Bewuster bezig met beweging

Mensen in beweging krijgen. De overheid probeert het, sportscholen en – clubs proberen het. Nu zijn ook de corporates met deze uitdaging bezig. Ze zien dat hun medewerkers binnen of buiten het kantoor te lang dezelfde en/of een verkeerde (zit)houding aannemen. Afgelopen voorjaar deed een student van de Hanze Hogeschool onderzoek naar bewustzijn van de zithouding en het stimuleren van gedragsverandering. In dit artikel behandelen we de resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen die daaruit volgen.


Zitten is het nieuwe roken… Een recent veelgehoorde uitspraak. Nu zullen de longen van een zittende, niet rokende professional niet snel dichtslibben, maar beide ‘activiteiten’ hebben een verondersteld negatief effect op het welzijn van de medewerker. Al enkele jaren proberen vooral corporates medewerkers intrinsiek te motiveren tot bewegen. Al dan niet op de werkplek.

Student IFM Veroline Brouwer aan de Hanze Hogeschool deed onderzoek naar de rol van bewustzijn bij het verminderen van zittijd en naar het bevorderen van gezond gedrag in de werkomgeving.

Wat is sedentary behaviour?
In het onderzoek wordt gesproken over sedentary behaviour. Dit is de passieve fysieke activiteit die je onderneemt als je wakker bent. Denk hierbij aan zitten of liggen tijdens een activiteit. Vaak denkwerk of werk achter een computer. Het onderzoek hierover is vrij beschikbaar.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de deelnemers hun zittende tijd overschatten met 2,1 uur. Ze lijken meer te bewegen dan waar zij zich bewust van zijn. Als gevolg van het eerste onderzoek gaf 78% van de respondenten aan dat zij bewuster waren van hun passief-actieve gedrag. Dat leidde overigens niet tot een verlaging van de zittijd tussen meetmoment één en meetmoment twee. Wel gaven 57% van de deelnemers aan gestimuleerd te zijn om hun zitgedrag te veranderen door het experiment.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek volgen drie aanbevelingen. De eerste is educatie waarbij zelfinzicht en informatie over het gezonde gedrag worden gecombineerd. De nadruk ligt op het creëren van intrinsieke motivatie. Dat lukt beter met inzicht in eigen gedrag. Dat kan door het bijhouden van een dagboek of door het gebruik van technologie als VitaBit. Anderzijds ligt er een belangrijke rol bij de (actieve promotie van) educatie over correct gedrag in termen van zitten en staan, en de risico's en effecten van passief-actief gedrag op de gezondheid.

Faciliteren

De medewerkers moeten ook gefaciliteerd worden. Dat kan door hoge tafels en objecten waarop mensen kunnen leunen. Voorbeelden zijn objecten om op te leunen zoals die in het OV. Ook de buitenomgeving speelt hierbij een rol. Meer groen en paden door dit groen nodigen uit om naar buiten te gaan tijdens de lunch of korte pauzes tijdens de werkdag.

Stimuleren

De derde aanbeveling is het stimuleren van gezond gedrag. Dat kan door de eerder beschreven zelfinzicht (met een VitaBit). Aanvullend daarop kunnen hulpmiddelen zoals slimme horloges of slimme stoelen in de actiefase worden gebruikt om meldingen te verzenden en mensen eraan te herinneren vaker van positie te veranderen. Verder is herontwerp van de omgeving nodig om mensen dagelijks te stimuleren. Bijvoorbeeld door signalen en nudging om de gedragsverandering te ondersteunen en aan te moedigen.

Health & Well-being als uitgangspunt

Elke branche of industrie stelt andere eisen aan de werkomgeving en de medewerker in die werkomgeving. Daar staat tegenover dat die werkomgeving de medewerker maximaal moet ondersteunen in productiviteit en doelstellingen. Het werkplekconcept moet antwoord geven op de vraag hoe deze een medewerker maximaal ondersteunt in het uitvoeren van de werkzaamheden. En op duurzame wijze, want we worden steeds ouder en onze achtergrond wordt steeds diverser.

Health & Well-being draagt bij aan een duurzame arbeidsrelatie en moet een integraal onderdeel zijn van het werkplekconcept waarin doelstellingen, cultuur en ondersteunende werkplekdienstverlening samenkomen. Dat is wat we doen bij ISS onder de vlag van Integrated Facility Management. Lees meer over onze aanpak via onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)


Eerder verscheen op kennisplatform Smart Workplace een artikel over dit onderzoek . Bovenstaand artikel is hiervan afgeleid.