De belangrijkste eigenschappen van een Facility Manager

De Facility Manager krijgt in rap tempo een nieuwe rol op de werkvloer. Wat moet een succesvolle Facility Manager in huis hebben? Met onze jarenlang ervaring met Facility Management hebben wij de belangrijkste eigenschappen van een Facility Manager in kaart gebracht. Die staan in dit artikel centraal.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Facility Manager?

Geen enkele succesvolle organisatie zal het ontkennen: bij werkplekmanagement gaat het om een werkomgeving die medewerkers aantrekt, motiveert en behoudt. En geen enkele succesvolle organisatie zal beweren dat goed leiderschap het enige is wat daarvoor nodig is. Integendeel: organisaties moeten kunnen terugvallen op faciliteiten die stroken met hun visie en missie. Ze hebben diensten en ondersteunende systemen nodig die aansluiten op de medewerkersgerichte leiderschapsdoelen. Een goede Facility Manager is dan onmisbaar.

Wilt u de bovengenoemde taken goed afhandelen, dan hebt u een Facility Manager met de volgende eigenschappen en kenmerken nodig.

1. Een goede Facility Manager weet hoe hij moet luisteren en communiceren

Vroeger werkte de Facility Manager onzichtbaar vanuit een verre kelder. Dat tijdperk is voorbij. Tegenwoordig moet een Facility Manager een cultuur en de faciliteiten scheppen die de strategische doelen van de organisatie ondersteunen. Daartoe moet hij goed luisteren en begrip opbrengen voor de mensen die die faciliteiten gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe ze werken, reizen en eten. De Facility Manager moet deze informatie actief gebruiken om vorm te geven aan nieuwe, passende strategieën en initiatieven.

Verandering kan op de werkvloer tot weerstand leiden. Daarom is een goede Facility Manager ook iemand die uitstekend kan communiceren. Hij kan nieuwe strategieën en tactieken voor alle betrokken medewerkers tastbaar maken.

2. Een goede Facility Manager durft de status quo aan te pakken

Organisaties en werkplekken veranderen continu: nieuwe collega's van een andere generatie, hervormingen in de organisatie of de buitenwereld die druk uitoefent op de bedrijfsvoering zijn aan de orde van de dag.

Een goede Facility Manager omarmt die veranderingen. Hij of zij is niet bang om de gevestigde orde aan te pakken. Bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen, die weer tot nieuwe kostenbesparingen leiden of transformaties van de organisatie ondersteunen. Of waarmee u nieuwe verantwoordelijkheden op zich kunt nemen die aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie.

3. Een goede Facility Manager weet hoe hij strategische meerwaarde creëert

Een goede Facility Manager begrijpt dat Facility Management en de strategische bedrijfsvoering elkaar aanvullen. Hij weet de KPI's van Facility Management te combineren met die van de organisatie. Daarnaast kan hij Facility Management inzetten als middel om de organisatie te laten groeien. En bij die werkwijze gaat het om meer dan alleen dagelijks beheer en onderhoud.

Facility Managers worden steeds meer ook Experience Managers. Hun omgeving verwacht dat ze de werkplek inzetten als middel om de organisatiecultuur te versterken en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. En dat ze de productiviteit verhogen en een werkplekbeleving bieden die de waarden van de organisatie uitdragen.

De belangrijkste eigenschappen van een Facility Manager

Van de kelder naar de board room. Met kennis van de werkvloer over de wensen en behoeften van medewerkers in uw rechterhand en een duidelijke visie op workplace design en workplace experience in de linkerhand heeft u voldoende kennis om een duidelijke strategie voor te leggen die van de organisatie een employer of choice maakt. Samen met HR, inkoop en marketing brengt u de employee / guest experience in uw organisatie op alle locaties naar een hoger niveau. Dat gebeurt niet in één nacht. Ga op zoek naar allianties binnen en buiten de organisatie. Zorg dat de stem van medewerkers gehoord wordt en neem juist de medewerkers mee op deze reis. De belangrijkste eigenschappen van een Facility Manager zorg uiteindelijk voor een geweldige employee experience.