De eigenschappen van een excellente Facility Manager

Van 20 tot en met 22 maart 2019 houden IFMA en FMN World Workplace Europe meets Facility for Future. ISS Facility Services is daar vanzelfsprekend bij aanwezig en draagt bij aan het programma.

De laatste WWE waar ISS bij aanwezig was, was in 2017. Tijd om terug te kijken en van daaruit voorspellingen te doen over de toekomst van Facility Management. In de komende weken (her)publiceren we artikelen over de thema’s die toen actueel waren. We zijn twee jaar verder en het is goed om terug te kijken op de verwachtingen toen en wat daarvan uitgekomen is.

In het tweede artikel komen we terug op het interview met Steven Lockwood, voormalig directeur Academic Affairs bij IFMA. Het gesprek ging in op de eigenschappen van een excellente Facility Manager. In dit artikel bespreken we de belangrijkste punten. Na het lezen van dit artikel weet u hoe er twee jaar geleden gedacht werd over een excellente Facility Manager. De wereld verandert snel. De vraag is dan ook of dat nog steeds zo is. Laten we eerst zijn belangrijkste punten benoemen.

In de branche wordt vaak gezegd dat Facility Management en de Facility Manager in rap tempo aan het veranderen zijn. Wat voor trends zijn er in de ontwikkelingen te onderscheiden?

Dat hoor je inderdaad vaak en het mag zeker duidelijk zijn dat alles heel snel anders wordt. Maar als je het mij vraagt, zou ik niet zeggen dat Facility Management en de rol van de Facility Manager op de werkvloer echt volledig zijn veranderd.

Facility Management is immers nog altijd gestoeld op de zoektocht naar de beste manier om menselijke activiteiten binnen een gebouw te ondersteunen. Maar het lijdt uiteraard geen twijfel dat het werk, de gewenste resultaten en de werkwijzen veranderen vanwege de globalisering, nieuwe technologie en demografische ontwikkelingen.

Welke vaardigheden en competenties heeft de Facility Manager van de toekomst nodig om zijn of haar werk goed te kunnen doen?

Een Facility Manager heeft een behoorlijk complexe functie. Hij of zij moet verstand hebben van techniek, bouwkunde, financiën, ICT en HR, en dat alles ook nog met elkaar zien te rijmen.

Dan is er nog het gedrag van de mens, dat een bijzonder belangrijke rol speelt. Dat geldt al helemaal voor de moderne werkomgeving, met zijn diverse teams en innovatieve werkwijzen. Het is aan de Facility Manager om in die omgeving, voor zover dat kan, samenwerking te faciliteren. De Facility Manager moet conflicten op de werkplek zien weg te nemen. Dat kan alleen worden gedaan door Facility Managers met goede soft skills: kritisch denken, problemen oplossen, samenwerken, communiceren en prioriteiten stellen. Wat mij betreft zijn dat soort vaardigheden belangrijker dan ooit tevoren.

Een vraag over de werkruimte. Denk je dat er ooit een tijdperk aanbreekt waarin de functie van de Facility Manager voorbij de vier wanden van de kantoorruimte treedt?

Ik denk het wel. Dankzij de technologische ontwikkelingen van de afgelopen vijf, zes jaar kunnen steeds meer mensen werken waar en wanneer ze maar willen. Of ik nu ver weg of in de buurt ben, ik kan altijd persoonlijke gesprekken met mijn collega’s voeren.

Wil je de productiviteit van de medewerker op hoog niveau houden, dan moet je als Facility Manager veel meer gaan doen. Je moet verder kijken dan alleen het kantoor, nieuwe werkomgevingen scheppen en obstakels voor remote werken wegnemen.

Even over de technologie: wat voor invloed heeft die op Facility Management?

Technologie heeft een enorme invloed op het werk van de Facility Manager. Met slimme Facility Management-systemen kunnen we nu werk automatiseren wat eerst mensenwerk was.

Daarnaast kunnen we met behulp van draagbare technologie en toepassingen snel systeemfouten opsporen. Dat kan zelfs op afstand. En onlangs hebben we bepaalde problemen zelfs met drones onderzocht.

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar bliksemsnel op. De competenties die nu voor Facility Management-technologie nodig zijn, zijn morgen alweer achterhaald. Aan de ene kant maakt die technologie het ons gemakkelijker, maar aan de andere kant vormt de technologie juist ook een uitdaging. Je moet als Facility Manager dus aan je werkwijzen en vaardigheden blijven sleutelen.


Wat zijn de eigenschappen van een excellente Facility Manager?

Uit bovenstaand gesprek kunnen we samenvattend stellen dat de Facility Manager in 2017 de volgende eigenschappen moest hebben:

  • De continue drive om te zoeken naar de beste manier om menselijke activiteiten binnen een gebouw te ondersteunen;
  • Verstand van techniek, bouwkunde, financiën, ICT en HR;
  • Soft skills: kritisch denken, problemen oplossen, samenwerken, communiceren en prioriteiten stellen;
  • Verder kijken dan alleen het kantoor en obstakels voor remote werken wegnemen;
  • Continu werkwijzen en vaardigheden willen ontwikkelen.

Iedereen is het er over een eens dat al deze eigenschappen in grote mate nog steeds actueel zijn. De omgeving is wel veranderd en sommige 'problemen' lossen zichzelf op. Andere aspecten blijven continu uitdagend. Denk hierbij aan verschillende generaties op de werkvloer met verschillende kennis, vaardigheden, achtergronden en wensen en behoeften. Meer daarover in ons 'allesomvattende' white book Future of Work, Workforce en Workplace. U kunt het white book gratis downloaden via onderstaande knop.

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!