Outsourcing af facility management - de største trends i den nærmeste fremtid

2020 har indtil videre været et voldsomt år, hvor ikke mindst COVID-19-pandemien har sat et solidt aftryk på langt de fleste brancher og sektorer verden over. Men fremtiden er ikke aflyst, og den kommer til at byde på forandringer. Vi har kigget i krystalkuglen for at dykke ned i, hvilke økonomiske, sociale og kulturelle megatrends, der kommer til at præge facility management-verdenen.

 

Outsourcing og stigende omkostninger til personale

Outsourcing af en lang række opgaver kommer til tage ekstra fart. Tendensen bunder i en kombination af stigende krav til kvaliteten af vores arbejdspladser - både de fysiske rammer, men også hele “oplevelsesdelen” af det at gå på arbejde, hvor ikke mindst de yngre generationer har store forventninger - og stigende udgifter til inhouse ansættelser og det at drive en bred vifte af tilbud og services.

Moderne virksomheder er under et konstant pres for at skabe værdi for deres kunder, og det medfører et naturligt fokus på kerneydelserne, som jo udgør virksomhedens eksistensberettigelse. Og et deraf følgende naturligt fokus på, hvordan udgifterne til alle de andre tandhjul - altså dem, der findes internt i virksomheden; eksempelvis medarbejdere - kan holdes nede. Fleksibilitet, knowhow, stordriftsfordele og risikominimering er blandt de parametre, der gør outsourcing til en attraktiv mulighed.

 

Revolutionerende teknologi og digitalisering

Det er mennesker, der forandrer verden, men det sker via de teknologiske redskaber, som er under konstant udvikling, og som tillader os at gennemføre teknologiske og digitale revolutioner med korte mellemrum. Teknologien gør det muligt konstant at højne effektiviteten, samtidig med at vi nedbringer omkostningerne, og ikke mindst Internet of Things-teknologier (IoT) vinder konstant terræn inden for eksempelvis klimastyring, bygningsbelysning og en lang række andre områder, der relaterer til facility management.

På samme måde er robotter i stigende grad ved at vinde indpas i mange processer rundt omkring i virksomhederne - både til farlige og rutineprægede opgaver, hvor facility managers med fordel kan lade robotter tage sig af disse typer opgaver. Det kan betyde afskedigelser og deraf følgende besparelser, men det interessante perspektiv er jo, at de frigjorte ressourcer i form af dygtige medarbejdere kan omplaceres til andre funktioner og dermed øge produktiviteten.

Det potentiale - eller i en defensiv variant: de operationelle besparelser - som teknologien tilbyder, vil sandsynligvis accelerere udbredelsen af IoT og robot-hardware i det kommende årti.

 

Personalisering og trivsel på arbejdspladsen

I de senere år har der været en voksende konsensus om, at der er en sammenhæng mellem medarbejderes produktivitet og velvære. Mennesker er ikke maskiner, og glade og engagerede medarbejdere er slet og ret en mere produktiv og værdifuld ressource end medarbejdere, der slæber sig på job og i bedste fald leverer den minimumsindsats, de bliver betalt for.

Af samme årsag er mange facility managers naturligt nok i stigende grad begyndt at fokusere på at udvikle og eksekvere strategier, der fremmer engagement og trivsel blandt medarbejderne. Og den tendens kommer i dén grad til at fortsætte.

Udfordringen bliver at sikre, at disse strategier og tiltag kan rumme og ramme en stadig mere forskelligartet arbejdsstyrke, hvor parametre som generationsforskelle, personlighedstyper og ikke mindst forskellige krav og forventninger skal kunne rummes på én og samme arbejdsplads. Temaer som klima, bæredygtighed, work/life-balance og krav om design af den enkelte medarbejders arbejdsstation er noget, man som arbejdsplads skal kunne håndtere, og kompleksiteten i den opgave kommer kun til at vokse.

 

Outsourcing giver plads til kerneopgaver

Alle disse makrotrends taler for, at outsourcing kommer til at vinde yderligere indpas i årene, der kommer, på tværs af de fleste sektorer fra sundhedssektoren over produktionsvirksomheder og industrien til fødevarer og IT. Hvornår det for alvor slår igennem, afhænger af en lang række parametre, men alt taler for, at det sker - det er slet og ret den måde, virksomheder kommer til at kunne frigøre ressourcer til at kunne løse deres kerneopgaver.

Den stigende kamp om talenter vil i øvrigt sandsynligvis medføre, at mange virksomheder vil være interesserede i at investere i premium-serviceydelser på facility management-fronten, da de ser, at en sund og innovativ arbejdsplads med fokus på velvære kommer til at blive et aktiv i relation til rekruttering og fastholdelse af attraktive medarbejdere.

Kontakt os for en snak om, hvordan jeres arbejdsplads kan blive endnu mere attraktiv med facility management. 

 

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning