Duurzame catering: het effect van True Pricing

In een eerder artikel op ServiceFutures beschreven het idee achter True Pricing en de niveaus waarop de echte productprijs kan worden doorgevoerd. In dit artikel gaan we in op de eerste resultaten van een experiment bij verschillende ministeries met True Pricing in de catering.


True Pricing is de prijs of opslag laten zien waarin de werkelijke kosten zijn meegenomen. Dit zijn de maatschappelijke of ecologische kosten. Of compensatie daarvoor. Door deze kosten inzichtelijk te maken, biedt een aanbieder inzicht en transparantie. De klant of gast heeft dan de mogelijkheid om met die informatie te kiezen voor compenseren of voor een duurzamer alternatief.

Met die insteek heeft het afgelopen half jaar een experiment gedraaid op cateringlocaties bij verschillende ministeries. Het doel was inzicht te krijgen in de bereidheid om de True Price te betalen en naar de houding van gasten. Uiteraard werd naast de True Price ook het aanbod uitgebreid met alternatieve, duurzame producten.

Drie afzonderlijke effecten in True Pricing

De bevindingen lijken vanzelfsprekend. Toch is het goed om empirisch te ondervinden dat er drie groepen zijn te definiëren.

1) De afhakers

De groep afhakers heet zo, omdat ze afhaken op True Pricing. Ze blijven hun favoriete gerecht of product kopen en negeren de True Price. Ze zijn ook niet bereid om de opslag te betalen. Eigenlijk vindt deze groep het volslagen onzin.

2) De meedenkers

De meedenkers hebben een positieve houding naar de True Price en waarderen de transparantie. Ze waarderen ook de voorlopige vrijwilligheid tot betalen van de opslag. Ze staan daarnaast open voor de alternatieve producten in het assortiment. Producten die minder impact hebben op maatschappij of milieu.

3) De betalers

Deze groep vormt de fans die berijd zijn om de opslag te betalen voor de producten die zij kopen. Zij vinden het belangrijk dat milieu en maatschappij gecompenseerd worden. Daarbij maakt het deze groep niet uit of het hier gaat om de 'traditionele producten' of om de duurzame(re) alternatieven gaat. De opslag voor die laatste is lager dan voor het traditionele assortiment.

Dit soort experimenten helpt bij het vaststellen van het sentiment en het assortiment dat past bij deze groepen. Het volledig uitfaseren van een niet-duurzaam assortiment is nog niet aan de orde. Net zo min als het uitfaseren van een ongezond aanbod. Het laatste dat je wil, is het opleggen van een keuze. Gasten haken dan af en gaan op zoek naar een alternatief buiten het bedrijfsrestaurant en buiten de muren van de locatie. Dit heeft op de langere termijn invloed op de medewerkerstevredenheid en loyaliteit. Met andere woorden: sluit in werkplekdienstverlening naadloos aan op de wensen en behoeften van uw medewerkers en beschouw de werkplek in al zijn facetten als cultuurdrager voor uw organisatie.

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!