant en leeft. Dat is een werkplek die zorgt dat medewerkers gezond, vitaal en loyaal worden en blijven. Een ISS Wellbeing Lead ontwikkelt de programma’s die moeten zorgen voor vitaliteit. Op basis van de wensen en behoeften van de medewerkers die de ISS Workplace Experience Manager heeft geïnventariseerd. Deze heeft op dagelijkse basis nauw contact met de medewerkers en hoort welke behoeften veranderen en hoe nieuwe concepten landen. Door medewerkers te betrekken bij deze veranderingen, zijn zij ook meer betrokken bij het uiteindelijke resultaat en is de uiteindelijke verandering bij officiële aftrap eigenlijk al het nieuwe normaal.

Lees het eerdere artikel over Activity Based Working