Campagne Verduurzaming Catering smaakt naar meer

Na een jaar voorbereiding startte afgelopen september de campagne Verduurzaming Catering in het Rijksverzamelgebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze campagne had als doel om verspilling en afvalstromen te verminderen en gasten vrijwillig mee te nemen in de eiwittransitie.


Het werd een periode van proberen en experimenteren. De Week van de Duurzaamheid was een mooi moment om terug te kijken op de realisaties van de afgelopen maanden en de ambities voor komend jaar.

De campagne Verduurzaming Catering is een initiatief van een team dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die zijn gevestigd op Rijnstraat 8 en de beheerders FM Haaglanden (FMH) en ISS Facility Services. ISS heeft op deze locatie haar catering-concept Alley’s. In het team zat een vertegenwoordiging vanuit Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Buitenlandse Zaken, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Door het toepassen van de scrummethodiek werden alle belangen meegenomen zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Het team zette uiteindelijk in op drie thema’s:

  1. minder plastic,
  2. minder voedselverspilling en
  3. meer plantaardige opties in de catering.

Met de start van de campagne werden een aantal initiatieven ontplooit. Een aantal startups werden gevraagd om hun oplossing te testen in een echte omgeving en op die manier voedselverspilling te verminderen. De PET-flessen gingen in de ban en werden vervangen door glazen flessen met ‘Haagse Bubbel’ en ‘Plat Haags’. Ook werd de samenwerking aangegaan met Too Good To Go om bereide gerechten te redden van de vuilcontainer.

Sinds de start in september 2019 heeft de campagne al veel positieve resultaten opgeleverd. In enkele maanden tijd zijn 432 PET-flessen uitgespaard door het inzetten van glazen flessen ‘Haagse Bubbel’ en ‘Plat Haags’; 250 lunches zijn gered via de Too Good to Go-app.

In de komende tijd zoomen we in op de verschillende initiatieven, de resultaten en de ambities die nu verder reiken dan alleen het Rijksverzamelgebouw. De resultaten inspireren andere ministeries om ook aan de slag te gaan met verduurzaming. De ervaringen die catering bij Alleys heeft opgedaan, kan snel worden ingezet op andere locaties en nog sneller tot mooie resultaten leiden op die locaties.


Binnen Service Management is duurzaamheid en circulariteit één van de belangrijkste thema's. Niet iedere organisatie of medewerker bevindt zich in dezelfde fase van de wereldwijde transitie. In de cateringdienstverlening van ISS is duurzaamheid een belangrijk component. Het zit ingebakken in de basis van onze dienstverlening en kan naar wens en behoeften worden toegepast in het integrale dienstverleningsconcept. Uiteraard volledig afgestemd op de gast van desbetreffende locatie. Ook als dat betekent dat er verschillende assortimenten worden gevoerd.

Catering als cultuurdrager en als onderdeel van de Workplace Experience