De vijf belangrijkste aandachtsgebieden voor de toekomst van FM

Wereldwijde concurrentie, toenemende strijd om talent, de introductie van nieuwe technologieën en de grotere focus op duurzaamheid. Het zijn allemaal factoren die impact hebben op de werkplekstrategieën van organisaties. Deze factoren hebben ook impact op de diensten die Facility Management aanbiedt op deze werkplekken. In dit artikel bespreken we vijf aandachtsgebieden voor de toekomst van Facility Management.


Tip #1: Maak ruimte voor continue aanpassingen

We gaan een tijdperk van voortdurende innovatie in. Dit dwingt management om een hogere mate van organisatorische en aan werk gerelateerde flexibiliteit te vragen. Organisaties veranderen van focus op waardeketens naar focus op waardenetwerken.

Serviceconcepten moeten, naast de werkplek ook alles wat daar mee samenhangt of daar aan gerelateerd, is meenemen. In het serviceconcept komen merk, strategische doelstellingen, de cultuurdragers en uw medewerkers samen. De facilitaire diensten, die dat allemaal ondersteunen, worden hierin ontsloten. Alleen dan kan Facility Management bijdragen aan meer efficiëntie en lagere kosten.

Tip 2: Gebruik technologie voor meer samenwerking

Continue ontwikkelingen in technologie beïnvloeden werkplekken in alle sectoren. Nieuwe technologieën stellen ons in staat slimmer en innovatiever te werken. Mobiele technologie vergroot de organisatorische grenzen en leidt tot een herindeling van veel industrieën.

De focus van Facility Management moet liggen op het creëren van grenzeloze organisaties die zowel virtueel als fysiek dezelfde werkplekervaringen bieden. Denk hierbij aan werkplekken en samenwerkmogelijkheden waarbij niet meer te merken is of een medewerker fysiek of virtueel ‘aanwezig’ is. Het facilitair bedrijf moet daarbij samenwerken met de interne en externe IT-dienstverleners om werkplekstrategieën te ontwikkelen die wederzijdse belangen dienen en conflicten vermijden.

Tip #3: Zorg voor diversiteit onder medewerkers

Diversiteit onder medewerkers stijgt. Er zijn meer mobiele medewerkers, oudere medewerkers en meer medewerkers die wereldwijd georiënteerd zijn of wereldwijd aangetrokken zijn. Organisaties en toekomstige kantoren moeten voorzien in de behoeften en vereisten van vier of meer generaties en samenwerken en samen leren stimuleren.

Facility Management speelt een cruciale rol door werkplekstrategieën te ontwikkelen die diversiteit in cultuur, ervaring, kennis en vaardigheden van medewerkers aanmoedigen. Hierdoor wordt de werkplek aantrekkelijker voor verschillende generaties en doelgroepen en onderscheidt het zich van concurrentie op de arbeidsmarkt en afzetmarkt.

Tip #4. Geef prioriteit aan gezondheid en welzijn

Naarmate organisaties meer flexibele werkregelingen hanteren, nemen mensen een aantal ergonomisch onjuiste houdingen aan. In potentie heeft dit een negatieve invloed op hun gezondheid en welzijn. Onderscheidende werkgevers nemen een vooruitstrevende rol in het verminderen van de hoeveelheid stress in hun leven. De werkplek moet bijdragen aan het verlagen van de stressniveaus van medewerkers.

Facility Management heeft de mogelijkheden en de expertise om management te ondersteunen in het verbeteren van de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Door training en begeleiding op de werkplek draagt het facilitair bedrijf bij aan een correcte ergonomische houding. Aanvullend op het bieden van werkplekondersteuning kan Facility Management ook samenwerken met gespecialiseerde bedrijven die welzijnsdiensten aanbieden.

Tip #5: Borg duurzaamheid

Duurzaamheid is een groeiende behoefte van organisaties en (publieke) instellingen. Organisaties worden steeds vaker gevraagd naar de activiteiten die moeten bijdragen aan het verlagen van de ecologische voetafdruk. Concrete activiteiten en doelstellingen dragen ook bij aan het werven van talent en het wereldwijde concurrentievermogen.

Analyseer de duurzaamheidsuitdagingen en de mogelijk gevolgen voor de distributieketen en waardeketen, het ontwerp van gebouwen, locatie, beheer en onderhoud. Beoordeel duurzaamheidsproblemen op basis van regionale omstandigheden en uitdagingen. Kijk vooral ook naar hoe medewerkers en andere organisaties, inclusief concurrenten, kunnen helpen om duurzame werkplekoplossingen te ontwikkelen.

De Experience Manager als centraal punt

In bovenstaande tips staat de werkplek, fysiek of virtueel, centraal. De perceptie van de werkplek wordt bepaald door de ondersteunende diensten. Bij ISS hebben we floor hosts en Experience Managers die als antenne op de werkomgeving signalen oppikken van de behoeften en wensen. Binnen het serviceconcept moet dan uiteraard ruimte zijn om de diensten te ontwikkelen in lijn met de strategische belangen, de cultuur van de organisatie én de behoeften van medewerkers. Daarvoor zetten Innovation Leads en Health & Well-being Leads in. Zij gaan aan de slag met de terugkoppeling van de medewerkers. Daarnaast werken zij ideeën uit om die te testen in kleinere settings met pilot groups. Zo blijven we de dienstverlening ontwikkelingen naar behoefte van de gast en binnen de gezamenlijk opgestelde strategische kaders van de organisatie.


We hebben een whitebook samengesteld over de veranderingen in werk, werkplek en (toekomstige medewerkers), en de impact voor Facility Management. Bestel deze gratis via onderstaande knop.

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!