De nieuwe manier van werken in acht thema's

Wereldwijde concurrentie, de War on Talent, de introductie van nieuwe technologieën en de grotere focus op duurzaamheid veranderen in toenemende mate de manier waarop organisaties hun werkplekstrategieën plannen en ontwikkelen. In het whitebook New Ways of Working worden acht thema’s uitgewerkt rond de nieuwe manier van werken. In dit artikel lichten we deze acht thema’s kort uit.


Thema 1: De innovatiemaatschappij

De maatschappij verandert van een industriële naar de innovatiemaatschappij. De eisen van de innovatiemaatschappij verhoogt de behoefte aan voortdurende aanpassing bij leiders van organisaties, voor regio's, voor nationale economieën en supranationale entiteiten.

Thema 2: Technologische ontwikkeling

Technologische ontwikkeling verandert de aard van het werk door ons slimmer en innovatiever te laten werken. Technologie neemt de obstakels weg voor samenwerking binnen en tussen organisaties.

Thema 3: De centrale rol van de stedelijke omgeving

De stedelijke omgeving speelt een kritieke rol in kenniscreatie en in de innovatiemaatschappij. Stedelijke gebieden stellen medewerkers, organisaties, architecten, werkplekstrategen en FM-dienstverleners in staat om gebruik te maken van hun hun omgeving. Het laat FM-providers toe om werkruimten sneller aan nieuwe behoeften aan te passen, om milieubesparende activiteiten te ontplooien en om de kernactiviteiten de aantrekkelijker te maken.

Thema 4: Polarisatie binnen de beroepsbevolking

De polarisatie van de beroepsbevolking leidt tot polarisatie van voorzieningen op de werkplek. FM-dienstverleners hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van de werkplek tot een strategisch hulpmiddel om talenten aan te trekken en te behouden.

Thema 5: Diversificatie onder medewerkers en van behoeften

Diversiteit onder medewerkers betekent dat de werkplek moet voorzien in een toenemend aantal behoeften. FM-dienstverleners moeten transformeren en meer divers worden om de behoeften van medewerkers en die van mondiale, multiculturele organisaties beter te begrijpen.

Thema 6: Gezondheid en welzijn van medewerkers

Nieuwe technologieën en de mogelijkheid om overal te werken, introduceren nieuwe ergonomische uitdagingen waar FM-dienstverleners rekening mee moeten houden. Bij het ontwerpen van werkplekstrategieën als ook bij het waarborgen van het welzijn van de medewerkers.

Thema 7: Gepersonaliseerde werkplek

Onderzoek laat de voordelen in productiviteit zien bij de personalisatiemogelijkheden van de werkplek. Daar staat tegenover dat de mogelijkheden voor individuen om de fysieke werkplek te personaliseren, afneemt. Deze trend wordt gedreven door de noodzaak om de kosten te verlagen en flexibiliteit van de werkruimte vergroten. Deze uitdaging leidt tot fundamentele spanning voor FM-dienstverleners.

Thema 8: Duurzaamheid

Om de ecologische voetafdruk van de werkplek van de toekomst te verkleinen, moeten FM-dienstverleners verder kijken dan de grenzen van hun eigen organisatie. Om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, moeten FM-dienstverleners uitzoeken hoe zij kunnen samenwerken met andere organisaties, en zelfs met concurrerende organisaties.

Voor elk van bovenstaande thema’s is de impact voor Facility Managers uitgewerkt in het white book ‘New Ways of Working - the workplace of the future’. Download het whitebook via onderstaande knop.

Download het gratis whitebook New Ways of Working!