Betrek thuiswerkers in uw organisatiecultuur

Met de huidige technologie en infrastructuur is het heel gemakkelijk om medewerkers op afstand (zogenoemde thuiswerkers) onderdeel te laten worden of zijn van een team. Minder makkelijk is om deze thuiswerkers te laten integreren in de organisatiecultuur. Hoewel ze door technologie verbonden zijn met de werkplek blijft de uitdaging om ze te verbinden met de werkplekcultuur.

Wat gebeurt er rond thuiswerkers?

Inmiddels maakt een groot aantal organisaties gebruik van thuiswerkers. Deze medewerker op afstand bestaat echt, werkt echt, maar is echt niet op dezelfde fysieke locatie. Of niet vaak, onregelmatig of gewoon heel weinig. En het aantal organisaties dat deze digitale, virtuele medewerkers onderbrengt in de organisatie wordt alleen maar groter. De verwachte toestroom van thuiswerkers gaat een duidelijk merkbare impact hebben op de organisatiecultuur, maar ook op de rol van facilitaire dienstverleners.

Volgens respondenten uit het onderzoek ISS 2020 Vision: New Ways of Working heeft het werken met thuiswerkers de grootste invloed op de vormgeving van kantoren in de komende jaren.
ServiceFutures - thuiswerkers en het belang van personalisatie werkplek
De steeds groter wordende trend van virtuele medewerkers of thuiswerkers brengt een aantal voordelen, uitdagingen en implicaties waar een Facility Manager zich op moet voorbereiden.

De voordelen van thuiswerkers

Aanpasbaarheid

Medewerkers vragen in toenemende mate om meer flexibiliteit. Thuiswerken is één voorbeeld van de beschikbare middelen die medewerkers kunnen gebruiken om meer controle te hebben over hun dagelijkse agenda.

Toegang

Iedereen met een laptop en een Skype-account is in potentie een medewerker. Technologie geeft organisaties de mogelijkheid om een grotere groep talenten te bereiken. Gezien de huidige 'War on Talent' is dit een belangrijke ontwikkeling op het gebied van werving en selectie. Deze wereldwijde medewerkers kunnen uw organisatie verschillende voordelen bieden. Denk daarbij aan zichtbaarheid in nieuwe markten.

Visual WhitePaper War on TalentDownload het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.

Employer of choice zijn is anno 2018 geen keuze meer. Het is een speerpunt in het creëren van toegevoegde waarde. "Trek de beste mensen aan en, nog belangrijker, laat dat talent bloeien." Lees het whitepaper over de War on Talent en win de strijd om talent.

Uit onderzoek van Stepstone blijkt dat de kwaliteit van de werkplek belangrijker wordt gevonden dan de hoogte van salaris. Het gaat om een goede werkplek met goed functionerende faciliteiten zoals ict en mobiliteit. De trend is om facilitaire diensten uit te besteden om zo focus te houden op de eigen business.

Na het lezen van het whitepaper 'War on Talent' kunt u uw strategie bepalen om als Facility Manager bij te dragen aan het winnen van de War on Talent voor uw organisatie.

Optimalisatie

Met een lager aantal medewerkers die gebruik maken van het kantoor als hun primaire werkplek kunnen organisaties volstaan met kleinere kantoorruimten. Dit levert uiteraard merkbare kostenbesparingen op. Nog belangrijker voor Generatie Y en Z is dat het organisatie helpt om hun ecologische voetafdruk te verlagen door het overschot aan vierkante meters te verlagen.

Uitdagingen bij thuiswerkers

Leiderschap

De leiderschapskwaliteiten van het management worden uitgedaagd in een omgeving waarin medewerkers op afstand werken. Het vraagt een nieuwe leiderschapsstijl. Een virtuele werkomgeving vereist nog meer een open en consistente communicatie dan in face-to-face-communicatie. En dit is nog maar één voorbeeld van veranderingen die managers moeten maken als zij gaan werken met medewerkers op afstand.

Betrokkenheid

Zonder een koffiehoek, een waterkoeler of een printer waar medewerkers kunnen verzamelen tijdens pauzes raken virtuele medewerkers geïsoleerd van de organisatiecultuur. Managers moeten tijd en moeite steken in het betrekken van medewerkers op afstand en hun integreren in de organisatiecultuur.

De virtuele medewerkers van de toekomst brengt een aantal implicaties met zich mee voor facilitaire dienstverleners. Om voorbereid te zijn op deze uitdagingen, moeten facilitaire dienstverleners de technische diensten, het kantoorontwerp en beheersdiensten die zij aanbieden aan hun klanten heroverwegen.

De implicaties voor facilitaire dienstverleners bij thuiswerkers

Technologie

Facilitaire dienstverleners moeten vooruit blijven denken in de planning. Dit vereist de juiste maatregelen om medewerkers op afstand een verbinding met het kantoor te garanderen. Ongeacht de locatie op de wereld en zowel via vaste als draadloze verbindingen. Consistente connectiviteit ondersteunt de medewerker op afstand in het gebruik van online samenwerkingsplatformen zoals Slack, Podio en Basecamp. Andere tools die het mogelijk maken om ruimte te reserveren of pakketbezorging zijn voorbeelden van hoe facilitaire dienstverleners een verbeterde werkplekbeleving kunnen bieden aan de medewerker van de toekomst.

Ontwerp

Medewerkers op afstand moeten aangemoedigd worden om het kantoor met enige regelmaat te bezoeken. Dit draagt namelijk bij aan de betrokken en het gevoel van saamhorigheid. De medewerker op afstand heeft straks nog steeds behoefte aan fysieke sociale interactie met collega's. Het maakt niet uit of dat op kantoor is of op een andere locatie. Het gaat er om dat de medewerker op afstand het gevoel krijgt en heeft dat deze er bij hoort. Om dit gevoel te stimuleren, moeten facilitaire dienstverleners er voor zorgen dat de werkplek aantrekkelijk is. De medewerker op afstand moet het gevoel krijgen dat zij welkom zijn. Ze moeten het gevoel krijgen graag naar kantoor te willen.

Management

De flexibiliteit die geboden wordt aan medewerkers op afstand zorgt voor nieuwe uitdagingen bij managers. Zij zijn gewend aan de evaluatie en organisatie van de workflow met face-to-face communicatie. Dezelfde uitdagingen gelden ook voor facilitaire dienstverleners. Zij moeten hun eigen leiderschapscompetenties ontwikkelen om meer medewerkers op afstand te kunnen beheren. De nieuwe manier van aansturen vraagt een managementstijl met meer empathie, emotionele intelligentie en gevoel.

Medewerkers vragen meer flexibiliteit van hun werkgevers. Medewerkers op afstand zijn al snel geen uitzondering meer. Deze digitale medewerkers worden al snel aangemerkt als medewerkers. Het groeiende aantal thuiswerkers laat zien hoe technologie en globalisering de manier waarop je succes hebt in ondernemen verandert.

Facilitaire dienstverleners die in staat zijn om te gaan met deze evolutie dragen bij aan lagere overheadkosten voor werkgevers. Daarnaast bieden deze facilitaire dienstverleners een beter beheersing van hun de balans tussen werk en privé. En de facilitaire dienstverlener helpt de opdrachtgever de impact op het milieu te verlagen door het aantal woon-werk-reizen te verlagen.

Download het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.