De zeven invloeden op de werkplek van de toekomst

Organisaties zijn vandaag de dag gericht op het genereren van maximale waarde in een industriële samenleving. Opmerkelijk in een innovatiemaatschappij met moordende concurrentie. Facility managers hanteren nog steeds een Tayloristische benadering van de werkplek. Met een focus op de kosten zijn ze op zoek zijn naar een 'tijdloze' ervaring. Eén die weinig tussentijds onderhoud nodig heeft. Ze zijn dan verrast als blijkt dat het niet werkt. In dit artikel gaan we in op hoe de toekomstige werkomgeving er uit ziet.


Wat zijn de zeven invloeden op de werkplek?

Het CIFS heeft zeven invloeden op de toekomstige werkplek gedefinieerd:

 1. behoefte aan nieuwe vaardigheden en werkprocessen;
 2. werk en aanwezigheid op afstand;
 3. gebruik van afwijkende overeenkomsten;
 4. outsourcing;
 5. plattere organisatiestructuur;
 6. geautomatiseerde informatieverwerking;
 7. introductie van robots.

Facility managers geven aan dat de eerste vier invloeden het grootste effect hebben op de organisatie. We lichten deze vier invloeden hieronder toe.

Behoefte aan nieuwe vaardigheden en werkprocessen

Het mooie van de innovatiemaatschappij is dat deze gebruikmaakt van het beste van de automatisering en de specialisatie van taken in de industriële samenleving. Nieuwere tools, intelligente gebouwen, systemen en processen vereisen specialistische kennis. We weten dat kenniswerk intensiever wordt en afhankelijk is van sociale en technische vaardigheden en tijdsdruk. Dat vereist nieuwe werkprocessen en patronen. De werkplek van de toekomst moet dit ondersteunen en stimuleren.

Werk en aanwezigheid op afstand

Organisaties veranderen hun begrip van de rol die de werkplek speelt bij het creëren van waarde. Medewerkers kunnen steeds vaker overal werken. Daar staat tegenover dat de werkplek naar buiten toe het merk en naar binnen toe de organisatiecultuur vertegenwoordigt. Beiden zijn uitingen van het DNA van een organisatie. De werkplek van de toekomst moet de flexibiliteit bieden mee te bewegen met de organisatie en blijven fungeren als cultuurdrager die talenten weet te trekken en te binden.

Gebruik van afwijkende overeenkomsten

Organisaties verplaatsen de risico’s door veel vaste kosten - inclusief werknemers - over te dragen naar variabele kosten. Organisaties verlagen de vaste kosten door:

 • verdienmodellen en strategieën voor de inzet van technologie te hervormen;
 • de HR-strategie opnieuw te bepalen (outsourcing, offshoring, samenwerking en tijdelijke contracten);
 • verlagen van investeringen in IT-platforms en randapparatuur; en
 • verlagen aan kosten voor onroerend goed.

De toenemende snelheid waarmee de wereld verandert en steeds competitiever wordt, betekent dat organisaties geen standaardovereenkomst meer kunnen hanteren voor onbepaalde tijd. Het facilitair bedrijf moet in haar dienstverlening op zoek naar manieren waarop kosten voorspelbaar en transparant zijn.

Outsourcing

Organisaties gebruiken waardenetwerken in plaats van waardeketens. In een innovatiemaatschappij wordt waarde gegenereerd in netwerken. Deze netwerken bestaan uit klanten, leveranciers, concurrenten, vrijwilligers en freelancers. Meer dan ooit investeren organisaties in het opbouwen van een goede relatie. Zij doen dit door zoveel mogelijk routinematige taken te automatiseren of opnieuw toe te wijzen aan gespecialiseerde werknemers. Het facilitair bedrijf staat aan de voorkant van de organisatie. Zij kent de organisatie en heeft contact met medewerkers en gasten van die organisatie. Met de kennis over workplace / service experience kan het facilitair bedrijf het verschil maken in het opbouwen en onderhouden van relaties. Door het slim uitbesteden van het handmatige, fysieke werk, krijgen de servicemedewerkers de ruimte om te investeren in de relatie.


Flexibiliteit door schaalgrootte

Een flexibele werkomgeving opbouwen op één locatie kan al knap ingewikkeld zijn. Met meerdere locaties over meerdere landsgrenzen heen, is dit een enorme uitdaging. Wat doet u bijvoorbeeld met boventallig personeel op de ene locatie of een tekort op een andere locatie. U kunt medewerkers niet dwingen te verhuizen voor hun werk. ISS maakt gebruik van haar wereldwijde aanwezigheid en kan daardoor over locaties, opdrachtgevers en over landsgrenzen heen flexibiliteit bieden in servicemedewerkers. Deze worden breed opgeleid met de klant als uitgangspunt. Het zijn dan ook servicemedewerkers die meerdere activiteiten kunnen uitvoeren met de purpose van de klantorganisatie in het achterhoofd. Hierdoor is elke organisatie verzekerd van de juiste vaardigheden op de juiste plek en met de juiste intrinsieke motivatie. Dit komt het beste tot uiting in een serviceconcept waarin meerdere diensten worden aangeboden. Specifiek afgestemd op de organisatiecultuur en de behoeften van de medewerkers. Meer weten over Integrated Facility Management? Klik op onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)