Duurzame catering: Compenseren van CO2

Organisaties nemen uiteenlopende initiatieven om CO2-uitstoot te verlagen. In toenemende mate hebben organisaties de ambitie om CO2-neutraal te opereren. Daarbij is het van belang om naar de gehele distributieketen te kijken. In dit artikel bespreken we een voorbeeld van CO2-compensatie tot aan de bron.


CO2-neutraal is een nobel streven. CO2-vrij is echt impact maken. Dat kan alleen door een combinatie ecologische en maatschappelijke compensatie binnen en buiten de invloedssfeer van een organisatie. Juist dat laatste is de ambitie van verschillende ministeries als het gaat om koffie.

In de productieketen van koffie zitten veel stappen tussen het kweken van de bessen tot het moment dat de koffie in een beker, mok of kopje zit. Vervoersbewegingen met grotere hoeveelheden halffabricaten en eindproducten hebben altijd een ecologische impact. In ontwikkelingslanden is dat nog groter en is er ook sprake van maatschappelijke impact.

CO2-vrij betekent in dit geval dat de CO2-uitstoot die gemoeid is met de productie en distributie van koffie daar waar kan, wordt voorkomen. Lukt dat niet door bijvoorbeeld lokale beperkingen of omstandigheden? Dan wordt die CO2-uitstoot gecompenseerd. De eerste vraag is dan wat er met die compensatie gebeurt. Waar gaat dat geld heen?

Om echt te compenseren moet je dan terug naar de bron. En dat is precies wat de cateringlocaties van Alley's binnen de verschillende ministeries doen. CO2-uitstoot wordt in heel de keten gecompenseerd waar dat mogelijk is. Daarnaast vind er compensatie plaats via een samenwerking via Groenbalans. Via Groenbalans wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Een voorbeeld hiervan is het aanschaffen van energie-efficiënte kookpotten.

SDGs Groenbalans efficiënte cook stoves

In Ghana en Rwanda wordt op grote schaal gekookt op hout en houtskool met ontbossing op grote schaal tot gevolg. Koken op hout en houtskool is ook energie-inefficient en ongezond. Groenbalans is projecten gestart om lokaal energie-efficiënte cook stoves te produceren en te distribueren naar huishoudens. Door het gebruik van deze efficiënte cook stoves is er minder brandstof nodig en wordt er sneller gekookt. Vrouwen en kinderen besteden hierdoor minder tijd aan het sprokkelen van hout. Met deze efficiënte cook stoves nemen ontbossing, CO2-uitstoot en gezondheidsrisico's af. Leefomstandigheden worden beter hierdoor en door meer tijd scholing en werk.

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!