Derfor er Workplace Experience vigtigere under COVID-19 end nogensinde før

Måden, vi arbejder på, er under forandring. Hvordan bevarer vi virksomhedskulturen, et positivt engagement og følelsen af samhørighed, når arbejdspladsen ændrer sig fra at være et fast, fysisk mødested til at blive spredt ud på forskellige hjemmekontorer? 

Vores oplevelse af arbejdspladsen, eller Workplace Experience, er den lim, der binder kulturen i en organisation sammen. I situationer, hvor vi modtager service, ved medarbejderarrangementer eller blot ved sit rumlige design, kan et fysisk sted forvandles til mere end blot vægge og skriveborde – det bliver et sted, hvor mennesker kan yde deres bedste og er mest produktive. Og samtidig har det sjovt.

Men har vi overhovedet brug for oplevelser på arbejdspladsen i en verden, hvor flere og flere medarbejdere mødes online?

Ifølge Signe Adamsen, Head of Workplace Experience hos ISS Group, har vi mere brug for det end nogensinde før – og vi har behov for en blandingsmodel, der både tager hensyn til Workplace Experience på den sædvanlige arbejdsplads og ved hjemmearbejde.


En permanent påvirkning af fremtidens arbejdsplads

COVID-19 har medført drastiske ændringer af måden, vi arbejder på. I kraft af verdens største eksperiment med hjemmearbejde, finder vi ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Fysiske arbejdspladser tilbyder i langt højere grad sund mad, ergonomisk korrekte arbejdsforhold, friskere luft og en lang række andre fordele, som skaber en god arbejdsdag. Medarbejdere, der jævnligt arbejder hjemmefra på grund af corona-restriktioner, oplever ofte dårligere samarbejde og kommunikation, de føler sig koblet af, er ensomme, og oplever også andre psykiske og fysiske udfordringer med helbredet.

”Afslapning efter arbejde, psykiske helbredsproblemer og dårligt samarbejde, er bare et par af de udfordringer, medarbejdere står over for. Det påvirker medarbejdernes engagement negativt, og kan medføre en reel omkostning for virksomheder – både i form af tabt produktivitet, og en tendens til at talentfulde medarbejdere kigger sig om efter nye og mere spændende muligheder,” fortæller Signe Adamsen.

Derfor er det essentielt at skabe oplevelser, der hjælper medarbejdere på hjemmekontoret med fleksibilitet i forhold til hvor og hvornår arbejdet udføres, understøtte produktiviteten og tilhørsforhold, det psykiske og fysiske arbejdsklima og samtidig sikre, at retningslinjer for sikkerhed ved arbejde uden for kontoret bliver fulgt. Oplevelser spiller også en helt afgørende rolle i at understøtte en stærk følelse af samhørighed ved virtuelle arrangementer, som for eksempel happy hour-møder om fredagen, quiz-konkurrencer, yoga og andre fysiske aktiviteter.

Selvom hjemmearbejde er blevet endnu mere relevant de seneste måneder, så har ændringen mod en blandet model med arbejde både i virksomheden og hjemmearbejde været undervejs i mange år – længe før pandemien ramte. Den teknologiske udvikling har spillet en afgørende rolle i denne udvikling.

”Teknologien har skabt mulighed for mere fleksible arbejdsbetingelser ved virtuelle møder og online platforme, så i dag har medarbejderne langt større muligheder for samarbejde og kommunikation. Den skaber forbindelse mellem hjemmet, kontoret og et helt tredje sted – for eksempel et samarbejdsfællesskab,” siger Signe Adamsen.

Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Slack, efterspørger 72 procent af videnarbejdere en kombination af kontor- og hjemmearbejde. En anden nylig undersøgelse tyder på, at produktiviteten kan øges med 4,4 procent, hvis medarbejderne får mulighed for at arbejde, hvorfra de ønsker. Når hjemmearbejde er en valgmulighed og ikke en nødvendighed, kan virksomheder dermed bruge det til sin fordel i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere.

Hvad angår det fysiske kontor, er der fortsat brug for at fremhæve rollen som et fælles sted for samarbejde, kommunikation, innovation og uformelle møder, der kan finde sted under mange former – og som samtidig møder forskellige fællesskabers og arbejdskulturers behov.

Læs, hvordan hygiejnestewarder og den nyeste desinficeringsteknologi kan sikre en ren og tryg arbejdsplads for dine medarbejdere.  

 

Sådan binder vi fællesskaber sammen

Da den øgede tendens til hjemmearbejde var i fuld gang inden COVID-19, havde ISS allerede erfaringer fra kunderne med at udnytte den nye måde at arbejde på. Sammen med vores kunder og eksterne serviceleverandører, fokuserer vi på at skabe gode oplevelser på arbejdspladsen, som resulterer i glade og effektive medarbejdere – uanset om arbejdspladsen er fysisk eller virtuel.

Skabelse af fællesskaber er kernen i vores tilgang. Uanset om det er en lokal idé eller et globalt initiativ, har vores Workplace Experience-team en 360-graders tilgang til at danne bro mellem ”at arbejde et sted” og ”at arbejde som et fællesskab.”

”Vi arbejder sammen med vores kunder om at understøtte deres overordnede forretningsstrategi og udarbejder en plan baseret på deres behov, og hvor de gerne vil hen. Oplevelser på arbejdspladsen opstår ikke tilfældigt. De er nøje tilrettelagt og skræddersyet til hver enkelt kunde,” fortæller Signe Adamsen.

Hos ISS yder vi både praktisk support i forbindelse med adfærdsændringer, når arbejdskulturen skal tilpasses en blandet arbejdsform, leverer udstyr til hjemmekontoret og etablerer effektive samarbejdskonstellationer. Derudover rådgiver vi også kunder om at formulere nye arbejdspladsstrategier for hjemme- og kontorarbejde. Overgangen til blandede kontor- og hjemmearbejdspladser kræver en nøje planlægning.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan skabe den bedste Workplace Experience for hjemme- og kontorarbejde, kan du kontakte os eller læse mere her.

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning