War for talent – og hvordan du vinder den

Kampen om talent intensiveres – ved du, hvordan du vinder den?

I 1997 beskrev en omfattende McKinsey-undersøgelse ”war for talent” - altså manglen på talent i fremtiden, som en kritisk faktor for virksomheders udvikling og en strategisk forretningsudfordring. Undersøgelsen opfordrede virksomheder til at prioritere talentudviklingsstrategier, herunder rekruttering, fastholdelse og medarbejderudvikling.

Imidlertid kølede økonomien ned, og mange anså war for talent som et overstået kapitel. Når man ser på situationen i dag, er det helt sikkert ikke tilfældet.

War for talent tager til

Økonomien har endnu en gang rettet sig, og magten er begyndt at flytte sig fra virksomhederne til de ansatte. Forskellige estimater anslår, at virksomheder i de rigeste lande i 2020 vil mangle næsten 18 millioner medarbejdere med en videregående uddannelse.  Hertil kommer, at situationen vil blive endnu mere kritisk, når de store generationer nærmer sig pensionsalderen.

For at kunne konkurrere i denne økonomi har virksomhederne brug for talenter med globale færdigheder, der kan begå sig i vidt forskellige kulturer med teknologisk forståelse, en entreprenant indstilling og med en evne til at håndtere stadigt mere opdelte og splittede organisationer. 

Men konkurrencen er hård, og det er ikke nogen nem opgave at tiltrække disse talenter:

  1. Stigningen i antallet af små og mellemstore virksomheder betyder, at konkurrencen intensiveres. Disse SMV'er konkurrerer om den samme arbejdskraft og tilbyder muligheder for indflydelse, fleksibilitet og en aflønning, som kun få store virksomheder kan konkurrere med.
  2. Jobmobiliteten er stigende – og medarbejdere er ikke bange for at afprøve jobmuligheder enten virtuelt eller i udlandet. Medarbejdere skifter også job oftere end tidligere.
  3. Den unge generation af medarbejdere er mindre interesseret i traditionelle ansættelsesforhold og positioner. I stedet søger de fleksibilitet og roller, hvor de kan fungere som frie agenter.

Hvordan kan din virksomhed konkurrere med det?

Fokusér mere på medarbejderengagement

Selvom potentielle kandidater som regel ikke har mulighed for at gøre sig fortrolig med kulturen, når de søger job, så vil det næppe undgå deres opmærksomhed, hvis en arbejdsplads fremstår engageret. Desuden er medarbejderfastholdelse en vigtig faktor i kampen om talent, og effektivt medarbejderengagement er altid et godt kort at spille. Især fordi det ifølge Deloitte er et faktum, at 87% af virksomhederne mener, at kultur og engagement er deres største udfordring, og mindre end halvdelen af dem mener, at deres strategier for at engagere og fastholde medarbejderne er tilstrækkelige.

Medarbejderengagement er vigtigt. Forskellige undersøgelser har påvist, at engagerede medarbejdere blandt andet er mere produktive, har færre sygedage og skaber en større indtjening.

For at give medarbejderengagement mere plads kan det være en god idé at nedsætte et forum til håndtering af engagement på tværs af organisationen. Den primære opgave for dette forum vil være at fremme en engagementskultur. Lad dette team se på engagement fra dine medarbejderes perspektiv, baseret på årlige analyser af medarbejdernes tilfredshed, og gennemfør så en vurdering af kommunikationen med henblik på at udvikle strategier og taktikker for at øge engagementet.

Giv medarbejderne fleksibilitet

Udover medarbejderengagement forventer de nye generationer også, at deres fremtidige organisationer og virksomheder giver dem mulighed for at arbejde, hvor og hvornår de ønsker det. Derfor skal virksomheder være parat til at integrere medarbejdere, der er opkoblet samt virtuelle medarbejdere – og de skal være indstillet på, at deres kommende drømmemedarbejdere kan befinde sig uden for by- eller landegrænsen.

Hvis medarbejderne får fleksibiliteten til at arbejde, hvorfra og hvornår de ønsker, får de den følelse af frihed, de altid er på jagt efter, og familier med børn kan desuden forbedre deres work-life balance.

Læs også: Brug kantinen til at give dine medarbejdere en bedre work-life balance

Fokus på work-life balance og medarbejdertrivsel

Det er uden tvivl afgørende, at virksomhederne kan tilbyde den rette blanding af corporate wellness-initiativer for at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og samtidig modvirke uengagerede medarbejdere.

Et stigende antal medarbejdere, både gamle og unge, mener, at virksomhederne bør spille en aktiv rolle i forhold til at reducere mængden af stress i deres liv.

Initiativer til mægling, fleksible arbejdspladser, et forbedret arbejdsmiljø og introduktion af medarbejdergoder såsom fitnessrum, børnepasning og meget mere har potentiale til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for nuværende og kommende generationer af medarbejdere.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du kan skabe den ultimative workplace experience for dine medarbejdere, kan du kontakte os eller læse mere her.

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning