Creëer een werkomgeving voor vaders uit Generation Y

Millennials, ook bekend als Generation Y, staan erom bekend dat ze invloed uitoefenen op de cultuur op de werkplek. De grootste invloed hebben zij op het welzijn op de werkplek. Zij stellen andere eisen en hebben andere behoeften. In dit artikel behandelen we een aantal van deze behoeften in relatie tot vaderschap.


Met Generation Y bedoelen we de demografische groep geboren tussen 1979 en 1994. De verwachting is dat in 2025 deze demografische groep 75% van het medewerkersbestand uitmaakt. Organisaties moeten daarom overwegen om meer aandacht te schenken aan wat de vaders van deze generatie vragen van hun workplace experience.

Binnen Generation Y geeft 87% van de mannen meer tijd met hun kinderen te willen doorbrengen dan de vorige generaties. Maar een onderzoek van Deloitte dit jaar onder meer dan 2000 vaders laat zien dat het in de praktijk voor nieuwe vaders lastig is om de juiste balans tussen werk en privé te vinden. Uit het onderzoek bleek dat 63% van de vaders om flexibelere werkomstandigheden hebben gevraagd nadat ze vader waren geworden. Bij bijna 44% van de vaders werd dit verzoek geweigerd.

Vaderschapsverlof en flexibel werken

Bijna de helft van de ondervraagde vaders gaf aan dat zij het verbeteren van de mogelijkheden van vaderschapsverlof heel belangrijk vinden. Als meer medewerkers deze wens uiten via het facilitair bedrijf, dan kan de Facility Manager dit op de agenda van senior management zetten. Mocht vaderschapsverlof niet meteen een optie zijn, dan is flexibel werken een goed alternatief. Medewerkers krijgen dan middelen om thuis te werken.

Werken op afstand

Remote desktop software maakt werken op afstand mogelijk. Zo kan de medewerker bij de bestanden en systemen vanaf een andere locatie. Op voorwaarde dat er een internetverbinding is. Dit kan een eenvoudige oplossing zijn als een medewerker meer tijd thuis met zijn kinderen wil doorbrengen.

On-site babyverzorging

Sommige grote investeringsbanken bieden al kinderopvangfaciliteiten op hun locaties. Ouders nemen dan hun kinderen mee naar en van werk zonder de extra tijd en stress die wordt veroorzaakt door het (om)reizen naar kinderdagverblijven tijdens de spits.

Investeringsbank Goldman Sachs heeft bijvoorbeeld kinderdagverblijven (voor baby's en jonge kinderen) opgezet in hun kantoren in Tokio en New York. En waar de bank geen kinderdagverblijven op locatie kon aanbieden, werken ze samen met lokale kinderdagverblijven waarvoor medewerkers een vergoeding krijgen.

Geestelijke ondersteuning

Ten slotte bleek uit het onderzoek van Deloitte dat mannen meldden dat balanceren tussen werk- als thuisverplichtingen significante negatieve effecten had op hun geestelijke gezondheid. Meer dan 65% verklaarde zich schuldig te voelen over het niet vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Verder bleek uit het rapport dat de meeste nieuwe vaders aangaven wel begrip te krijgen vanuit hun werkomgeving. Daar stond tegenover dat bijzonder weinig werkomgevingen hier op werden aangepast.

In dergelijke gevallen kan het hebben van een goed beleid voor geestelijke gezondheid vaders geruststellen dat aan hun behoeften wordt voldaan. Dit draagt weer bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Alleen generatie Y?

Nee! Essentie van bovenstaand verhaal is dat de samenstelling van het medewerkersbestand verandert en dat dit veranderende medewerkersbestand andere wensen en behoeften heeft. Nieuwe generaties kijken op een andere manier naar de wereld en naar de rol die zij willen hebben.

Dat betekent dat een organisatie op alle niveaus moet nadenken hoe zij een werkomgeving creëren die past bij de waarden van de nieuwe generaties en tegelijkertijd de andere generaties daarin meeneemt. Het facilitair bedrijf merkt als eerste welke eisen en wensen er zijn en waar de lacunes zitten. Zij kunnen, dicht tegen de kernactiviteiten van een organisatie, de dienstverlening aanpassen op het veranderende medewerkersbestand.


Meer weten over de veranderingen in werk, werkplek en (toekomstige medewerkers) en de impact voor Facility Management? Lees ons whitebook. Bestel deze gratis via onderstaande knop.

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!