Duurzaamheid in service management

Tot en aantal jaar geleden was duurzaamheid nog een mogelijkheid voor het facilitair bedrijf om een voortrekkersrol in te nemen. Het was een buzzword voor consultancy clubs, maar de Facility Manager had de beste positie. Als adviseur en consultant had deze het beste beeld van de behoefte van gasten van de locaties en de mogelijkheden om te verduurzamen. We zijn nu zo ver dat een eventuele ambitie al uitgewerkt moet zijn in concrete plannen waarover aan verschillende (maatschappelijke) stakeholders verantwoording moet worden afgelegd. In dit artikel gaan we dieper in op de rol die Facility Management moet nemen in het duurzaamheidsbeleid van de opdracht gevende organisatie.


People

Het beste willen doen voor uw mensen, voor alle mensen. Iedereen gelijke kansen op werk. Veel talent blijft onbenut. Door regelgeving, gebrek aan begeleiding of duidelijke kaders voor de werkzaamheden of gewoon geen idee hebben waar te beginnen. Binnen Facility Management zijn veel en uitgebreide mogelijkheden om onbenut talent aan te wenden. In verschillende rollen kan Facility Management de brug slaan tussen kandidaten die willen en de arbeidsmarkt die springt om talent. Bij ISS wordt elke dag gewerkt een duurzame arbeidsplaatsen met begeleiding en opleiding op de werkvloer. Medewerkers worden door ISS verder en breder opgeleid om zo meer verantwoordelijkheden te kunnen nemen en breder inzetbaar te zijn.

Planet

Als dat binnen uw organisatie nog niet gedaan is, loont het om Facility Management eens te vragen naar de mogelijkheden die zij zien in het beperken van de impact die wij hebben op onze planeet en het klimaat. Het besparen van water, het bieden van alternatieven voor chemicaliën, het zuiveren van water voordat het gestort wordt, het scheiden en beperken van afvalstromen, het beiden van alternatieven voor bepaalde afvalstromen en het doelmatig onderhouden van productielijnen op basis van valide indicatoren in plaats van vaste tijdsintervallen. ISS past sensortechnologie toe voor het bijhouden van bacterievorming of legionellabestrijding. Voor schoonmaak gebruikt ISS al jaren milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en kunnen we ook veel gerichter diensten aanbieden op basis van het werkelijke gebruik.

Partners

U verwacht hier mogelijk profit. Vanuit het traditionele mvo-denken is dat ook een normale denkwijze. Vooropgesteld: een winstoogmerk is ook niet slecht. Voor de continuïteit van een organisatie is winst ook van belang. Zonder winst houdt het bestaan van een commerciële organisatie snel op. Voor de medewerkers, toeleveranciers, afnemers en overheden is dat een negatieve uitkomst. Profit is vanuit een duurzaamheidsgedachte nog steeds relevant, maar zonder goede partnerships een lege huls.

Vanuit ISS zijn we continu op zoek naar partnerships waarin ‘WE’ centraal staat. In een partnership werkt het twee kanten op. We zoeken naar waardecreatie. Hoe dragen de activiteiten van het facilitair bedrijf bij aan het hogere doel (purpose) van de opdracht gevende organisatie? Welke invloed heeft het facilitair bedrijf op de distributieketen en hoe maakt zij deze zo veel mogelijk circulair. Door partnerships verdwijnen de onderlinge afhankelijkheden en worden die omgezet naar een gedeeld belang om het voor elkaar beter te doen. Dat vereist verregaande transparantie en vertrouwen die wordt vertaald in een op de behoefte afgestemde duurzaamheidsactiviteiten. Daarbij maakt het niet uit of dat gaat om voorzien in laadpalen en de bijpassende infrastructuur, circulair cateren, zero (plastic) waste of (sensor)technologie die gerichtere schoonmaak of gerichter onderhoud aan gebouwsystemen mogelijk maakt.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Losse initiatieven hebben de neiging te verzanden in losse flodders. Een geïntegreerde aanpak van duurzaamheidsinitiatieven hebben het meeste effect. Neem daarin ook het menselijke aspect mee. Servicemedewerkers hebben veel invloed op het gedrag van uw medewerkers. Zij kunnen uw medewerkers stimuleren de juiste keuze te maken. Dat vraagt ook om een consistente werkwijze van de servicemedewerkers over de verschillende diensten heen. Alleen dan kan de servicemedewerker de meeste impact maken. Een facilitair bedrijf dat meerdere diensten aanbiedt, aanstuurt en beheert, verhoogt de consistentie in werkwijze en draagt bij aan een betere invulling van het duurzaamheidsbeleid. Integrale facilitaire dienstverlening geeft vanzelfsprekend meer mogelijkheden over de afzonderlijke dienstverlening heen en is beter af te stemmen met de ambities van de opdracht gevende organisatie en haar gasten.


Lees meer over Integrated FM (IFM)