Onderzoek: 7 organisatieveranderingen met invloed op de werkplek van 2020

Hedendaagse ondernemingen zijn gericht op het genereren van maximale waarde in een industriële samenleving, terwijl er sprake is van hevige concurrentie in de innovatiesamenleving. Facility Managers hanteren vaak nog steeds een Tayloristische benadering van de werkplek. Ze zijn gefocust op kosten en op zoek naar “tijdloosheid” – en zijn vervolgens verbaasd wanneer dit niet werkt. Dus hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? ISS en CIFS hebben een onderzoek uitgevoerd binnen 613 respondenten uit 56 landen, onder wie besluitvormers op diverse niveaus, in demografisch verschillende delen van de sector Facility Management. Van de gepresenteerde zeven organisatieveranderingen met invloed op de werkplek van 2020 werden de volgende het meest genoemd: behoefte aan nieuwe vaardigheden en werkprocessen, werken op afstand en telepresence, werken volgens niet-standaard werkafspraken, en outsourcing.

Behoefte aan nieuwe vaardigheden en werkprocessen

Het sterke punt van de innovatiesamenleving is dat er gebruik wordt gemaakt van het beste van de automatisering en werkspecialisaties van de industriële samenleving. Maar de nieuwe tools en slimme gebouwen, systemen en processen vereisen wel kennisgebaseerde vaardigheden en andere specialisaties. We weten dat kenniswerk cognitief steeds complexer wordt, afhankelijk is van sociale en technische vaardigheden en vaak onder tijdsdruk moet worden verricht. Nieuwe werkprocessen en -patronen zijn dus vereiste organisatieveranderingen met invloed op de werkplek van 2020.

Werken op afstand en telepresence

De visie van bedrijven op de rol van de werkplek bij het creëren van waarde is momenteel aan het veranderen. Hoewel werknemers in toenemende mate vanaf iedere gewenste locatie kunnen werken, is de werkplek zowel de externe (branding) als de interne (bedrijfscultuur) manifestatie van het DNA van de onderneming.

Werken volgens niet-standaard werkafspraken

Ondernemingen proberen hun risico’s te verkleinen door veel van hun vaste kosten, inclusief personeelskosten, om te zetten in variabele kosten. Bedrijven ondernemen van alles om hun vaste kosten te verlagen: herziening van hun bedrijfsmodellen en hun strategieën voor invoering van nieuwe technologieën, heroverweging van hun human-resourcesstrategie (meer outsourcing, offshoring, partnering en verlegging van de focus van werknemers met een vast contract naar werknemers met een tijdelijk contract), verlaging van hun investeringen in IT-platforms en randapparatuur (door werknemers toe te staan met hun eigen apparaten te werken, het zogenoemde “bring your own devices” of BYOD) en beperking van hun vastgoedkosten. Door de steeds snellere veranderingen en de steeds grotere concurrentie op de wereldmarkt kunnen bedrijven niet langer conformiteit eisen of een baan voor het leven bieden.

Outsourcing

Ook het gebruikmaken van waardenetwerken in plaats van waardeketens is een van de organisatieveranderingen met invloed op de werkplek van 2020. Werk in de innovatiesamenleving is niet langer gebonden aan een bedrijf, een vaste locatie of een duidelijk gedefinieerde waardeketen. Waarde wordt gegenereerd in netwerken, die onder meer bestaan uit klanten, leverancierspartners, concurrenten, vrijwilligers en freelancers. En meer dan ooit investeren ondernemingen in het opbouwen van goede relaties. Zij doen dit door zo veel mogelijk routinetaken waarvoor geen hooggekwalificeerd personeel is vereist, zoals het uitvoeren van Google-zoekopdrachten, te automatiseren of door dergelijke taken uit te besteden aan gespecialiseerd personeel.

Volgens Frank Elter, Vice President Research Strategy van de Telenor Group, “moet facility management helpen bij de herstructurering van bedrijven en industrieën. Voorheen draaide alles om verticaal geïntegreerde ondernemingen. Nu deze ondernemingen het middelpunt worden van ecosystemen, zijn zij aan het veranderen. Deze herstructurering zal plaatsvinden in meer sectoren. Kantoren zullen zich moeten aanpassen om bij te blijven. Facility management providers moeten flexibele netwerkinfrastructuren aanbieden, waar werknemers van verschillende bedrijven gebruik kunnen maken van netwerken, printers, monitors etc. Er zal opnieuw moeten worden onderhandeld over Facility-Managementcontracten om ondernemingen op nieuwe manieren samen te brengen.”

Bent u klaar om op nieuwe manieren met andere bedrijven samen te werken? Zijn er volgens ook andere organisatieveranderingen met invloed op de werkplek van 2020? Deel uw ideeën onder dit artikel download de whitepaper The Future of Outsourcing.