100.000 werkplekken bij rijksoverheid circulair

Rijkswaterstaat zet als eerste grote overheidsorganisatie stappen naar een circulaire kantoorinrichting. Het gaat om ongeveer 100.000 werkplekken voor rijksambtenaren.

Deze eerste stap helpt in de ambitie van Nederland om in 2050 een geheel circulaire economie te zijn. Hiervoor is het rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Rijkswaterstaat zelf wil in 2030 al circulair werken. Bij het ontwerp en de bouw van een snelweg, tunnel of sluis maakt Rijkswaterstaat dan gebruik van duurzaam geproduceerde materialen. Ook gaat het om hergebruik van de kleding van stewards op de sluizen, waar nu al mee wordt geëxperimenteerd.

Focus op diensten

Deze manier van inkopen is nog niet eerder op deze schaal gedaan. Het aanbod bestaat voor een groot deel uit diensten in plaats van producten. De focus komt meer te liggen op het revitaliseren en hergebruiken van kantoormeubilair. En daarmee ook op het scheppen van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rijkswaterstaat draagt hiermee bij aan het invullen van de 125.000 werkplekken voor mensen met een indicatie arbeidsbeperking. Concreet betekent dit dat er de nieuwe functies op de productielocatie worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meerdere overheden

Het volledige contract verzorgt het kantoormeubilair voor alle ministeries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidinstanties gaan gebruik maken van dit nieuwe contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Raad voor de Kinderbescherming. Het contract heeft een looptijd van tien jaar.

Circulair meubilair

Circulair inrichten houdt concreet in dat de leverancier zorgt voor:

  • het hoogwaardig hergebruiken van bestaande producten, componenten en materialen;
  • het verlengen van de levensduur van bestaand kantoormeubilair;
  • het ombouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies (oude kasten worden bijvoorbeeld lockers).

Design Framework

circulair meubilair bij rijksoverheidNaast hergebruikte en vernieuwd meubilair komt er ook nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd kantoormeubilair. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten vormt het circulaire Design Framework het uitgangspunt. Dit framework is ontwikkeld samen met TNO en biedt concrete en meetbare handvatten voor circulaire productontwikkeling. Het omvat uiteenlopende thema’s als materiaalgebruik, logistiek, (de)assemblage, productie, hergebruik en onderhoud.

In de afgelopen periode is er al aan meer dan 20.000 meubelcomponenten een nieuw leven gegeven. Gerevitaliseerd in plaats van als afval afgevoerd. Na het revitalisatieproces zien de producten er weer als nieuw uit, waardoor we in staat zijn om ook op deze “oude” producten weer garantie te geven.

Social Return

De rijksoverheid zet zwaar in op arbeidsparticipatie en heeft een opdracht aan alle werkgevers (zichzelf incluis) gegeven. In elke opdracht die een overheidsinstelling uitgeeft, is Social Return een integraal onderdeel. Met Social Return wordt het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bedoeld. Circulair fabriceren betekent dat er sprake is van arbeid. Transport, demontage, onderdelen sorteren, monteren zijn allemaal werkzaamheden die kansen bieden mensen met een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar prima kunnen en willen.

Toekomst van FM
De wereld van facilitair management verandert. Dat komt, omdat de manier waarop we werken, ons werk, de samenstelling van medewerkers, en onze werkplek veranderen. Weten wat er gaat veranderen en welke gevolgen dat heeft? Download ons white book!

Download het white book 'The Future of Work, Workforce & Workplace!

Dit artikel verscheen eerder in aangepaste vorm op de website Smart WorkPlace. ISS is partner van dit kennisplatform dat helpt om de toekomstige slimme, gezonde en circulaire werkomgeving te realiseren. Smart WorkPlace communiceert, verbindt en activeert slim, gezond en circulair samen met partners uit vastgoed, Facility Management, HR en marketing. Dwars door branches, sectoren en kennisgebieden heen, neemt Smart Workplace het gebruikersperspectief als uitgangspunt. Met als resultaat focus op de gezondheid van mensen en de integratie van bouw en gebruik van de werkomgeving.