3 alternative måder HR kan skabe en bedre arbejdsplads

Motiverede medarbejdere er både mere effektive og glade. Udover god stemning på arbejdspladsen skaber det bedre resultater for din organisation og lavere sygefravær. Selvom det er individuelt, hvad der motiverer den enkelte medarbejder, kan de fysiske omgivelser - herunder rengøring og en god kantine - spille en vigtig rolle for at skabe et rart sted at være. Læs med og få 3 råd til, hvordan du som HR-medarbejder kan sikre, at I har en attraktiv arbejdsplads.

 

1. Design den gode arbejdsplads

Hvorvidt det er en fordel, at jeres kontor ligger ude på landet eller med en central placering i byen, er en individuel præference for medarbejderne. Lokationen kan være svær at ændre på, men oplevelsen af arbejdspladsen, eller Workplace Experience, kan indrettes ud fra de forskellige kontaktpunkter, som medarbejderne møder i løbet af en arbejdsdag: Fra hvordan de bliver mødt, når de træder ind i receptionen om morgenen, til hvordan de oplever udvalget i kantinen og forplejningen, der bliver serveret til mødet, eller kaffen, de selv trækker i en automat. 

Når du designer kontaktpunkterne, kan du samtidig få indsigt i brugeroplevelsen på arbejdspladsen og dermed lære af de parametre, der fungerer, og sætte ind på dem, der ikke gør. På den måde kan jeres arbejdsplads blive indrettet mest optimalt ud fra den service, medarbejderne ønsker at møde i deres hverdag, og de fysiske omgivelser, som sikrer både effektivitet og velvære.  

Design af den gode arbejdsplads gælder også for medarbejdere, der grundet corona eller andre forhold, arbejder væk fra kontoret. Her kan oplevelserne være rettet mod at skabe fleksibilitet med hensyn til, hvor og hvornår arbejdet udføres, understøtte produktiviteten og ikke mindst virtuelle arrangementer, der kan skabe følelsen af samhørighed, selvom medarbejderne sidder hver for sig.  

 

2. Skab et rent og sikkert arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø spiller en stor rolle for graden af trivsel og effektivitet i enhver virksomhed, og det er essentielt at give medarbejderne de optimale forudsætninger for at levere den bedst mulige arbejdsindsats. Det vil typisk være forskelligt, hvordan man oplever, om et kontormiljø ser rent og pænt ud. Men coronapandemien har om noget vist, at god hygiejne ikke blot kan mindske sygdom og smitterisiko, men samtidig kan have stor betydning for den oplevede tryghed af at møde op på arbejde.

Hvor man tidligere har prioriteret den visuelle kontorrengøring med fokus på de store flader som gulve samt støv, krummer og kaffepletter, er det altså ikke længere nok at kunne dokumentere, at rengøringen har fundet sted. I skal kunne dokumentere graden af renlighed for at få kontrol over bakterier og vira på arbejdspladsen og dermed sikre trygheden for medarbejderne. Det kan helt konkret gøres ved, at rengøringspersonalet måler på mængden af organisk materiale efter endt rengøring. Når prøven kommer i berøring med et enzym, får man en værdi, der indikerer renhedsgraden. 

 

3. Servér varieret og sund kantinemad

Vejen til menneskers hjerne går som bekendt ofte gennem deres maver. Dine medarbejdere performer simpelthen bedre, hvis de får den rigtige kost. Samtidig giver det energi til krop og hoved at kunne holde pause og spise frokost i lækre omgivelser, hvor de kan vende verdenssituationen med deres kollegaer. Derfor er oplevelsen af, at der er god forplejning med et varieret og sundt udbud af mad i jeres kantineordning et reelt konkurrenceparameter, der kan være med til at vinde kampen om de bedste hoveder

Det gælder ikke mindst for de yngre generationer, Millennials og Generation Z, som nu udgør halvdelen af ​​den samlede arbejdsstyrke. De stiller krav om andet og mere end blot en god lønpakke og en fornuftig pensionsordning. Fleksibilitet, bæredygtighed og sundhed vægtes i stigende grad i valget om arbejdsplads. Derfor kan det være en fordel at give jeres medarbejdere mulighed for at købe mad med hjem til familien, så de kan spare en masse dyrebar tid og på den måde opnå en bedre work-life balance

Da jeres kantine er et af de områder, som er allermest berørt af corona, kan I overveje at kigge ind i alternative serveringsformer som portionsanrettet buffet, smagfulde tallerkenserveringer, madpakker i genanvendelig emballage eller food court-koncepter.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan skabe en bedre arbejdsplads for dine medarbejdere, kan du kontakte os eller læse mere her.

 

Sådan bidrager HR til en profitabel forretning