Sådan reduceres din virksomheds miljøaftryk

Der er et stigende krav om bæredygtighed fra regeringer, leverandører og kunder. Sådan gør du dine bygninger mere bæredygtige og reducerer dit miljøaftryk.

Det er næppe nogen overraskelse, at global opvarmning vil blive en af de største miljømæssige udfordringer i det kommende århundrede. Derfor indfører offentlige institutioner og regeringer krav om nedbringelse af kulstofudledningen og motiverer virksomheder til et mere bæredygtigt syn på effektivitet. De, der formår at anvende deres ressourcer effektivt, vil opnå en fordel. Modsat står ineffektivt drevne virksomheder, der udleder mest kulstof, bruger mest vand, forbruger mest elektricitet og vægter kortsigtet profit højere end værdien af deres brand, over for stadigt større problemer – meget kostbare problemer.

Grøn er konkurrencedygtigt

Bæredygtighed giver centrale organisationer og leverandører af facility management en lang række muligheder for at forbedre brandets omdømme og virksomhedens generelle konkurrenceevne. Generelt vil virksomheder og deres leverandører af facility management, der investerer i bæredygtige teknologier, have en fordel. Disse virksomheder vil være i stand til at tilbyde deres kunder måder, hvorpå de kan reducere deres påvirkning af miljøet, spare på ressourcerne og reducere omkostninger. Reduktion af omkostninger og forøget effektivitet er ikke de eneste fordele ved en minimering af miljøaftrykket. For mange organisationer vil en bæredygtig arbejdsplads være et middel til at tiltrække talenter, som i stigende grad er opmærksom på værdier og har et ønske om at yde et positivt bidrag til verden.

Hvordan kommer man i gang?

For at lykkes skal virksomhederne tænke bæredygtighed ind i alle deres processer. Den nuværende tilgang til bæredygtighed er primært fokuseret på bygningernes fysiske rammer.

I rige lande er der størst fokus på opgradering. Grønne opgraderinger skal forstås som alle former for opgradering af eksisterende bygninger, der helt eller delvist fokuserer på at forbedre deres energi- og miljømæssige ydelse, reducere vandforbruget og forøge komforten og rummenes kvalitet hvad angår naturligt lys, luftkvalitet og støj. Alt sammen til gavn for ejerens økonomi.

For at reducere miljøaftrykket bør virksomheder og leverandører af facility management fokusere på følgende:

 


Sustainable business

 

Mange virksomheder forstår endnu ikke, at en bæredygtig måde at arbejde på også er en effektiv måde at arbejde på. Det kræver en vilje til at ændre på den traditionelle måde at betragte omkostninger på og ikke fokusere på at nedbringe omkostningerne for hvert enkelt element, men på at øge den samlede effektivitet. Hvis man vil arbejde proaktivt med bæredygtighed, er det vigtigt at samarbejde med erfarne leverandører af facility management, som kan vise, hvordan bæredygtighed betaler sig inden for arbejdspladsens strategi, og hvordan det skal udføres i praksis.

Kontakt os for en snak om, hvordan jeres arbejdsplads kan blive endnu mere attraktiv med facility management. 

 

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning