Duurzaam werken: proeven en begeleiden

Duurzaamheid is een belangrijk thema in veel branches en organisaties. Door die brede toepasbaarheid is de uitwerking ook heel divers. Eén van de toepassingsgebieden is duurzaam werk te bieden. Duurzaam werk is zorgen voor een langdurige arbeidsrelatie. In het kader van inclusief werkgeverschap is dat het creëren van de juiste randvoorwaarden voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voorkomen dat deze terugkeren in een uitkeringssituatie. Dat vraagt op verschillende niveaus ondersteuning. In een aantal artikelen illustreren we hoe een bestaand regiemodel in integrale facilitaire dienstverlening ook gebruikt kan worden in het uitrollen en uitvoeren van inclusief werkgeverschap. In dit artikel gaan we in op de praktische invulling en aanpak van inclusief werkgeverschap op de locatie van een opdrachtgever.


ISS biedt opdrachtgevers social return en kandidaten een kans op de arbeidsmarkt door het bieden van een reguliere werkplek, leerwerkplek of stageplek waar persoonlijke en professionele ontwikkeling het uitgangspunt vormt. Leren werken en onderdeel zijn van het arbeidsproces is één ding. Leren waar de kracht en talenten liggen van de kandidaat is nog belangrijker. Juist het aanspreken van deze intrinsieke motivatie leidt tot een duurzame relatie met de arbeidsmarkt.

Naast sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, leren kandidaten een ritme op te bouwen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Voor heel veel kandidaten heeft een uitkeringssituatie een negatieve invloed op hun zelfbeeld. Daardoor raken ze ook steeds verder verwijderd van de arbeidsmarkt en blijven ze hangen in de voorzieningen van UWV en gemeente.

Kandidaten maken tijdens proefplaatsing kennis met werk en de werkzaamheden. Als de kandidaat, opdrachtgever en ISS denken dat de werkzaamheden goed aansluiten, dan wordt de proefplaatsing omgezet in een langer durend arbeidscontract. Zowel in de plaatsing als begeleiding zijn de regioleads inclusie van ISS de centrale spil. Zij kennen de opdrachtgevers in een bepaalde regio, de werkzaamheden en kunnen de kandidaat begeleiden naar een andere plek bij een andere opdrachtgever van ISS. Op die manier kunnen we de beste plek vinden voor de kandidaat en is de kans groter op duurzame plaatsing.

Getrapte praktische ondersteuning voor de grootste impact

De regioleads inclusie ondersteunen de site managers en worden op hun beurt ondersteund door het inclusiebureau van ISS. Op die manier kunnen we zo veel mogelijk op een locatie van de opdrachtgever de mogelijkheden bekijken en invullen. De regiolead inclusie is niet gebonden aan een opdrachtgever, maar kijkt over (verschillende locaties van) verschillende opdrachtgevers in een bepaalde regio heen. De kandidaat heeft hier het meeste belang bij. Het netwerk om de kandidaat heen is, heel uitgebreid en biedt veel mogelijkheden voor verbreding en verdieping zonder dat de kandidaat zelf met veel verschillende partijen te maken heeft.

Lees het tweede artikel over duurzaam werken