Ved du, hvad jeres kantineordning koster?

Hvis du skal overbevise din ledelse om, at outsourcing af kantinen er vejen frem, skal du helst kunne vise, at driften kan foregå inden for den samme økonomiske ramme som hidtil. Det kræver først og fremmest, at du har styr på, hvad jeres kantine koster.

 

Skab overblik over omkostninger til kantinedrift 

“De fleste virksomheder har svært ved at identificere omkostningerne, når de skal sammenligne et tilbud på outsourcing af kantinen med, hvor meget deres interne kantineordning koster i dag,” fortæller Jens-Peter Sørensen, Pricing Manager for FOOD i ISS Danmark.

Årsagen skal findes i de mange forskellige systemer, der håndterer data med betydning for kantinedriften. Særligt i de større og mere komplekse organisationer kan for eksempel omkostningerne til indkøbsaftaler, egenkontrolprogrammer, lønninger samt indirekte omkostninger til kantinemedarbejderes forsikringer være udfordrende at sætte tal på.    

“Typisk ved virksomhederne ikke tilstrækkeligt præcist, hvor mange der spiser i deres kantine. Nogle steder registrerer medarbejderne sig, inden de går til frokost, men mange gør ikke, fordi det kører over en løntræksordning. Og husker man at tage højde for, at der er ugedage og ferieperioder med færre i kantinen?“ siger Jens-Peter Sørensen og fortsætter:    

“Det samme gælder registrering af interne møder og omkostningerne for forplejning hertil. Derfor er der stor usikkerhed på de data, vi får, når vi er i dialog med en virksomhed om en ekstern kantineordning.” 

Hvis datagrundlaget ikke er klart fra start, vil det første år af en samarbejdsaftale med ISS blive brugt på at få etableret viden om de forskellige omkostninger og registreret alle data korrekt.  

“Det er væsentligt nemmere at skabe overblik, når dine omkostninger til kantinedrift er samlet ét sted. Efter et år med oprydning i data kan vi anbefale virksomheden, hvordan deres økonomi på kantineområdet vil se ud fremadrettet,” fortæller Jens-Peter Sørensen.

 

Hvad påvirker prisen for outsourcing af kantinen? 

Inden jeres virksomhed indgår en samarbejdsaftale med en professionel kantineleverandør, bør I gøre jer nogle overvejelser om følgende forhold, der har en indvirkning på prisen:  

Antallet af medarbejdere og gæster i jeres kantine 

Hvor mange medarbejdere og gæster, som spiser i jeres kantine er et altafgørende parameter for, hvad det koster at drive kantinen, og om det overhovedet kan hænge sammen. 

En tommelfingerregel er, at hvis I skal have en kantinemedarbejder, som er fastansat til at lave mad på daglig basis, skal I være mindst 80-100 personer, der benytter kantinen. Hvis I er meget færre, vil omkostningerne til kantinedriften blive uforholdsmæssigt høje.

Læs også: Sig farvel til kantinemutter - og behold hende

 

Jeres ambitionsniveau for mad, service og stemning

Vil I gerne have en god kantine med et grønt og økologisk udvalg, foretrækker I mere traditionel mad, eller ønsker I en fine dining restaurant, hvor der er skruet op for serviceoplevelsen med værtskab i form af både en køkken- og restaurantchef? 

Fremtidens kantine byder på mange andre serveringsformer end den klassiske frokostbuffet, men jeres ambitionsniveau er afgørende. Hvis kantinen for eksempel skal rettes mod direktions- og bestyrelsesniveau, stilles der typisk højere krav til stemningen i form af det rigtige design og indretning. Det skal I have gjort jer overvejelser om, da det selvfølgelig har indflydelse på prisen. 

 

Mulighed for at holde møder og arrangementer internt

Hvis I holder mange eksterne møder eller kundemiddage ude af huset, vinder I to ting ved at flytte dem ind i jeres egen kantine. For det første kan I typisk gøre det meget billigere ved at holde møderne internt, end hvis I går på en restaurant. Samtidig giver I medarbejderne en fornemmelse af, at de faktisk har en god kantine, hvor de trygt kan tage gæster med til en god brugeroplevelse. Hvis kantinen er god nok til gæster, er den også god nok til medarbejderne. 

Læs også: Brug kantinen til at give dine medarbejdere en bedre work-life balance

Det samme gælder for de store eksterne arrangementer på arbejdspladsen som julefrokost eller sommerfest. Hvis I har mulighed for at holde arrangementet i kantinen, er der både penge at spare, og det kan give medarbejderne en stolthed i at vide, at I godt kan håndtere det internt. 

Hvis jeres kantine er drevet af en ekstern samarbejdspartner, er det samtidig nemmere at holde styr på, om omkostningerne til møder og arrangementer ligger inden for rammerne af jeres virksomhedspolitik. Det kan være vanskeligere, hvis det er interne penge, I flytter rundt. 

Hvis du vil vide, om outsourcing af kantinen er en god løsning for din arbejdsplads, kan du kontakte os eller bruge vores tjekliste til at få overblik over, om outsourcing giver mening for jer.

 

Er outsourcing af kantinen en god løsning for dig?