Duurzaam werken: Samenwerking en regie in de regio

Duurzaamheid is een belangrijk thema in veel branches en organisaties. Door die brede toepasbaarheid is de uitwerking ook heel divers. Eén van de toepassingsgebieden is duurzaam werk te bieden. Duurzaam werk is zorgen voor een langdurige arbeidsrelatie. In het kader van inclusief werkgeverschap is dat het creëren van de juiste randvoorwaarden voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voorkomen dat deze terugkeren in een uitkeringssituatie. Dat vraagt op verschillende niveaus ondersteuning. In een aantal artikelen illustreren we hoe een bestaand regiemodel in integrale facilitaire dienstverlening ook gebruikt kan worden in het uitrollen en uitvoeren van inclusief werkgeverschap. In dit artikel gaan we in op de inzet van het regiemodel ISS voor inclusief werkgeverschap.


Bij ISS geloven we in excellente dienstverlening in eigen regie. Internationaal noemen we dat self delivery. Die excellente dienstverlening in eigen regie hebben we in onze haarvaten zitten en vertalen we naar alle diensten en activiteiten. Zo ook in de uitvoering van het inclusiebeleid van ISS. Dat beleid is specifiek voor de Nederlandse markt gemaakt en gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de uitvoering van dat beleid afgestemd op de opdrachtgever.

ISS is als landelijke werkgever actief en ziet dat elke gemeente en arbeidsmarktregio een ander beleid en andere focus heeft. Het inclusiebureau van ISS zorgt voor goede afspraken op landelijk en regionaal niveau om tot wederzijdse doelstellingen te komen. Aan de andere kant kent het inclusiebureau ook de specifieke afspraken met de opdrachtgever. Die informatie brengt het inclusiebureau samen in een aanpak per regio en opdrachtgever.

Ook deze opdrachtgever is mogelijk in meerdere regio’s actief. Waar een site manager de locatie van een opdrachtgever goed kent en de werkbegeleider(s) ondersteunt, is de regiolead het aanspreekpunt voor de site managers in een bepaalde regio. De regiolead bekijkt samen met de arbeidsmarktregio (AMR), UWV, gemeente en uitvoeringsinstanties hoe kandidaten zich ontwikkelen en welke mogelijkheden voor inclusief werkgeverschap er zijn bij andere opdrachtgevers van ISS. Of buiten ISS.

Op de locatie van de opdrachtgever is de site manager verantwoordelijk voor de operatie. Daar vallen alle diensten onder die op desbetreffende locatie worden aangeboden door de eigen medewerkers van ISS. Binnen dit facilitaire team zitten uiteenlopende disciplines. Een aantal medewerkers hebben een belangrijke dubbelrol. Dat is bijvoorbeeld de site manager die inclusief werkgeverschap een warm hart toedraagt.

Die aanvullende ondersteunende rol is belangrijk als er in de operatie medewerkers invulling geven aan . Dit zijn de werkbegeleiders. Een ‘nevenfunctie’ die zij er niet even bij doen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de kandidaat en begeleiden de kandidaat in het ontwikkelen naar een duurzame plaatsing. De werkbegeleiders worden daarin opgeleid door Jobstap om zo deze werkzaamheden op professioneel niveau worden uitgevoerd en van hoge kwaliteit zijn.

Lees het eerste artikel over duurzaam werken

Lees het tweede artikel over duurzaam werkenLees het vierde artikel over duurzaam werken