De toekomst van werk eist veranderaars

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. De manier van werken verandert. Door het verplaatsen van werk, door talent uit het buitenland en door technologie. In dit artikel gaat Chery Cran in op de toekomst van werk en welk type leiderschap noodzakelijk is om organisaties naar deze toekomst te begeleiden.

We hebben veranderaars nodig!

Leidinggevenden, opgelet! Dit zijn de veranderaars die we nodig hebben voor het werk van de toekomst! Een veranderaar is iemand die, in wat voor functie dan ook, een brug kan slaan tussen de situatie van vroeger en het succes van morgen. De veranderaar inspireert anderen om stappen te zetten naar een nieuwe en soms ook vernieuwende toekomst.

In de meeste gevallen is ‘veranderingsmanagement’ gericht op het omgaan met veranderingen of de reactie daarop. Veranderingsleiderschap is juist gericht op het vinden van veranderaars die collega’s, teams en andere leidinggevenden naar een nieuwe toekomst kunnen begeleiden.

Veranderaars in digitale transformatie

Neem nu digitale transformatie. Iedere branche moet digitale strategieën opstellen en systemen ontwikkelen waarmee organisaties technologisch voorop kunnen lopen.

De uitdaging met een zuiver ‘digitale werkwijze’ is dat de nadruk vaak op strategische en praktijkgerichte aspecten van de integratie van de nieuwe digitale werkwijze ligt. Het wordt in het kader van een projectmatige digitale transformatie vaak een proces van veranderingsmanagement.

Mijn adagium voor een toekomstbestendige werkplek is: Eerst de mens. De technologie is er voor de mens. Met andere woorden: alle strategieën moeten zijn opgesteld als antwoord op de vraag: Hoe kunnen we een zo waardevol mogelijke beleving bieden aan klanten en medewerkers?. Meestal ligt de strategische nadruk op de vraag:Hoe kunnen we de nieuwe digitale strategie zo snel mogelijk implementeren?. Dat is alleen de verkeerde vraag, omdat de strategie niet om de mens, maar om de technologie draait.

Dat betekent dat een leiderschapsdenkwijze waarbij ‘veranderaars’ centraal staan de beste benadering is. Als uw strategie op de waarde voor de medewerker en de klant is toegespitst, dan beschikt u vanzelf over een rotsvaste digitale strategie.

Houd focus op 'de mens'

Ik heb veel te vaak met klanten gewerkt die na uitrol van een digitale strategie alles nog eens twee of drie keer over mochten doen. Waarom? Omdat ze zich niet op hun mensen hadden gericht. En de mens blijft de mens. De medewerker gaat op minimale wijze aan de slag met de nieuwe technologie, maar gaat er nooit het maximale uit halen.

Veranderaars moeten ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, innovatie moet worden beloond en organisaties moeten zich richten op een cultuur en strategie waarin de mens centraal staat.

Veranderaars creëren in uw organisatie

Hoe ontwikkel je veranderaars in je organisatie?

  1. Breng in kaart welke teamleden van zichzelf al win-winsituaties voor klanten en collega’s willen creëren.
  2. Snijd tijdens reguliere vergaderingen veranderingsleiderschap aan. Leg teams uit wat het betekent om veranderingsleiderschap te dragen en hoe de mens van nature omgaat met veranderingen.
  3. Betrek de hele organisatie bij de strategische voorbereiding. Afhankelijk van de organisatiegrootte kunt u online anoniem een vragenlijst afnemen, persoonlijke gesprekken voeren of een werkblad maken waarmee iedereen zijn bijdrage kan leveren.
  4. Wees bereid om met iedereen in het bedrijf het gesprek aan te gaan. Bespreek bezwaren, feedback en terughoudendheid.
  5. Zorg ervoor dat u over de antwoorden, visie en empathie beschikt die u nodig hebt om uw veranderaars daadwerkelijk bij de veranderingen te ondersteunen.
  6. Vraag de aangewezen veranderaars of ze u en alle betrokkenen kunnen inspireren om mee te werken aan de benodigde veranderingen.

World Workplace Europe

De wereld van facilitair management verandert. Nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe uitdagingen in duurzaamheid en circulariteit. Nieuwe manieren van waarde creëren. Dit komt allemaal samen tijdens World Workplace Europe 2019 van 20 tot en met 22 maart in Amsterdam. Met 4 key note speakers en ruim 60 break-out sessies verdeeld over twee dagen een inhoudelijk en vol programma. We hebben een overzichtelijke event guide samengesteld. Zo kunt u het volledige programma inzien.

Download de Event Guide!


Over Cheryl Cran

Cheryl Cran

Cheryl is een bekroonde internationale adviseur, auteur van verschillende bestsellers en een veelgevraagde spreker. Ze heeft in verschillende branches gewerkt, met wereldwijd honderden klanten en duizenden leiders. Haar onderzoek naar en baanbrekende visie op de toekomst van werk en veranderingsleiderschap is onder andere besproken in CNBC, Huffington Post, Metro New York, Readers Digest, Financial Post, Fox en Entrepreneur magazine. Cheryl wordt gezien als deskundige op het gebied van de toekomst van werk en veranderingsleiderschap. Daardoor staat ze hoog op lijsten van toonaangevende influencers op sociale media.