De voordelen van Internet of things voor Facility Management

In 2015 voorspelde Gartner dat in 2020 het Internet of Things uit 26 miljard met internet én elkaar verbonden apparaten zou bestaan. Internet of Things was en is een containerbegrip van apparaten die verbonden zijn met het internet. In dit artikel bekijken we de (on)mogelijkheden van IoT en de voordelen voor Facility Management.


Nu, in 2019, wordt kritisch gekeken naar toepassing en relevantie van IoT. Niet overal hoeft een sensor in of een slimme camera aan. Al is het alleen maar om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Het laatste wat een facility manager wil, is dat de lift gekaapt wordt door een autonome sensor die niet goed beveiligd is. Of, minder erg, maar wel hinderlijk, een sensor die ‘uit zichzelf’ het hele gebouw in het donker zet. We zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met grote en kleine hacks en datalekken. En daarmee zijn we kritischer geworden over databezit, data uitwisseling en privacy. Voor Facility Management is dit ook relevant zodra technologie wordt ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Uiteindelijk wordt de technologie ingezet door mensen en voor mensen.

Samenkomen en versnellen

Waar verschillende technologieën samenkomen en samensmelten ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die zorgen voor een versnelling in ontwikkeling. Met name voor ontwikkelingslanden die meteen kunnen inhaken op deze ontwikkelingen. Er ontstaan compleet nieuwe markten, branches en nieuwe functies. Dezelfde technologie zorgt er ook voor dat werkzaamheden nog steeds uitgevoerd kunnen worden zonder stijgende arbeidskosten of een schaarste aan arbeidskrachten.

Zwaar werk uit handen geven

Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat de kosten voor robottechnologie omlaag gaan terwijl de kwaliteit toeneemt. Hiermee ontstaan verregaande mogelijkheden om repeterend en zwaar fysiek werk over te dragen aan robottechnologie en medewerkers breder op te leiden en meer uiteenlopende verantwoordelijkheden te geven. Daarmee kan de focus van het leveren van facilitaire diensten naar het bieden van toegevoegde waarde aan de opdrachtgever.

Ontwikkelen van kennis en nieuwe vaardigheden

Het onderhoud en de exploitatie van gebouwen veranderen door technologische ontwikkelingen. Intelligentere gebouwbeheersystemen, het verzamelen van data en het toepassen van de informatie uit deze data vereisen nieuwe vaardigheden van Facility Management en dienstverlenende organisaties. Met die kennis en vaardigheden kan Facility Management gerichter en persoonlijker haar diensten aanbieden en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.

Data en dataverantwoordelijkheid voor FM

Gebouwsensoren geven naast data ook nieuwe verantwoordelijkheden aan Facility Management en dienstverlenende organisaties. De data die deze sensoren verzamelen, moeten centraal worden opgeslagen voor analyse. Technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om deze data zelfstandig en met toenemende precisie te analyseren en autonoom acties of opdrachten aan te koppelen voor servicemedewerkers. Dat betekent dat een facilitair dienstverlener, nog voordat de eerste sensor data doorstuurt, nagedacht moet hebben over:

  • Locatie en bewaartermijn van opgeslagen gegevens;
  • Welke data wordt verzameld en hoe de privacy wordt gegarandeerd;
  • Beschikbaarheid van de data voor business continuity.

Slimme systemen laten servicemedewerkers slimmer werken

Slimme systemen gaan in toenemende mate ons werk bepalen. Nu nog zijn de geluiden dat het werk wordt overgenomen. Straks wordt het geluid dat het werk uit onze handen wordt genomen. We worden niet werkeloos, maar hebben andere vaardigheden nodig om van toegevoegde waarde te zijn. De voorkant van de dienstverlening is daarbij nog steeds belangrijk mensenwerk.

Daar is de servicemedewerker nog steeds en steeds meer van toegevoegde waarde. Een floorhost kan alle tijd nemen om een medewerker te helpen op de werkplek in de wetenschap dat de koffievlek die is ‘gezien’ door een slimme camera al een schoonmaakactie in gang heeft gezet. Daarbij is er ook al een bestelling gedaan voor nieuwe koffie en gekeken naar de mogelijkheid voor een andere vergaderruimte. Wanneer mogelijk zal de digitale assistent de mensen in die vergaderruimte daar op wijzen.

Doelmatiger toegevoegde waarde bieden

Vanzelfsprekend worden veelgebruikte ruimten regelmatig schoongemaakt. Het heeft alleen geen zin om ongebruikte ruimten in de dagelijkse schoonmaakroutine of beveiligingsroutine mee te nemen. Op basis van gebruik en bezetting kunnen in de eerste fase een ruimte worden overgeslagen en in de tweede fase servicemedewerkers doelmatiger werken. Op basis van inzage in gebruik en bezetting nemen servicemedewerkers zelf beslissingen over hun werkzaamheden en leveren op die manier waarde waar dat het meest nodig en meest zichtbaar is.

Dat kan ook betekenen dat Facility Management op basis van data adviseert om een productielijn nog niet of juist eerder in onderhoud te nemen. Sensoren geven bijvoorbeeld inzicht in bacterievorming of een potentieel risico doordat sommige leidingen een hogere druk dan normaal laten zien. Industriële schoonmakers of de technische dienst kunnen zo op het juiste moment worden ingezet. Facility Management beschermt de brouwmeester of productieleiding tegen uitval, milieuschade of omzetderving.

Imago, onderscheidend vermogen en organisatiewaarden

Waar het in 2015 nog een toekomstverhaal was, heeft de technologische ontwikkeling al stappen naar volwassenheid gemaakt. Door heel gericht en heel bewust de juiste data te gebruiken kan Facility Management haar opdrachtgever nog betere dienstverlening bieden. ISS maakt al gebruik van sensortechnologie in het gebouw, klimaatbeheersystemen, elektronische systemen en voor het volgen van inkoop- en afvalstromen.

De data draagt bij aan het voorkomen van storingen, voorkomen van onnodige voorraden en het verminderen van restafval. Nog belangrijker is, dat het de organisaties waar ISS voor werkt, inzage geeft in hoe Facility Management bijdraagt aan het imago, het onderscheidend vermogen en de waarden van de opdracht gevende organisatie.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt op strategisch niveau met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!