Drie tips om de oudere generatie medewerkers te laten floreren

Het huidige medewerkersbestand omvat in toenemende mate een groter aandeel oudere medewerkers. Dat komt door verschillende oorzaken zoals een verhoogde levensverwachting, het ophogen van de pensioenleeftijd en verhoging van de AOW-leeftijd. Dat betekent dat veel mensen langer willen en soms moeten werken. In dit artikel gaan we in op drie tips waarmee uw organisatie kan profiteren van oudere medewerkers.


Binnenkort zijn er vijf verschillende generaties aan het werk binnen een organisatie. Dit zijn de traditionalisten (1939 - 1947), babyboomers (1948 - 1963), generatie X (1964 - 1978), generatie Y (1979 - 1999) en generatie Z (2000 - nu). Elk met met verschillende behoeften, perspectieven en waarden. Wat betekent dit voor de werkplek?

Gezondheidsinitiatieven

Voor Facility Management moet het bevorderen van de gezondheid op de werkplek een hoge prioriteit hebben. Vergrijzing van het medewerkersbestand leidt naar verwachting tot een toename van gezondheidsproblemen op de lange termijn. Werkdruk en stress nemen toe, met groeiende bezorgdheid over lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Oudere medewerkers zijn hier vatbaarder voor. Het stimuleren van gezonde initiatieven moet dan ook hoog op de agenda staan. Non-profit werkplekadviesbureau, Work Foundation, schat voor het Verenigd Koninkrijk in dat de gecombineerde kosten van ziekteverzuim en gezondheidsgerelateerde productiviteitsverlies jaarlijks naar schatting meer dan £ 100 miljard bedragen. De organisatie stelt ook dat tegen 2030 40% van de beroepsbevolking een langdurige aandoening zal hebben.

De fysieke ruimte

Facility Management creëert al geruime tijd een werkomgeving met sociale, flexibele, comfortabele, open, ruime, samenwerk- en milieubewuste ruimtes. Oudere mensen ervaren hun omgeving echter anders. Ouderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor lawaai op de werkplek en reageren daar negatiever op in vergelijking met jongere mensen. Oudere werknemers zijn ook gevoeliger voor temperatuur, licht en akoestische veranderingen.

In veel populaire kantoorontwerpen staan meubels met harde oppervlakken, is er sprake van open kantoortuinen en staan er loungemeubels. Deze inrichting is misschien niet aantrekkelijk voor oudere werknemers en kunnen er voor zorgen dat ze zich buitengesloten voelen. Daarom zou Facility Management werkomgevingen moeten aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van oudere werknemers. Naast de werkomgevingen waarin jongere generaties kunnen floreren.

Samenwerking tussen generaties

Meer oudere medewerkers in de kantooromgeving betekent meer samenwerking met andere generaties zoals Generatie Y en vooral Generatie Z. Dat kan voordelen hebben voor een organisatie en Facility Management kan deze samenwerking stimuleren. Door bijvoorbeeld oudere, ervaren generaties te behouden, kunnen jongere medewerkers gebruik maken van doorlopend mentorschap. Elke variant van een 'buddy systeem van de organisatie tussen oudere en jongere werknemers' draagt bij aan kennisdeling en overdracht van vaardigheden. Het vergroot ook de socialisatie op de werkplek en zorgt ook ook dat kennis en vaardigheden binnen de organisatie behouden blijven.

Het aantrekken of aanhouden van oudere medewerkers voor innovatieve projecten en hun laten samenwerken met jongere medewerkers betekent ook een grotere betrokkenheid en een betere welzijn op de werkplek. Uit een onderzoek uit 2016 van de University of Sydney Business School bleek dat jongere medewerkers positief stonden tegenover het leren van oudere collega's.

Oudere medewerkers hebben ruime ervaring

Oudere generatie medewerkers komen misschien niet vers van de universiteit of beschikken niet over de digitale vaardigheden zoals de jongere generaties. Wel zijn ze op andere manieren voordelig voor een organisatie. Ze hebben bijvoorbeeld aanzienlijk meer ervaring en meestal ook meer praktische en communicatieve vaardigheden. Het zijn medewerkers met een groter uithoudingsvermogen en een positieve invloed op de werkplek. Des te meer redenen voor Facility Management om de oudere medewerkers te laten floreren op de werkplek van de toekomst.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt op strategisch niveau met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!