Co-sourcing: het nieuwe model voor een optimale samenwerking

Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd in nieuwe relatiemodellen met een grotere mate van samenwerking. Co-sourcing is één van die modellen. In deze blog vertellen we over de belangrijkste aspecten van co-sourcing.

Voor veel bedrijven worden nieuwe manieren van samenwerken, en daarmee co-sourcing, steeds belangrijker voor de realisatie van hun doelstellingen en verwachtingen op het gebied van outsourcing, zoals flexibiliteit, kostenbesparing, innovatie, groei, merkbescherming en toegang tot zowel talent als nieuwe markten.

Deze zakelijke samenwerkingsmodellen worden gekenmerkt door een hoge mate van vertrouwen, nauwe samenwerking, grotere strategische afstemming, gedeelde risico’s, gedeelde waarde en meer uitwisseling van kennis.

Co-sourcing: wat is het precies?

Co-sourcing is een werkwijze waarbij bedrijven streven naar het beperken van risico’s en het genereren van nieuwe waarde die kan worden omgezet in duurzame concurrentievoordelen.

Co-sourcing kan het best worden omschreven als een duurzame een-op-een zakelijke samenwerking, waarbij de bedrijfsfuncties door de interne en externe partner gezamenlijk worden ondersteund en waarbij beide partijen belang hebben bij de resultaten van de samenwerking.

In de praktijk heeft de term co-sourcing betrekking op een partnership waarin de asset manager en de serviceprovider werkgroepen en -processen creëren die ondersteuning op maat bieden voor de diverse bedrijfsfuncties. Dit wordt gerealiseerd over een periode van minstens drie tot vijf jaar.

Door deze zakelijke samenwerking worden de co-sourcingpartners onderling van elkaar afhankelijk.

Hoewel ieder project anders is, heeft co-sourcing als uitgangspunt dat de zakelijke belangen van beide partijen op één lijn liggen en dat er sprake is van een grote mate van operationele en bestuurlijke integratie.

Creatie van concurrentievoordeel door co-sourcing

Het uiteindelijke doel van een dergelijk samenwerkingsverband is de creatie van concurrentievoordeel door samenwerking. Door te investeren in de partnership, investeert de serviceprovider in het bedrijf van de klant – en zo wordt gaandeweg vertrouwen in de partnership opgebouwd.

Dankzij de partnership is de serviceprovider altijd gemotiveerd om waarde te creëren voor het bedrijf van de klant. Uiteindelijk profiteren beide partijen van grotere (bijvoorbeeld financiële) waarde en een lager risico.

Een van ‘s werelds grootste farmaceutische multinationals, Novartis, is een goed voorbeeld van een onderneming die grotere waarde heeft weten te creëren door co-sourcing met ISS.

Novartis: vertrouwen en gegarandeerd resultaat

In 2012 was de onderneming op zoek naar partners met innovatieve capaciteiten en ideeën. Ook wilde zij haar niet-kernactiviteiten wereldwijd consolideren.

Omdat er bij Novartis een herstructurering van haar vastgoedsituatie en serviceactiviteiten werd uitgevoerd, kreeg ISS in de partnership gaandeweg meer besluitvormingsprivileges met betrekking tot budgetten, serviceniveaus en de wijze van uitvoering van de diensten.

Het resultaat was een samenwerkingsplatform waarin de ingewikkelde KPI-servicestructuur werd losgelaten ten gunste van een resultaatgerichte aanpak. ISS was nu klaar om het volgende te realiseren:

  • ononderbroken bedrijfsvoering
  • grotere klanttevredenheid
  • voortdurende besparingen.

Dus in plaats van te specificeren hoe en wat er (input- en output-gericht) moet worden gerealiseerd, draagt ISS er nu zorg voor dat deze drie overkoepelende prestatie-indicatoren altijd worden gerealiseerd.

Al met al is het bovenstaande een goed voorbeeld van een samenwerking die gebaseerd is op een grote mate van vertrouwen tussen de partijen. Het belangrijkst is de capaciteit om een gelijke kwaliteitsstandaard in alle vestigingen te realiseren, ongeacht de verschillen per vestiging en de mondiale context. In tegenstelling tot input-gerichte modellen, en in hoge mate geïnspireerd op de co-sourcingaanpak, is de samenwerking in de partnership meer gefocust op output en het profiteren van strategische en waardegerichte integratie.

Wilt u meer inspiratie over co-sourcing en andere manieren van samenwerken? Download gratis deze whitepaper en doe inspiratie op!