Wat zijn de drie uitdagingen door globalisering voor Facility Management?

In de afgelopen 20 jaar zijn de grenzen letterlijk en figuurlijk vervaagd. Globalisering heeft zakendoen permanent veranderd door toenemende grensoverstijgende verbindingen. En dat is weer terug te zien in wereldwijde beweging van mensen, kapitaal, producten, diensten, kennis, informatie, technologieën en culturen. En dat heeft gevolgen voor organisaties. De complexiteit neemt misschien toe, maar organisaties die dit goed inrichten, creëren een diverse omgeving met veel ruimte voor ontwikkeling en innovatie. De workplace experience moet en kan hier aan bijdragen. Dan moet er vanuit Facility Management wel wat gebeuren. In dit artikel bespreken we de drie uitdagingen door globalisering voor Facility Management.

Wat zijn de drie uitdagingen door globalisering voor Facility Management?

Lagere transportkosten gecombineerd met betere infrastructuur en nieuwe media en communicatietechnologie biedt enorme mogelijkheden. Iedereen kan met iedereen de verbinding zoeken en kennis delen, nieuwe culturen verkennen en nieuwe zakelijke mogelijkheden ontdekken. In veel gevallen heeft globalisering geleid tot minder onderlinge verschillen. We zijn ook meer bewust van de lokale verschillen. Multinationals proberen langs deze verschillen te manoeuvreren, deze te begrijpen en vaak ook hieraan aan te passen.
De snelheid van globalisering neemt toe. Mede door grote stappen in technologische ontwikkeling en de toegang tot technologie. Juist de combinatie van globalisering en technologische ontwikkeling vereist een andere manier van denken in Facility Management. Deze verandering van denkwijze in de komende jaren komt met drie uitdagingen door globalisering waar een Facility Manager minimaal op voorbereid moet zijn.

De drie uitdagingen door globalisering gevisualiseerd

In onderstaande visual staan de drie uitdagingen door globalisering geschetst. Na de visual lichten we deze toe.
In deze visual staan de drie uitdagingen door globalisering gevisualiseerd. De Facility Manager moet voorbereid zijn op deze drie uitdagingen door globalisering: 1) globalisering zorgt voor polarisatie; 2) beheersen van diversiteit; en 3) de virtuele wereld tastbaar maken

1. Globalisering zorgt voor polarisatie

Globalisering leidt tot meer concurrentie tussen organisaties en wereldwijde markten. Hierdoor komen de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in de uitvoering in de verdrukking. Steeds meer medewerkers krijgen een tijdelijk contract en salarissen worden lager. Gevolg is dat organisaties en hun Facility Managers in een spagaat terechtkomen. Voor aantrekken van nieuwe medewerkers wil een organisatie een zo aantrekkelijk mogelijke werkplek. Dat botst met de doelstelling om het aanbod te versoberen voor bestaande medewerkers.

Als Facility Manager wordt u gedwongen de werkplek te ontwikkelen tot een strategisch middel. Alleen dan kunt u bijdragen aan het aantrekken en behouden van het beste talent en deze uitdaging omzetten in een kans. Dit vraagt wel een nieuwe manier van werkplekken bieden die inspireren, betrekken en motiveren. Werkplekken met de nieuwste technologie om productiviteit te vergroten, de beste talenten vast te houden en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

2. De uitdaging van diversiteit op de werkvloer

Organisaties kunnen diversiteit op de werkvloer gebruiken als concurrentievoordeel, voor een beter begrip van de lokale klantbehoefte of om lokale tekorten in talent op te lossen. Om dat te realiseren, moeten organisaties de diversiteit binnen teams vergroten en verschillende culturele en werkvaardigheden in teams opnemen.

Uiteenlopende culturen, herkomsten en etnische achtergronden geven organisaties en Facility Managers een uitdaging. Er moeten aangepaste werkplekken komen die de behoefte van de medewerker en lokale gebruiken op de werkplek invullen en tegelijkertijd de doelstellingen en organisatie-identiteit ondersteunen.

3. De virtuele medewerker zichtbaar maken

Een medewerker of team kan op de eigen werkplek aan het werk zijn of op een andere locatie. Een medewerker hoeft niet meer op een fysieke locatie aanwezig te zijn om onderdeel te zijn van een team. Dat maakt de noodzaak tot goede samenwerking en communicatie nog groot. Globalisatie versterkt dit doordat teams diverser worden, in cultuur en geografische locatie. Dat laatste zorgt voor de noodzaak tot effectieve virtuele samenwerking. Veel organisaties zijn nog niet goed in staat om thuiswerkers goed te ondersteunen in hun werk en werkplek. Verschillende onderzoeken tonen aan dat thuiswerkers minder vaak een promotie krijgen, een lagere beoordeling krijgen en minder snel in salaris stijgen. Dat dwingt Facility Managers er toe om een werkomgeving te creëren die door:

  • samenwerkingsplatformen;
  • videotechnologie; en
  • kantoorontwerp

zorgt voor zichtbaarheid van de thuiswerker en deze collega het gevoel geeft er bij te horen. Ondanks dat deze collega (vrijwel) niet aanwezig is.

Vanuit het perspectief van de Facility Manager moet de nadruk liggen op de ontwikkeling van nieuwe competenties in communicatie en leiderschap. deze competenties maken het aansturen van collega's op afstand effectiever en meer inzichtelijk.

Hoe om te gaan met de drie uitdagingen door globalisering?

Bekend zijn met de uitdagingen is een eerste stap. Er op de juiste manier naar handelen is de logische volgende stap. Hierboven hebben de drie uitdagingen door globalisering uitgelegd. In het kort komt het neer op toenemende druk op uitvoerende medewerkers, de strijd om talent die zich uitbreidt naar een wereldwijd toneel en het betrekken van medewerkers die (vrijwel) nooit op kantoor zijn. De rol die een Facility Manager inneemt om deze uitdagingen op te lossen, bepaalt in grote mate ook de toegevoegde waarde van Facility Management. De kennis van Facility Management en de combinatiekracht van IT, HR, Marketing en FM zorgen er voor dat de wensen en behoeften van de medewerkers zich vertalen in een aantrekkelijke workplace experience die bijdraagt aan betrokken en loyale medewerkers die zich zichtbaar en gewaardeerd voelen en bijdraagt aan het aantrekken en binden van nieuw talent.