Gør arbejdspladsen attraktiv og tiltræk talenterne

Høj løn, en solid pensionsordning og firmabil. Eller en kantine med et bredt vegetarisk udvalg, fleksible arbejdstider og fokus på sikkerhed i relation til blandt andet COVID-19. Hvad trækker egentlig mest, når en talentfuld medarbejder skal vælge arbejdsgiver?

Ovenstående spørgsmål er i sagens natur umuligt at besvare, for mennesker er forskellige, men ikke desto mindre bør det sætte gang i nogle tanker hos enhver beslutningstager, der gerne vil sikre, at hans eller hendes virksomhed fremover vil være i stand til at tiltrække de mest attraktive medarbejdere.

Begrebet War for talent opstod i slut-90’erne, og i dag er “krigen” en realitet i det meste af verden. Og i takt med, at generationerne Y og Z (født mellem 1978 og 2001) kommer til at dominere arbejdsmarkedet, vil deres krav og forventninger gøre det samme.

Det kan man som arbejdsgiver vælge at se som et problem eller et potentiale. Hvis man er for konservativ og for fastlåst i sine processer, vil man utvivlsomt få vanskeligt ved at tiltrække de rette hoveder og hænder - kandidaterne vil simpelthen have bedre muligheder for at indfri deres mål, drømme og ambitioner andre steder. Hvis man derimod er omstillingsparat og villig til at gøre op med en “plejer”-kultur - også selvom omstillingen på den korte bane kræver ressourcer - har man mulighed for at skabe det fundament, som fremtidens virksomhed skal bygges på.

 

Dygtige medarbejdere er vigtigere end nogensinde

Lad os lige træde et halvt skridt tilbage og genbesøge præmissen: Hvorfor er det egentlig relevant at fokusere så meget på medarbejderne? Er vi ikke der, hvor den fjerde industrielle revolution er ved at gøre mennesker overflødige, og hvor det snarere er robotter, vi skal fokusere på?

Svaret er helt indlysende nej. Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling har enormt meget fart på, men det betyder på ingen måde, at mennesker bliver overflødige - tværtimod. I PWC’s “21st CEO Survey: The talent challenge: Rebalancing skills for the digital age”, som er baseret på 1.293 interviews med CEO’s i 85 lande, er talent lige så væsentligt at forholde sig til som teknologi.

Det handler langt hen ad vejen om såkaldte soft skills, som lidt forsimplet er de kompetencer, der reelt ikke kan erstattes med Artificial Intelligence (AI) og automatiserede processer. Altså kreativitet, empati og evnen til at tænke ud af boksen, når tingene går anderledes, end det var planlagt.

 

Uddannelse og bæredygtighed hitter

Men hvordan sørger du så for at gøre dig så attraktiv, at de lyse hoveder vælger at underskrive en ansættelseskontrakt hos netop dig?

Det er i sagens natur en stor opgave, der kræver en blanding af nogle helt fundamentale tilbud som eksempelvis en god lønpakke på den ene side og nogle langt mere værdibaserede tilbud på den anden.

De yngre generationer har i langt højere grad end de ældre et udpræget fokus på selvudvikling og mobilitet, og en arbejdsplads ses ikke længere som noget, hvor det handler om at opnå så høj anciennitet som muligt. Det forudsætter i hvert fald, at virksomheden er med på at investere i medarbejderens karriere med den indbyggede risiko, der ligger i at uddanne folk til et nyt job uden for murene. I LinkedIns “2018 Workplace Learning Report” svarer 94 procent af respondenterne, at de er villige til at blive i jobbet, hvis arbejdsgiveren vil investere i deres karriere.

På samme måde er temaer som bæredygtighed og sundhed noget, der fylder i de fleste aspekter af de yngre generationers liv - både privat og på jobbet. Det afspejler sig i indkøbsvaner, og der er ingen grund til at tro, at det samme ikke gør sig gældende, når man skal vælge at lave en aftale med en arbejdsgiver. Eller i øvrigt beslutte sig for, om man vil blive i jobbet eller søge videre til en virksomhed, der kan leve op til de idealer, man selv har.

 

6 trin til at blive en mere attraktiv arbejdsplads

Det kan du konkret gøre for at blive en mere attraktiv arbejdsplads:

  1. Udarbejd en solid CSR-politik og efterlev den. Der skal handling bag de flotte ord - hvis det udelukkende handler om politisk korrekthed, bliver det gennemskuet.
  2. Tag medarbejdernes ønsker om videre- og efteruddannelse alvorligt. I løfter kvaliteten sammen, men det er dig, der skal til lommen. Gevinsten kommer i form af dygtigere og gladere medarbejdere - og skulle de benytte lejligheden til at skifte job, sender du en bedre ambassadør ud af døren.
  3. Skab nogle attraktive rammer, hvor der er tænkt over og taget hensyn til, hvordan hverdagen er for den enkelte medarbejder. Tænk i strategisk workplace management og workplace design.
  4. Prioritér en sund kantineordning med fokus på sundhed og bæredygtighed. Og tænk over, om kantinen kan bidrage til en forbedret work/life-balance for medarbejderne - fx i form af tilbud om at kunne tage aftensmad med hjem til familien.
  5. Dine medarbejdere tilbringer i løbet af hverdagen lige så mange eller flere vågne timer på arbejdspladsen som derhjemme - sørg for, at rammerne er rene og pæne. Rengøring handler om velvære…
  6. ...og om sundhed. Ikke mindst COVID-19 har øget fokus på vira og bakterier, og du bliver nødt til både at tage ansvar for og signalere, at der er styr på sikkerheden og sundheden.

Vil du vide mere om korrekt rengøring efter COVID-19? Kontakt os her eller læs, hvordan du kan skabe en mere sikker arbejdsplads.

 

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning