Kan du regne dig frem til den rigtige rengørings- eller kantineløsning i din virksomhed?

At skabe sig overblik over sin facility service kan kræve en vis erfaring med at jonglere Excel-ark, for der er mange elementer i spil.

Af samme årsag er det også lidt af en opgave at regne sig frem til, hvad den rigtige rengørings- eller kantineløsning vil koste for netop den virksomhed, hvor du har ansvaret for økonomien. Som med alt andet afhænger prisen på varen af de krav, du stiller til den, og på dette område er der en lang række variabler, du skal forholde dig til. I dette blogindlæg kigger vi på de mest markante parametre på henholdsvis rengørings- og kantineområdet, som spiller ind på prisen.

 

Det påvirker prisen på rengøring:

Frekvens

Det er i sagens natur dyrere at få gjort rent dagligt end eksempelvis en gang om ugen, så frekvensen er et parameter, man kan skrue på. Dog skal du huske på, at forskellige miljøer stiller forskellige krav til rengøringen, så tag de relevante aktører med på råd.

Niveau

I ISS Danmark arbejder vi med 3 niveauer - A, B og C. Hvis vi tager en bank som eksempel, vil de kundevendte områder, som selvfølgelig skal stå snorlige, være niveau A, mens backoffice-områder er niveau B. Niveau C vil være kopi- eller lagerrum. Jo højere niveau desto større tidsforbrug og dermed højere pris, og derfor vil din virksomheds fysiske rammer kombineret med dine krav til niveauet spille ind på prisen

Services

Du kan selv vælge, hvilke services der skal følge med i pakken. Skal rengøringspersonalet indsamle kaffekopper fra skrivebordene, tømme/fylde opvaskemaskinen eller køleskabet og sætte kaffemaskinens renseprogram i gang? Det meste kan fikses, hvis du ønsker at inkludere det i pakken.

Nat eller dag

Der har i mange år hersket en myte om, at det var billigere at få gjort rent om natten, men det er ikke tilfældet. Det handler om timepriser - personalet skal rimeligvis have mere i løn for at arbejde i nattetimerne. Natrengøring kan imidlertid være mere effektivt, fordi det er nemmere for personalet at komme til, når der ikke er folk på arbejdspladsen.0

Der er også gode argumenter for at vælge rengøring i dagtimerne. Rengøringsmedarbejderen bliver en del af hverdagen, og erfaringen viser, at det giver færre klager - skulle der være noget, der ikke fungerer efter hensigten, kan man tage dialogen med det samme. I en tid med stort fokus på vira og bakterier kan der være en god signalværdi i, at rengøringen er synlig; medarbejderne kan med egne øjne se, at rengøringen bliver taget alvorligt.

I øvrigt er vores medarbejdere instrueret i at tage de larmende opgaver - fx støvsugning - i de tidlige morgentimer for at forstyrre mindst muligt, så det skal du ikke bekymre dig om. 

 

Det påvirker prisen på kantinedriften:

Antallet af gæster

Antallet af gæster i kantinen spiller en stor rolle for, hvad det koster at drive en kantine, og om det overhovedet kan hænge sammen. En kantineløsning forudsætter, at der er “plads nok” - både fysisk i form af et produktionskøkken, men også økonomisk. Er der omsætning nok til, at det kan bære lønnen til en kok/køkkenchef og en eller flere kantineassistenter? Der skal være en kritisk masse, før enderne når sammen, men gør de det, er mulighederne mange.

Ambitionsniveau

Hvad vil I gerne have? Er målet en buffet med et udvalg af pålæg og en beskeden salatbuffet, eller er I i markedet efter portionsanretninger og front cooking? Og hvad med andelen af økologiske råvarer? I kan stort set få, hvad I ønsker - det væsentligste er, at I gør jer nogle overvejelser og træffer jeres valg med åbne øjne.

Læs også: Brug kantinen til at give dine medarbejdere en bedre work-life balance

Mødeaktiviteter og gæster

Virksomheder er i sagens natur meget forskellige, og disse forskelligheder skal tænkes ind i den måde, I vælger at drive jeres kantine på. Nogle typer af virksomheder har mange gæster - eksterne eller interne - og det grundlæggende valg består i, om gæster skal bespises i de samme lokaler og med det samme udvalg som resten af virksomheden, eller om I skal have en gæstekantine, der tilbyder mad på et endnu lækrere niveau. Nogle af de store virksomheder har gæstekantiner, som reelt er på niveau med gourmetrestauranter - og det er klart, at den løsning er dyrere end en standardmodel.

Hvem er “kunderne”?

Mennesker er forskellige, men der er alligevel nogle karakteristika på gruppeniveau, som er gode at have in mente, når man skal lægge sig fast på, hvilket madudbud man vil have i sin kantine. Er der tale om en white collar-kantine, hvor gæsterne overordnet set vil sætte pris på et kalorielet og grønt køkken, eller er gæsterne sultne blue collar-medarbejdere, der har brug for mere “gods” i maden og i højere grad vil foretrække mere traditionel mad? Det meste er muligt - også en kombination af begge verdener.

Så svaret på spørgsmålet i rubrikken er: Ja, du kan godt regne dig frem til, hvad den rigtige løsning er på både rengørings- og kantineområdet, og du kan også finde ud af, hvad det koster i kroner og ører. Men det forudsætter, at du har afdækket alle de relevante forhold, og at du indhenter konkrete priser fra mulige leverandører. Den oplagte genvej er at få assistance til opgaven fra en professionel rengøringsleverandør eller kantineoperatør - vi tager meget gerne dialogen og giver et uforpligtende bud på, hvordan opgaverne kan blive udført på den måde, der er mest fordelagtig for dig og din organisation. 

 

Er outsourcing af kantinen en god løsning for dig?