Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat niet!

Als grotere werkgever met uiteenlopende diensten heeft ISS als organisatie al snel een grote maatschappelijke impact. Werk geeft inkomen. En werken draagt bij aan zingeving, structuur en sociale interactie en professionele ontwikkeling. Dat maakt arbeidsmarktparticipatie dan ook zo belangrijk. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks dat we bij ISS al werk bieden aan een groot aantal medewerkers met een arbeidsbeperking, blijven we inzetten op nóg meer inclusiviteit. "Iedereen moet mee kunnen doen."


Dit artikel is een aangepaste en ingekorte versie van het artikel dat onlangs in de zomereditie van NLwerkt verscheen. NLwerkt is het magazine van UWV voor werkgevers. Het origineel is geschreven door Floris Dogterom. Beeld is van Petra Hoogerbrug.

Maatschappelijke opdracht

20200706 ServiceFutures - UWV Inclusie Edwin

"ISS heeft een maatschappelijke opdracht", zegt manager sociale innovatie en inclusie Edwin van der Pol. ISS is een integrale dienstverlener en tot het dienstenpakket behoren onder meer hospitality (receptie en gastheer/-vrouw), catering, schoonmaak en onderhoud aan gebouw en installaties. Ongeveer 11% van de 2.700 medewerkers in Nederland (het van oorsprong Deense bedrijf heeft wereldwijd 450.000 mensen in dienst) had een afstand tot de arbeidsmarkt. Het behoort tot het takenpakket van Van der Pol om de inclusiviteit bij ISS naar een nog hoger plan te tillen, omdat, zoals hij zegt, "wij dat écht willen. Ook kwetsbare mensen moeten mee kunnen doen. Het kan iedereen overkomen, bijvoorbeeld als je een chronische ziekte krijgt. Als jij die krijgt, wil je ook blijven meedoen.”

Breder kijken dan de banenafspraak

ISS werkt daarbij veel samen met onder meer UWV en gemeenten. Van der Pol: "Met UWV hebben we een landelijke samenwerkingsovereenkomst, die door onze lokale vestigingen en de regionale WerkgeversServicepunten verder wordt ingevuld. Ook maken we met gemeenten afspraken om mensen bij ons te plaatsen. Hoewel we vroeger meer keus hadden (omdat er meer mensen thuis zaten), lukt het nog steeds om medewerkers uit de doelgroep te vinden. Er komen weliswaar geen Wajongers met arbeidsvermogen meer bij, maar we kijken breder dan de banenafspraak. We nemen bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte aan, of mensen vanuit de bijstand of de WIA."

Het begint op school

ISS begint zo vroeg mogelijk in het proces met de werving: op scholen voor speciaal onderwijs. ISS laat onder meer leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een jaar lang stage lopen en neemt deel aan House of Hospitality, een publiek-private samenwerking van 24 bedrijven in de hospitality (onder andere hotels), opleiders en gemeenten in de regio Amsterdam. Begeleiding is het sleutelwoord, zegt Van der Pol: "Het kost soms veel inzet en focus voordat zij een reguliere functie aankunnen. Dat is gewoon zo. Vandaar dat wij 150 mensen binnen ons bedrijf een tweedaagse opleiding inclusief werkgeverschap hebben gegeven. Zij zijn nu, naast hun gewone functie, werkbegeleider van medewerkers uit de doelgroep. Daarnaast hebben wij ook verschillende medewerkers opgeleid tot regioleads inclusie."

Heel loyale medewerkers

20200706 ServiceFutures - UWV Inclusie DinaidaInvesteren in medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft zin. Al moet een bedrijf volgens Van der Pol wel aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: "De motivatie moet intrinsiek zijn en er moet draagvlak zijn binnen je organisatie en bij opdrachtgevers. Dat draagvlak wordt trouwens mede tot stand gebracht door de medewerkers zelf. Hun wil om er wat van te maken, ondanks dat ze wat meer moeite hebben met dingen, inspireert de andere medewerkers." Van der Pol noemt ook bedrijfseconomische voordelen: "Inclusiviteit is belangrijk voor veel opdrachtgevers van ISS en in sommige aanbestedingen wordt gevraagd om social return. Iedereen heeft een talent en met dat uitgangspunt worden zowel medewerker als werkgever er gelukkig van." Met de juiste ondersteuning en begeleiding vinden deze medewerkers een duurzame plek op de arbeidsmarkt. "Het kost misschien wat extra tijd en energie om er een succes van te maken, maar als je het doet, krijg je er heel loyale medewerkers voor terug."