Duurzaam werken: Inclusief werkgeverschap

Duurzaamheid is een belangrijk thema in veel branches en organisaties. Door die brede toepasbaarheid is de uitwerking ook heel divers. Eén van de toepassingsgebieden is duurzaam werk te bieden. Duurzaam werk is zorgen voor een langdurige arbeidsrelatie. In het kader van inclusief werkgeverschap is dat het creëren van de juiste randvoorwaarden voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voorkomen dat deze terugkeren in een uitkeringssituatie. Dat vraagt op verschillende niveaus ondersteuning. In een aantal artikelen illustreren we hoe een bestaand regiemodel in integrale facilitaire dienstverlening ook gebruikt kan worden in het uitrollen en uitvoeren van inclusief werkgeverschap. In dit artikel gaan we in op de praktische en verbindende rol die regioleads hebben als partner en coach. In dit artikel gaan we verder in op de visie van ISS op inclusief werkgeverschap.


De afgelopen jaren is er door ISS bij haar klanten gebouwd aan een fundament voor het slaan van bruggen tussen kandidaten en de arbeidsmarkt. Vooral daar waar die brug niet meer bestond, werkte ISS samen met opdrachtgever en overheid om ruimte te creëren voor inclusief werkgeverschap specifiek bij die opdrachtgever. Zo werden de mogelijkheden ontdekt voor duurzame plaatsing van verschillende doelgroepen.

In verschillende samenwerkingsverbanden werkt ISS met haar eigen werkbegeleiders aan een veilige omgeving voor kandidaten op uiteenlopende klantlocaties en bij verschillende diensten. Zij krijgen de ruimte en begeleiding om te ontdekken waar zij zich van toegevoegde waarde voelen en zich kunnen voorbereiden op de volgende stap op de arbeidsmarkt.

On the job werkt ISS met begeleiding door eigen medewerkers. On the job betekent dat zij naast hun reguliere werk in catering, schoonmaak, hospitality of (gebouw)onderhoud iemand begeleiden die terugkeert op de arbeidsmarkt. Ze maken vanuit hun vakgebied de kandidaat wegwijs in de werkzaamheden en begeleiden hun bij een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Voor de duurzame plaatsingen is ISS afhankelijk van de opdrachtgever. Daarbij helpt het dat ISS door haar brede dienstverlening bij veel opdrachtgevers op veel diensten social return kan bieden. Een dergelijke samenwerking biedt dus kansen voor de kandidaat en bredere mogelijkheden voor de opdrachtgever.

Een duurzame plaatsing beperkt zich niet tot werk binnen de dienstverlening van ISS bij een specifieke opdrachtgever. Het kan ook betekenen dat een kandidaat na begeleiding en opleiding zijn of haar roeping heeft gevonden en klaar is voor de volgende stap. Die kan liggen bij een andere opdrachtgever van ISS of helemaal buiten ISS. Ook dat is een duurzaam resultaat én wat ISS bedoelt met echt werk maken van werk.

Lees het eerste artikel over duurzaam werken

Lees het tweede artikel over duurzaam werken

Lees het derde artikel over duurzaam werken