Waarom groene renovatie belangrijker is voor uw winstcijfers dan u denkt

Ondanks de toenemende interesse van het bedrijfsleven in duurzaamheid in Facility Management, zijn er nog steeds veel bedrijven die vraagtekens zetten bij de waarde of het rendement van een groene renovatie. Een groene renovatie kan echter een positieve invloed hebben op uw winstcijfers – en het milieu.

Verbeteringen aanbrengen aan onze gebouwen is de beste oplossing voor het omlaagbrengen van de grote vraag naar energie in onze samenleving. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Energie zijn gebouwen verantwoordelijk voor 38% van de uitstoot van alle broeikasgassen en 40% van het totale energiegebruik. Dit is echter niet alleen een milieuprobleem, maar ook een economisch probleem. Volgens het Electric Power Research Institute kosten energie en energiegerelateerde uitgaven bedrijven in de Verenigde Staten jaarlijks 800 miljard dollar, en gaat circa 42% van de energie die wordt gebruikt voor het verwarmen of koelen van ruimtes gewoon verloren.

Volgens sommige directeuren in de zaken- en vastgoedwereld die zijn overgestapt op een groene manier van werken, was kostenbesparing niet eens de belangrijkste reden om een groene renovatie te laten uitvoeren.

Duurzaamheid in facility management

Duurzaamheid in Facility Management: groene renovatie

Interessant genoeg waren de voornaamste redenen van de executives om te kiezen voor een groene renovatie: verbeteren van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat, tonen van commitment voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, verbeteren van de PR en publiciteit, verhogen van de productiviteit van werknemers en optimaliseren van personeelswerving en -behoud. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de bedrijven veel van deze voordelen inderdaad heeft gerealiseerd.

Duurzaamheid in facility management

93% van de bedrijven was beter in staat talent aan te trekken, 87% rapporteerde een verbetering in de productiviteit van de werknemers, 75% constateerde dat de gezondheid van het personeel was verbeterd en 73% rapporteerde dat zij kostenbesparingen had weten te realiseren dankzij de groene renovatie.

Voordeel nummer 1 van een groene renovatie: energiebesparing

Nu de energieprijzen blijven stijgen, worden de relatieve voordelen van energiezuinigheid steeds belangrijker. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de energiebesparing in gebouwen die een groene renovatie hebben ondergaan niet zo groot is als die in nieuw opgeleverde gebouwen, is de besparing niettemin substantieel.

Renovatiemaatregelen om de energiezuinigheid te verbeteren zijn onder meer: verbetering van verwarmings- en ventilatiesystemen, betere verlichting, waterbesparende systemen en hernieuwbare-energie-installaties.

Het gebruik van duurzame materialen bij een renovatie kan ook financiële voordelen voor de lange termijn opleveren, omdat er bij duurzame materialen minder kosten hoeven te worden gemaakt voor vervanging en onderhoud. Tegelijk zorgt u voor meer MVO in Facility Management.

Voordeel nummer 2 van een groene renovatie: hogere werknemersproductiviteit

Voor ondernemingen zijn maatregelen die de productiviteit stimuleren altijd belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen met zelfs de kleinste verbeteringen voor het verhogen van de productiviteit al een hoger rendement kunnen behalen dan het geval zou zijn in energiezuinigere gebouwen.

Duurzaamheid in facility management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De positieve aspecten van groene gebouwen, zoals veel daglicht, passende soorten kunstlicht met de juiste lichtsterkte, groene materialen, een ventilatiesysteem met toevoer van verse buitenlucht, thermisch comfort en open ruimten, blijken de werknemersproductiviteit te bevorderen.

Voordeel nummer 3 van een groene renovatie: verbetering van de gezondheid en het welzijn van werknemers

Er is in diverse onderzoeken aangetoond dat het welzijn van werknemers verbetert wanneer de groene renovatie wordt aangewend om hen meer uitzicht te geven op een omgeving met groenvoorzieningen. Wanneer zij dagelijks natuur zien, hebben werknemers minder last van stress en frustraties. Ook zijn ze geduldiger en verbetert hun algehele tevredenheid. Duurzaamheid in Facility Management heeft dus ook een positieve invloed op het welzijn van uw medewerkers.

Deze onderzoeksresultaten sluiten aan bij het begrip biofilia, dat wil zeggen het idee dat mensen een biologische behoefte aan contact met de natuur hebben. Contact met de natuur tijdens de werkdag kan van positieve invloed zijn op ons persoonlijk welzijn, onze productiviteit en onze sociale relaties.