Duurzaam werken: ontwikkeling tot partner en coach

Duurzaamheid is een belangrijk thema in veel branches en organisaties. Door die brede toepasbaarheid is de uitwerking ook heel divers. Eén van de toepassingsgebieden is duurzaam werk te bieden. Duurzaam werk is zorgen voor een langdurige arbeidsrelatie. In het kader van inclusief werkgeverschap is dat het creëren van de juiste randvoorwaarden voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voorkomen dat deze terugkeren in een uitkeringssituatie. Dat vraagt op verschillende niveaus ondersteuning. In een aantal artikelen illustreren we hoe een bestaand regiemodel in integrale facilitaire dienstverlening ook gebruikt kan worden in het uitrollen en uitvoeren van inclusief werkgeverschap. In dit artikel gaan we in op de praktische en verbindende rol die regioleads hebben als partner en coach.


Het grote voordeel van het eigen-regie-model in integrale facilitaire dienstverlening is de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Naast efficiënter werken, biedt bredere inzetbaarheid van medewerkers ook meer uitdaging en perspectief in werk. Het is dan ook belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Uitbreiding van kennis en vaardigheden zorgt voor nog betere dienstverlening. Dit geldt ook voor de regioleads inclusie van ISS. Zij hebben een overkoepelende en verbindende rol waarbij ondersteuning van de site managers een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden. Die ondersteunende rol vereist specifieke kennis en vaardigheden.

ISS heeft speciaal voor de regioleads inclusie het certificeringstraject ‘Inclusief werkgeverschap’ opgezet. Met dit traject ontwikkelt de regiolead inclusie zich verder tot netwerkpartner binnen de specifieke regio. Tijdens deze uitgebreide en intensieve trainingsperiode worden heel specifieke thema’s behandeld met het oog op een betere ondersteuning van de site manager en betere aansluiting op de ondersteuning die het inclusiebureau biedt. Daarmee wordt het gat tussen inclusiebureau en site manager gedicht en de dienstverlening in inclusief werkgeverschap op de locatie van de opdrachtgevers naar een hoger niveau gebracht.

Tijdens acht workshops in een tijdbestek van een jaar zijn vijf kennisgebieden behandeld. Dit zijn kennis van de doelgroep, methodisch werken, persoonlijke ontwikkeling, informatie over ISS en het sociale domein, en Wet – en regelgeving.

Bij kennis over de doelgroep krijgen de regioleads inclusie informatie en handvaten over medische, fysieke en psychische arbeidsbeperkingen; kandidaten uit het praktijkonderwijs en kandidaten tot 27 jaar. Deze informatie is relevant voor het vinden van een passende werkplek. Voor de begeleiding en ondersteuning (naar kandidaat, werkbegeleider en site manager) krijgt de regiolead inclusie verschillende methoden in begeleiden, ondersteunen en werken.

Tijdens de workshop persoonlijke ontwikkeling gaan de regioleads inclusie in op de randvoorwaarden voor hun rol. Het draait hierbij om eigenaarschap en invullen van ambassadeurschap in inclusief werkgeverschap. Vanuit hun regierol is het noodzakelijk dat zij over de verschillende locaties heen beslissingen kunnen nemen en de site managers kunnen begeleiden. Daarvoor is kennis van de banenafspraak, de lopende projecten, visie op en beleid van inclusie bij ISS en de instellingen binnen het sociale domein van belang. Aan inclusief werkgeverschap ligt wet- en regelgeving ten grondslag die ook bij de regioleads bekend moet zijn.

Na afronding van dit traject hebben de regioleads inclusie de kennis en vaardigheden voor praktische uitvoering van het inclusiebeleid van ISS en de ondersteuning van site managers. Op deze manier geeft het inclusiebureau van ISS praktische invulling aan het inclusiebeleid in de regio. Op woensdag 4 maart 2020 vond de laatste workshop plaats en ontvingen de deelnemers hun certificaat.

Lees het eerste artikel over duurzaam werken