Drie argumenten voor diversiteit in Facility Management

Er wordt in leidinggevende en uitvoerende teams al jarenlang gesproken over diversiteit in Facility Management en de voordelen daarvan voor de bedrijfsvoering. En niet zonder reden. Vandaag bespreken we hoe diversiteit zich verhoudt tot service outsourcing en hoe diversiteit toegevoegde waarde kan creëren voor zowel klanten als serviceproviders.

Diversiteit is belangrijk in outsourcing. Vooral serviceproviders en Facility Management providers werken al jarenlang met een zeer gediversifieerd personeelsbestand. In de schoonmaakbranche is het personeel bijvoorbeeld al grotendeels gediversifieerd en in de IT-outsourcing wordt al jarenlang gebruikgemaakt van talenten uit een groot aantal verschillende landen.

Tegenwoordig zijn ook de bedrijven van klanten steeds gediversifieerder en dit maakt het onderwerp diversiteit in Facility Management voor beide partijen even belangrijk. Hier volgen drie argumenten die aantonen waarom.

1. Diversiteit zorgt voor betere afstemming tussen de cultuur van klanten en die van serviceproviders

Bedrijven kijken bij de outsourcing van projecten steeds vaker of er overeenkomsten zijn tussen hun bedrijfscultuur en die van de potentiële serviceprovider. Hoe beter de bedrijfsculturen op elkaar zijn afgestemd, hoe groter de kans op een succesvolle outsourcingrelatie.

Uit tal van onderzoeken naar outsourcing blijkt dat er bij bedrijven eerder sprake is van overeenstemming van waarden en bedrijfscultuur wanneer er bij de bedrijven hetzelfde wordt gedacht over aspecten als huidskleur, handicaps en etniciteit. Met andere woorden, een gediversifieerde serviceprovider maakt grotere kans aansluiting te vinden bij de bedrijfscultuur van de klant dan een serviceprovider die minder divers is.

Een ander belangrijk punt in dit verband is de overgang van personeel. Bij de meeste outsourcingcontracten in Facility Management gaan er werknemers over naar de serviceprovider. Dit is het punt waarop de contractuele samenwerking het kwetsbaarst is.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de tevredenheid over de integratie van werknemers en het succes van het contract op de lange termijn. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kans op succesvolle integratie van werknemers groter is naarmate de serviceprovider gediversifieerder is.

2. Diversiteit in Facility Management verkleint de contractrisico's

Kiezen voor een serviceprovider met een gediversifieerd personeelsbestand verkleint de risico’s van de dienstverlening en daarmee de contractrisico’s. Dit heeft minstens drie redenen. Ten eerste is er minder personeelsverloop en personeelsverzuim in een gediversifieerd personeelsbestand. Dit betekent minder onderbrekingen van de dagelijkse service en minder kans op fouten als gevolg van een te kleine bezetting wanneer er werknemers afwezig zijn. De tweede reden dat diversiteit resulteert in grotere contractstabiliteit houdt verband met de werving van personeel. Bij een gediversifieerd personeelsbestand kan een bedrijf putten uit een grotere talentenpool, waardoor de wervingskosten lager zijn en vacatures sneller worden ingevuld.

De derde reden dat de uitvoering van een contract beter verloopt bij een gediversifieerde outsourcingprovider is groter personeelsbehoud tijdens de overgangsperiode. Het is een welbekend feit dat een succesvolle overgang van personeel resulteert in een succesvol contract. En, zoals eerder opgemerkt, hoe gediversifieerder de serviceprovider is, hoe succesvoller de opname en integratie van nieuwe werknemers zal verlopen.

3. Diversiteit bevordert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO behelst meer dan alleen juist handelen op het gebied van vrijwillige initiatieven, ethische waarden, mensen, gemeenschappen en het milieu. MVO is ook van positieve invloed op de winstcijfers.

De serviceprovider die door een onderneming wordt aangezocht voor de outsourcing is niet alleen bepalend voor de kwaliteit van het Facility Management van de onderneming maar ook voor de maatschappelijke prestaties in haar MVO-jaarverslag.

Hoewel MVO-jaarverslagen nog niet zijn gestandaardiseerd in een nationale of internationale context, vermelden veel klanten uit het oogpunt van transparantie hun uitbestede Facility Fanagement personeel in hun MVO-jaarverslag, zelfs wanneer deze werknemers niet meer in dienst zijn van het bedrijf. De keuze van een Facility Management provider kan daarom belangrijk zijn voor het MVO-jaarverslag, vooral wanneer dergelijke services een relatief groot deel van de totale bedrijfsvoering uitmaken.

Meer lezen over hoe diversiteit kan bijdragen aan het genereren van bedrijfswaarde? Lees onze nieuwe whitepaper: A diverse leadership yields higher earnings.