Hoe zorgt u voor diversiteit onder uw medewerkers?

In een moderne samenleving is er continu streven naar gelijkheid en een inclusief medewerkersbestand. Het is dan ook logisch dat op de werkplek dezelfde diversiteit wordt nagestreefd. In dit artikel gaan we in op hoe u als Facility Manager bijdraagt aan de opbouw en het behoud van een inclusieve cultuur in de organisatie.


Mensen uit alle lagen van de bevolking moeten in een omgeving kunnen werken waar ze zichzelf kunnen zijn. Zonder angst voor discriminatie of vooroordelen. Elke organisatie moet diversiteit aanmoedigen, zodat er geen ruimte is voor dergelijke negatieve praktijken. De locatie en de inrichting dienen medewerkers met uiteenlopende achtergronden. Die wensen allemaal hetzelfde basiscomfort, terwijl deze verschillende groepen ook verschillende behoeften hebben. Als u deze zo snel mogelijk invult, betekent dit dat u meer divers personeel aantrekt.

Genderverschillen

Een van de belangrijkste overwegingen in diversiteit is genderongelijkheid. Het beheer van onroerend goed en faciliteiten wordt nog steeds door mannen gedomineerd. Er is ook een universele behoefte om jonge vrouwen aan te moedigen tot zogenoemde STEM-beroepen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde). Traditioneel een 'mannenwereld'. Een manier om deze ongelijkheid aan te pakken, is door meer gelegenheid te bieden aan mentorschap. Succesvolle medewerkers begeleiden dan jong vrouwelijk talent. Op hun beurt zorgen zij weer voor meer aanwas van vrouwen waardoor de ongelijkheid in de branche langzaam verdwijnt.

Stilstaan bij diversiteit

Er gaat geen week of maand voorbij zonder een bepaalde nationale of wereldwijde gebeurtenis. Vaak wordt deze onder de aandacht gebracht door een Google Doodle. Voorbeelden zijn Black History Month voor de bekendheid, promotie en viering van zwarte geschiedenis in veel openbare gelegenheden. Mental Health Week of World Autism Awareness Day vragen beiden aandacht voor elk hun eigen onderwerp.

De essentie is dat, als organisatie, stilstaan bij deze onderwerpen de medewerkers helpt zich meer betrokken te voelen en het draagt bij aan kennisdeling over deze onderwerpen. Dat kan leiden tot meer inclusief gedrag. Facility Managers kunnen een sleutelrol spelen bij het vergroten van deze diversiteit en inclusiebewustzijn door communicatie, inzet van medewerkers en het organiseren van evenementen rond deze thema's.

Ondersteunende netwerken

Het opzetten van ondersteunende netwerken voor mensen die meestal gemarginaliseerd worden en in stilte lijden, is een manier om deze groepen zich meer betrokken te laten voelen. In de Britse FM-industrie heeft een LGBT + -groep bijvoorbeeld er aan bijgedragen dat homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgenders in het vak zich meer ondersteund voelen. Het vergrootte hun zichtbaarheid als medewerkers in plaats van dat zij zich buitengesloten voelden, omdat ze zich anders voelden. Het heeft medewerkers indirect geholpen vooroordelen te overwinnen.

Technologie

Aanbieden van werkplektechnologie helpt de de verschillende soorten behoeften op de werkplek in te vullen. Het helpt ook de diversiteit te verbeteren. Doofheid en (zware) slechthorendheid treft bijvoorbeeld ongeveer 33.000 mensen, maar een gebrek aan kennis van de behoeften van deze gebruikers betekent dat ze niet in overweging worden genomen. Het overwegen van assertieve luistertechnologie bij elke ontwikkeling of herinrichting kan onbalans verhelpen. Andere technologie zorgt voor instant transcriptie tijdens vergaderingen. Tijdens het tweede Meet & Match event van de School of Workplace Innovation liet startup Zoi Meet aan de deelnemende corporates zien wat de mogelijkheden zijn.

Mentale diversiteit

Mentale diversiteit verwijst naar genetische verschillen in de hersenen van mensen met uiteenlopende aandoeningen. Voorbeelden zijn dyslexie, dyspraxie, ADHD, Tourette en vormen van autisme zoals die van Asperger. Werkplekken zijn meestal niet ontworpen met deze mensen in gedachten. Uit onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) blijkt zelfs dat slechts 10% van de organisaties met deze doelgroepen rekening houdt in hun managementstrategieën. Verlichting, akoestiek en inrichting zijn enkele overwegingen om rekening te houden met de behoeften van deze mensen.

Leeftijd

In de komende decennia betekent een hogere levensverwachting dat medewerkers langer doorwerken. Daarmee wordt het medewerkersbestand ouder. De werkplek moet hierop zijn voorbereid. Verwacht wordt dat de leeftijdsfactor van invloed is op de langetermijnomstandigheden. Met toenemende stress, toenemende bezorgdheid over lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen en ziekteverzuim die organisaties veel gaat kosten. Beleid voor ‘welzijn’ en ‘gezondheid’ wordt in toenemende mate een vereiste voor organisaties.

Dit zijn enkele factoren waarop diversiteit op de werkplek kan worden aangemoedigd. Aangezien de werkplek en werkomgeving in grote mate diversiteit vergroten en verbeteren hebben Facility Managers een invloedrijke rol in veel van deze factoren.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt op strategisch niveau met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!