De rol van Service Management voor een duurzame organisatie

De grootste wereldwijde uitdagingen op dit moment zijn klimaatverandering, lucht- en watervervuiling en afvalverwijdering. Iedereen denkt na over alles dat ons dagelijks leven en duurzame keuzes beïnvloedt. In dit artikel gaan we kort in op enkele eerste stappen die u kunt (moet) zetten richting een duurzame organisatie.


Het bevorderen van een duurzaam leven kan helpen om energie te besparen en lucht-, water- en geluidsoverlast te voorkomen. Een duurzamer leven vraagt om concrete plannen en organisatie van uitvoering. In dit artikel gaan we in op recyclingprogramma's, printergebruik, woon-werkverkeer en de lange termijn.

Recyclingprogramma

In veel organisaties wordt al op een bepaalde manier gescheiden afval ingezameld. Dat ingezamelde afval moet ook gescheiden afgevoerd. Het zou al helpen als aan de voorkant het afval niet eens 'geproduceerd' wordt. Dat betekent dat er gewerkt moet worden aan bewustwording over de hoe afval ontstaat.

Het plaatsen van compostcontainers in lunchrooms en prullenbakken in de buurt van kopieerapparaten en printers bijvoorbeeld kan bijdragen aan die bewustwording. Enerzijds over afval gescheiden weggooien en anderzijds over de noodzaak. Een recyclingprogramma werkt pas als deze zichzelf overbodig heft gemaakt. Compostcontainers in lunchrooms kunnen betekenen dat voedselverspilling effectief wordt beheerd en mensen meer nadenken over de hoeveelheden die ze consumeren.

Printergebruik

Printers produceren geluid, warmte, ozon, tonerresten en papier. Hoe minder er geprint wordt des te minder restproduct en papier er gebruikt wordt. Het verminderen van papier is een langer lopende uitdaging. Van dubbelzijdig afdrukken/kopiëren tot het gebruik van gerecycled papier. Dit zijn antwoorden op de vraag hoe we papiergebruik kunnen beperken. Misschien moet de vraag zijn: hebben we echt een copier/printer nodig? Dit werkt misschien niet voor iedereen, vooral als delen van een organisatie sterk afhankelijk zijn van afdrukken. Los van deze aparte processen is het goed om te werken naar een digitaal documentbeheersysteem.

Moedig duurzamer woon-werkverkeer aan

Natuurlijk kunnen organisaties medewerkers stimuleren thuis te werken en daarmee de files, brandstofkosten, CO2-uitstoot en frustraties onder medewerkers te verminderen. Het risico is wel dat medewerkers vervreemden van de werkgever.

De gemiddelde afstand die medewerkers afleggen naar hun werk is voor de meeste Nederlandse medewerkers maximaal 30 kilometer. Voor organisaties liggen er enorme kans om deze korte (zakelijke) ritten te beperken. Dat kan door (elektrisch) fietsen te stimuleren of te zorgen dat de zogenoemde last mile (van station naar werkadres) zo soepel mogelijk kan worden afgelegd. Naast dat bovengenoemde nadelen wegvallen, draagt dit ook bij aan de Health & Well-Being van uw medewerkers.

Plan voor een duurzame toekomst

Na het uitvoeren van kleine duurzaamheidsinitiatieven wordt het tijd om na te denken over langetermijnstrategieën. Door een langdurig planmatige duurzaamheidsaanpak heeft een organisatie impact op het milieu en op het imago dat medewerkers en andere stakeholders hebben. Op de lange(re) termijn betekent dit bijvoorbeeld isolatie en raambehandelingen. Zo zorgt u voor een koele ruimte in de zomer en een warme ruimte in de winter tegen een lagere kosten / uitstoot. Door faciliteiten in te richten die de duurzame forens voorop stelt, worden eventuele drempels lager of volledig weggenomen. Bijvoorbeeld door douchefaciliteiten voor medewerkers die naar hun werk fietsen of joggen. Een conciërge waar je ook terecht kan voor kleine reparaties of werkplekdeskundige die een achtergrond heeft als fysiotherapeut.


Duurzaam doelstellingen realiseren

De integrale dienstverlening van ISS zorgt er voor dat het facilitair bedrijf heel dicht tegen de strategie en kernactiviteiten van uw organisatie zit en flexibel meebeweegt. Daardoor kan ISS ook meedenken over het realiseren van de voor uw organisatie relevante SDG’s van de Verenigde Naties. Dat zijn er al snel een groot aantal. Zeker als uw organisatie op wereldwijde schaal opereert. Dan helpt het als u samenwerkt met een organisatie die ook wereldwijd opereert en bekend is met lokale wet- en regelgeving. U heeft dan in elk land dezelfde partner met dezelfde werkwijze die uniform met uw organisatie samenwerkt in het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Meer weten over onze integrale dienstverlening? Klik op onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)