De facility manager van de toekomst

In een wereld waar de enige zekerheid de onzekerheid is, wordt er van ons een continue aanpassing aan de nieuwe omstandigheden verwacht. De ‘levensverwachting’ van organisaties is drastisch teruggelopen door continue verandering. Vooral door technologische ontwikkelingen die producten tot dienst maken en zorgen voor nieuwe verdienmodellen. Het verdiensten van producten betekent ook verschuiving in de keten. De toegevoegde waarde ligt dan in de service experience. Laat de toekomstige facility manager daar expert in zijn. In dit artikel gaan we in op de bagage die de facility manager van de toekomst moet hebben.


De toegevoegde waarde van het facilitair bedrijf

Het mag nu duidelijk zijn dat met alleen het uitvoeren van de gevraagde opdracht (input) of werken naar kpi’s (output) een facilitair bedrijf geen toegevoegde waarde heeft voor de organisatie waar zij voor werkt. Die toegevoegde waarde zit in de flexibele dienstverlening aan de voorkant. Daar waar de servicemedewerker de medewerker van de organisatie ontmoet en de beste servicebeleving biedt. Niet meer vanuit de gedachte dat er een doelstelling gehaald moet worden. Het gehele facilitaire bedrijf is er op gericht om de beste employee experience te bieden en de purpose van de organisatie en de afzonderlijke medewerkers te ondersteunen.

De facility manager van de toekomst

De facility manager moest al evolueren. Als die evolutie nog niet plaatsgevonden heeft, dan moet de facility manager zichzelf op korte termijn opnieuw uitvinden. De facility manager van de toekomst gaat nieuwe rollen en verantwoordelijkheden krijgen. Deze nieuwe rollen zijn:

  • Consultant
  • Ontwerper
  • Servicemanager

Consultant

De facility manager van de toekomst focust zich op inventariseren en definiëren van alle aspecten die belangrijk zijn voor het creëren van toegevoegde waarde. Facilitaire dienstverleners worden daarmee steeds vaker strategisch partner, investeerder en consultant. Facility Management voegt waarde toe door het toepassen van de kennis die zij heeft in het creëren, beheren en optimaliseren van fysieke ruimte, mensen en informatie.

Veel organisaties hebben de capaciteiten niet in huis om aan alle eisen te voldoen. Facilitaire dienstverleners stimuleren innovatie en helpen de toekomstige organisatie vorm te geven. De grote uitdaging is echter het op één lijn brengen van de financiële en strategische belangen van de diverse stakeholders.

Ontwerper

In Facility Management staat de werkplekdienstverlening centraal die volledig afgestemd is op de medewerker. Aan de basis van het ontwerp van deze werkplekdienstverlening staan drie elementen:

De facility manager van de toekomst

  1. het ontastbare aspect van klantervaringen;
  2. het betrekken van de klant en co-creatie met de klant; en
  3. het heterogene karakter van facilitaire diensten.

Facilitaire dienstverleners combineren de organisatiewaarden met de karakteristieken van het medewerkersbestand. Hierdoor zijn ze bekend met experience management en met werkomgevingen die verandering stimuleren. En weten ze deze naadloos af te stemmen met de strategische ambities van de kernactiviteiten van de organisatie.

Servicemanager

De facilitaire dienstverlener gaat eerst na wat de organisatiedoelen zijn. Vervolgens ontwerpt zij de juiste werkomgeving om werknemers betrokken te houden. De laatste stap is het nemen van de rol van Service Manager. De facilitaire medewerkers worden dan servicemedewerkers. Ze voeren niet zozeer een taak uit. De nadruk ligt meer op het waarom (purpose) dan het hoe van de dienstverlening.


Elke branche een eigen oplossing

Centraal in de drie beschreven rollen staan de klant, opdrachtgever, medewerker of gast. Bij ISS zien we iedereen die de locatie van de opdrachtgever bezoekt als gast. Het maakt niet uit of dat een medewerker is of juist een gast van die medewerker.

Met die benadering vanuit de hospitality is de vraag hoe we de beste beleving kunnen neerzetten. Op de werkplek en op de gehele locatie. Cruciaal daarin zijn de doelstellingen en de behoeften van de medewerkers organisatie. Die verschillen per organisatie en per branche. Met de branche specifieke kennis begrijpen we waar de uitdagingen liggen in die specifieke branche liggen en passen we daar onze serviceconcepten op aan. Meer weten over onze branche specifieke oplossingen? Klik dan op onderstaande knop.

Lees meer over de branches die wij bedienen!