Kan din rengøring dokumenteres?

Hvordan vurderer du egentlig om et lokale er rent? De fleste af os kigger intuitivt på gulve og andre store overflader, men et støvsuget eller vasket gulv fortæller os reelt intet om graden af renlighed og mængden af snavs, bakterier og vira i rummet.

Når man som ISS har rengøring som en af sine primære ydelser, spiller dokumentation en stor og vigtig rolle. Vi gør rent i mange forskellige miljøer fra lagerhaller over kontorer til produktionsområder og laboratorier, og mens kvalitetskontrollen er af en speciel karakter, når det kommer til fødevarer og medicinalindustrien, er kravet om høj kvalitet naturligvis også til stede, når det handler om mere “almindelige” sektorer.

Men hvad er kvalitet egentlig, når det handler om rengøring, og hvordan måler man den? Først og fremmeste handler det om aftaler og forventningsafstemninger. Når en rengøringsleverandør indgår en aftale med en kunde, aftaler parterne, hvad leverancen skal indeholde. Det handler både om frekvensen - hvor ofte bestemte områder eller arealer skal gøres rent - og om kvaliteten: Skal gulvet støvsuges, eller skal det også vaskes, hvor ofte skal vinduerne pudses, skal toiletterne rengøres mere end en gang om dagen og meget andet.

I de mest krævende miljøer er kravene i sagens natur højere, og her vælger nogle kunder vores PURE SPACE-koncept, hvor vi tager prøver, der måler mængden af organisk materiale, og via et enzym får vi en værdi, der indikerer renhedsgraden. Men ved standard-rengøringer er det også muligt at få en indikation på, om den aftalte kvalitet holder.

Læs også: Det koster professionel rengøring - og sådan kan du påvirke prisen

Egenkontrol via app

Det er ret enkelt at styre, om rengøringen har fundet sted eller ej. Der, hvor der kan opstå uenigheder, er selve udførelsen, for hvornår er der gjort godt nok rent i forhold til den indgåede aftale?

I ISS har vi valgt at udvikle et system, hvor vi laver en egenkontrol og kommunikerer med vores kunder via en app. Vores rengøringsleder foretager en kontrol af rengøringen med en frekvens, der er aftalt med kunden, og så gennemgår hun det rengjorte miljø rum for rum. Det indebærer som eksempel, at hun kontrollerer møderum for aftørring af støv eller sætter sig på toilettet og vurderer de “blinde” vinkler i rummet - eksempelvis hjørnet bag døren og siden/undersiden af håndvasken. I app’en indtaster rengøringslederen værdien på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er et fuldstændig pletfrit resultat.

Denne kontrol udføres typisk en gang om måneden, og resultaterne kan aflæses i app’en. Her har kunden også mulighed for at markere, hvor tilfreds hun er med rengøringen og med samarbejdet i det hele taget.

Kunden har desuden altid mulighed for at være med til kontrollen, så det ikke kun er ISS-rengøringslederens vurdering, der tæller, og det giver samtidig en mulighed for at vende samarbejdet, hvis der er noget, der kræver en dialog.

Så svaret er: Ja, rengøring kan godt dokumenteres, og kvaliteten kan godt sættes på formel. Og som kunde bør du kunne forvente, at din rengøringsleverandør gør processen enkel for dig.

 

Er outsourcing af rengøringen en god løsning for dig?